Danışmanlık

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  EtkilEşim Nazariyesi

  Etkileşim; iki ya da daha fazla şeyin birbirini olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Etkileşim için, her iki tarafta da belli başlı değişimlerin gözlemlenmesi gerekir. Sadece bir tarafın değiştiği durumlara etkileşim değil etkilenim denir. EtkilEşim; insanın davranış ve karar mekanizmalarında önemli bir yer tutar. Bazı kararlarımızda hiç farkında olmadığımız, ancak şuur …

 • 28 Aralık

  KuGe-Kurumsal Gelişim

  Kurumsal Gelişim; kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, üretilen hizmetin muhatap kitleye ulaştırması, muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, kurum kültürü, kurumsal kimlik ve markalaşma yolunda gerekli tedbirleri içerir. Kurumsal gelişim; şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, muhatap kitle, …

Haziran, 2021

 • 21 Haziran

  #AilebAğlArı #EşOlaBilmEk

  Her bağ zaman içinde bakım gerektirir. Aile bağları; kişi, çocuklar ve toplum için hayatî önem taşır. Bazı eşler, hafif kırgınlıkları zamanında düzeltmezler. Bu durum aile huzurunu, derinden etkiler. Zira sevgi ile nefret arasında, zar gibi ince bir çizgi vardır. En yakınımızdaki kişiye en güçlü nefreti duyabiliriz. İlgisiz kişilere bu tarz …

 • 8 Haziran

  Özümle Barışığım

  Aynaya baktığımızda, kendimizle göz göze gelip, “seninle gurur duyuyorum” diyebilmemiz gerekiyor. “Yarabbi verdiğin nimetlere, her türlü güzelliğe şükürler olsun” diyerek, şükür bilinciyle, özümüzle barışık olabilmek büyük bir nimettir.İnsanın kimlik kazanması ve huzura ermesi de bedel ödemeyi gerektirebilir. Öz enerjimizi devre dışı bırakan, şahsımıza hakaret veya küçümsemeyi içeren hususlar, asıl kabiliyet …

 • 8 Haziran

  HuzurVeMutluluk

  Gerçek mutluluk ve asıl huzur; iman, ibadet, ihlas ve İslâm ahlâkıyla mümkün olabilir. İlahî huzurda durabilen, arifi billah, Hakkı bilen ve inanan kişi; her daim Rabbimizin gördüğü, bildiği, duyduğu ve kiramen katibinin kayıtta olduğu bilinciyle yaşar.Her kişinin ihlas ve samimiyeti, Rabbimiz katında gerçek değerini bulur. Kul olarak biz zahire baksak …

Nisan, 2021

 • 10 Nisan

  Eğitim ve Öğretmenlik

  Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …

 • 8 Nisan

  Huzursuzluk Öz’den Başlar

  Huzursuzluk, iç dünyamızdan ve özden başlar. İç huzuru olmayan kişi, durumunu iyileştirme çabasına girmezse, huzursuzluk içten dışa, çevreye sirayet eder ve kalıcı hâle gelir.Etrafını rahatsız eden insanın, iç ve dış huzuru olmadığı gibi katlanarak artar. Bundan oluşan haklar; kul, kamu ve Allah hakkı olarak zimmete yazılır.Haset, fesat ve öfke dolu …

Ocak, 2021

 • 9 Ocak

  ÖğDer Eğitim Şurası

  ÖĞDER Şuurlu Öğretmenler Derneği Genel Merkezi, marifetiyle, İstanbul 1. Ve 2. Şube Başkanlıklarınca düzenlenen I. Eğitim Şurası, birinci oturumu 09 Ocak 2021 Cumartesi 20.30-21.45 arasında Zoom üzerinden, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. 1 nolu Şube Başkanı Halit Ulaş yönetimiyle, Genel Başkan Hamdi Sürücü, 2 no’lu Avrupa Yakası Şube Başkanı Celal Çoban, diğer …

Nisan, 2017

 • 27 Nisan

  TRAFİK SİGORTALARI, KAZA SONRASI MALULİYET, MAĞDURİYET ve ÖDEMELER

   Başımıza ilk defa gelen olaylar bizi çok ciddi şekilde etkiler ve strese sokabilir. Bazıları olayları “dökülen su kabını doldurmaz” deyip kaybı kabullendirme yönünde bizi iknaya çalışabilir.Sigorta poliçelerindeki teminatların çoğu yeterince bilgi sahibi olunmadığı için ödenmeyebilmektedir.Vatandaş olarak haklarımızı bilmek ve ödenen bedelin karşılığını almak açısından takip etmek gerekmektedir.Hakları doğru bir şekilde …

Şubat, 2017

 • 15 Şubat

  DİNLEMEDİĞİNİZ İNSANA BİR ŞEY ANLATAMAZSINIZ

   Çoklarımızın zannının aksine dinlemek, konuşmadan önce gelen bir değer ve meziyettir. İyi dinleme yapamayanların güzel konuşmasının tesiri, su üzerine yazı yazmak gibi olabilir. Bilhassa karşılıklı konuşmalar ve iletişimlerde bu durum kendisini gösterir. Muhatapların nabzını tutabilmek ve muktezayı hale uygun konuşabilmek, iyi dinlemeyi veya durumu çok iyi okumayı gerektirir.Dinleme becerisinin asıl …

