Eğitim Danışmanlığı

Dershaneler, Özel ve Kamu Okulları, Sendikalar, Yurtlar, Halk Eğitim Merkezleri, Diyanet Eğitim Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri, gibi kuruluşların verimliliğine katkı sağlamak üzere ortak projeler gerçekleştirilebilir.

Nisan, 2021

 • 10 Nisan

  Eğitim ve Öğretmenlik

  Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …

Ocak, 2021

 • 9 Ocak

  ÖğDer Eğitim Şurası

  ÖĞDER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi, marifetiyle, İstanbul 1. Ve 2. Şube Başkanlıklarınca düzenlenen I. Eğitim Şurası, birinci oturumu 09 Ocak 2021 Cumartesi 20.30-21.45 arasında Zoom üzerinden, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 1 nolu Şube Başkanı Halit Ulaş yönetimiyle, Genel Başkan Hamdi Sürücü, 2 no’lu Avrupa Yakası Şube Başkanı Celal Çoban, diğer …

Temmuz, 2014

 • 5 Temmuz

  TERCİH ZAMANI

  ÖSYM ve diğer sınavların sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı. Gençlerimiz aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacaklar. Bazıları aile, bazıları rehber öğretmen, bazıları kendisi belirleyerek… Bu tercihler hayatın akışını ve meslek kimliğinde etkili olacaktır.Tercihler, hayatın her safhasında önemlidir. Hayat arkadaşı, iş, arkadaş, araba, ev, kıyafet vs. tercih ederiz. Bazı tercihlerimiz hayat kalitemizin …

Ağustos, 2011

 • 16 Ağustos

  Eğitim Müşavirliği

  Eğitim, hayatın bütün safhalarını içine alabilecek geniş bir kavramdır.Müşavirlik ise istişare kökünden, bir işi daha kaliteli yapabilme için bilgiye dayalı görüş alışverişi ve doğruyu arama girişimidir.Bilgili ve tecrübeli kişilerin müşavirliği, eğitimi daha sağlıklı bir zeminde devam ettirecektir. Zira eğitim, devlet, millet kaynaşması ve yeni nesillerin hayata hazırlanması noktasında temel bir …

 • 11 Ağustos

  Gelişim Müsteşarlığı

  Gelişim, hayatın gereğidir. Canlılık, gelişmeyi icap ettirir. Gelişemeyen yapıların hayatiyetini devam ettirmesi mümkün değildir.Müsteşar kelimesi, istişarenin ehliyle yapılmasına da işaret eden bir derinliğe sahiptir. Kişi, aile, kurum ve toplumların gelişmesi, farklılıkları dikkate almayı gerektirir. İhtiyaç ve beklentiyi dikkate alan gelişim çizgisine ulaşabilmek için çalışmalıdır.Gelişim müsteşarlığı; ferdi, ailevi, kurumsal ve toplumsal …

Ocak, 2011

 • 7 Ocak

  İletişim

  Skype ve Twitter adresimiz dreminsert , Facebook adresimiz ise Dr.h.emin Sert dir. İlgilenenler ekleyebilir ve iletişim kurabilirler. İlgi ve katkılarınız için şimdiden Teşekkürler.

Kasım, 2010

 • 22 Kasım

  Eğitim ve Rehberlik Sistematiği

  İnsanî ve sosyal gelişim seminerleri, muhatap topluluk ve kişilere göre ayarlanır. Şu başlıklar altında umumi eğitim ve rehberlik çalışmaları yapılabilir.Hayat ve İstikamet, geniş gruplaraHedef Belirleme ve Gerçekleştirme, küçük homojen gruplaraHayata Anlam Katmak, Ailelereİstikamet ve Engeller, Ferdi çalışmalarBu umumî başlıklar, muhatap kitlenin durum ve anlayışına göre hususi şekilde dizayn edilebilir.

Ekim, 2010

 • 24 Ekim

  Disiplin ve Başarı

  Başarı, zorun ve disiplinin ardına gizlenmiştir. Zora talip olmayan, kolaya erişemez. Disiplinin olmadığı yerde başarı olmaz.Disiplinsiz ordu harp kazanamaz.Eğitim zamanında donanımını tamamlamayan, ihtiyaç anında eleman olamaz.

Temmuz, 2010

 • 20 Temmuz

  Akıl İçin Yol Birdir

  Akıl için yol birdir. Hak ve hakikati arayan bir şekilde mutlaka bulur. İletişimde aslolan farklılıklarda ortak noktaları görebilmek ve gelişime dönük paylaşımda bulunabilmektir.İdeolojiye kurban edilmeyen ilim, temel bazı noktalarda ittifak eder. Yaptığımız çok farklı görüşmelerde insan tabiatı dediğimiz özü yakalamak bize heyecan vermektedir. Basit ve küçük hesaplar, ile geniş dünya …

Aralık, 2009

 • 21 Aralık

  Tabii Ortamda Danışmanlık

  Rehberlik ve danışmanlık aslında hayatın bir gerçeğidir. Bir zamanlar bu tabii ortamlarda toplumdaki ilim ve irfan sahibi kişilerce yapılırdı. Toplum içinde yalnızlaşan insanlar en sevdikleri ile bile profesyonel iletişim ve paylaşımlarda bulunamaz hale geldiler.Ortak gidilebilecek yerlerdeki müzik sesleri insanların sohbetleşmesi mani olabilecek boyutta olabilmektedir.Ev ziyaretlerimizde televizyon açık ise çok defa …

Mayıs, 2009

 • 31 Mayıs

  Öğrenci Rehberliği

  Hepimizin hayatında bazı rehberlik ve sözlerin büyük önemi vardır. Hayatın her anı ilk defa yaşanır. Bilgi ve tecrübe paylaşımı ile kabiliyetlerin keşfine dönük Öğrenci Rehberliği gençlerin yetişmesine çok önemli katkılar yapabilir.Rehberlik, insan için çok önemlidir. Verilecek küçük destekler ve ufuk açıcı yaklaşımlar, geleceğin lider kadrolarının yetişmesine hizmet edebilir.“Güvenmeyene güvenilmez.”“Destek verilmeyenden, …

Eylül, 2008

 • 16 Eylül

  Eğitim Danışmanlığı

  Dershaneler, Özel ve Kamu Okulları, Sendikalar, Yurtlar, Halk Eğitim Merkezleri, Diyanet Eğitim Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri, gibi kuruluşların verimliliğine katkı sağlamak üzere ortak projeler gerçekleştirilebilir. Disiplinler arası çalışmalar ve farklı yaklaşımların sahaya taşınması insan’i ve sosyal gelişime hizmet edecektir. Anlayış ve verimlilik, bilgiçliğin kibriyle değil, alçak gönüllülük ve karşılıklı anlayış …