Temmuz, 2015

 • 11 Temmuz

  MEŞGULİYET TERAPİSİ

   İnsanlar, zaman zaman kendilerini bakıma almalıdır. Araçların bakımı ve dinlenmesi gibi insan ve ilişkileri de bakım ve terapiyi gerektirebilir. Günlük meşguliyetlerin dışında, farklı ortam, paylaşım zeminleri ve sohbetler bunları sağlayabilir. Bazen de farklı uğraşlar esnasında 3. gözün profesyonel değerlendirmeleri ile meşguliyet terapisine ihtiyaç duyulabilir. Çünkü insan etkileşimleri çok karmaşıktır. Çocukluktan, …

Haziran, 2015

 • 5 Haziran

  Yeni Durumlara Uyum Stratejisi

  Hayatta ilk defa karşılaşılan durumlar insanı tedirgin eder. Ne, nerede, nasıl yapılır bilinmediğinde, endişe ve gerginlikler artar. İlk okula başladığımız günü düşünelim, ilk gurbete gittiğimiz zamanı hatırlayalım, böyledir. Hürriyetin sınırlandırılması, engellilik durumu da başa gelebilecek yeni durumlar olabilir.Bir de hayatımızdaki, evlilik, yeni bir işe başlama vs. gibi durumlar da aynı …

 • 2 Haziran

  Değersizlik Psikolojisi

   Sevgi ve ilgi, her şeyin gelişimi ve varlığını ortaya koyabilmesi için gereklidir. İnsan iletişim ve etkileşimleri bazen değersizleştirme stratejileriyle sekteye uğrayabilir. Aile içi iletişim, çalışma veya eğitim süreçlerinde bu durum kendini gösterebilir.Kendini değersiz hisseden kişi, yaşama sevincini kaybedebilir. Hayatının belli bir kesiminde bu travmayı yaşayan farklı durumlardan etkilenerek değersizlik psikolojisiyle …

Şubat, 2015

 • 22 Şubat

  GELİŞİM DANIŞMANLIĞI

  Gelişim, hayata gelen her canlının tabii sürecidir. Gelişime en muhtaç varlık insandır. Yeryüzüne «halife» sıfatıyla gönderilen insan, hem kendini geliştirmek hem de dünyada olup bitene yön vermek durumundadır. Kendi gelişimini tamamlayamayan veya hatalı yollara sapan kişi, insanlığın başına da belâ olabilmektedir.Gelişim danışmanlığı, insanî gelişim danışmanlığıyle yola çıkar. İnsanın kalp, kafa, …

Ocak, 2015

 • 20 Ocak

  Danışanın Dünyasında

  Danışan danışman iletişimi, güven ve saygıya dayalı, samimi ve özverili olur. Yerine göre danışman danışanın dünyasında öyle var olmalı ve empati kurabilmeli ki, iliklerine kadar o duygu ve etkileşimi hissedebilmelidir. Bugün bir misafirimle sohbetleşirken, danışan dünyasından onunla iletişime geçiş esnasında uykudan uyanıp, rüyadan gerçek hayata ruhun dönüşü ve intibakı konusu …

Ağustos, 2014

 • 21 Ağustos

  İNSANLARIN DÜNYASINDA SEYAHAT

  «İnsan bu su misali akar, Bazıları bu akışa uzaktan bakar.Fakat ateş düştüğü yeri yakar. Emin, konuya başka açıdan bakar.»İnsan konusu, İslam’da Eğitim çalışmalarımdan sonra odak noktama yerleşti. Özelleşelim derken insan davranışına odaklandık. Tipleri de dikkate alan doktora çalışması sonrası, rehberlik ve danışmanlık esnasındaki derinlemesine görüşmeleri «insanların dünyasında seyahat etmek» diye …

 • 18 Ağustos

  YENİ DURUMLARA UYUM STRATEJİSİ

  YENİ DURUMLARA UYUM STRATEJİSİHayatın her bir anı özeldir. Bazı zamanları çok daha özel yapan değişim ve gelişmeler, algı ve duygu dünyamızı derinden etkiler.Yeni bir çevre, iş, durum, okula başlama, evlilik, doğum ve ölüm gibi, yaşayanların hayat ile bağlarını olumlu veya olumsuz etkileyebilecek önemli dönüm noktaları yaşanabilir.Kişi evlenip yeni bir aile, …

Temmuz, 2014

 • 5 Temmuz

  TERCİH ZAMANI

  ÖSYM ve diğer sınavların sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı. Gençlerimiz aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacaklar. Bazıları aile, bazıları rehber öğretmen, bazıları kendisi belirleyerek… Bu tercihler hayatın akışını ve meslek kimliğinde etkili olacaktır.Tercihler, hayatın her safhasında önemlidir. Hayat arkadaşı, iş, arkadaş, araba, ev, kıyafet vs. tercih ederiz. Bazı tercihlerimiz hayat kalitemizin …