İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

Mart, 2023

 • 13 Mart

  İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

  İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar sonrası, takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz? “Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Karnı aç olana; zamanında ikram edilen …

Ağustos, 2014

 • 29 Ağustos

  BEDENİ HAZ ve RUHÎ HAZ

  Haz, son asırda daha fazla öne çıkan bir değer haline gelmiştir. Hız ve haz, son çağa damgasını vuran iki unsurdur. İnsanın başını döndüren bu durumları, iyi değerlendirip görebilmek gerekir. Aksi halde ya çağı veya insanı kaybedebiliriz. İnsanı sadece bedenden ibaret sanan yaklaşım onu, stres ve bunalıma atmıştır. Ya uyuşturucu bataklığına …

Mayıs, 2012

 • 24 Mayıs

  İyilik ve Kötülük

  Hayatta hatırlanılması gereken iyilik ve güzellikler olduğu gibi, unutulması gereken kareler ve kötülükler de olabilir. İstenmeyen kare, film şeridinden çıkarıldığı gibi hayatımızdaki kötü kareleri kesip atmalıdır. Bizi ve vicdanımızı rahatsız eden konular, Allah’a karşı yapılmışsa tevbe, insana karşı yapılmışsa özür dilenir. Bize kötülük yapılmışsa, kin, nefret ve öfke en çok …

 • 5 Mayıs

  Duygu Yönetimi ve Değerler

  Duygu, insanın ayırt edici en önemli vasıflarındandır. Olumlu ve olumsuz duygular arasındaki hassas çizgi, insanlık kalitesini ortaya çıkarır. Kişilik de duygu yönetimiyle şekillenir. Kişinin eğitimi, üslubu, hayat tarzı, eylem ve sözleri, iletişim ağını oluşturur. Duygu yönetimi, bu iletişim ağının ve kimliğin oluşmasıyla yakından ilgilidir. Hangi duygunun hangi hedefe yönelik nasıl …

Temmuz, 2011

 • 24 Temmuz

  Görev ve Sorumluluklar

  Aile, iş ve toplumda görev ve sorumluluklar iyi belirlenmelidir. İyi belirlenip kabullenerek yapılmayan görevler, bazı algılama problemleri yaşatabilir.Kurum kültürünün oturduğu yapılarda görev ve sorumlulukların büyük ölçüde belirlidir. İş yapana fazla yüklenmek, geçiştirme mizacındakileri devre dışı bırakmak grup içi problemlerin yaşanmasına sebep olabilir.Evdeki iş bölümü ve beklentiler, aile ve çevre itibariyle …

Ocak, 2011

 • 2 Ocak

  Duanın Gücü

  Dua, insani bir özelliktir. Diğer canlılar dilleri ve gönülleri ile değil halleri ile dua ederler. Dua, yaratılan ile Yaratıcı arasındaki direk iletişim kanalıdır. “Alma mazlumun âhını, çıkar aheste, aheste” sözü ile mazlumun duasına işaret edilmiştir. Hiç ummadığınız kişiler de bu dua bağlantısı ile çok güçlü hale gelebilirler. Annenin ve hocanın …

Ekim, 2010

 • 18 Ekim

  Üretim ve Tüketim

  Üretim ihtiyacı karşılayacak ve kabiliyetleri ortaya koyacak tarzda olmalıdır. Tüketim de hayat kalitesini olumlu etkileyecek ve zarar vermeyecek şekilde olmalıdır. Kaynakları doğru kullanmak gerekir.Bazıları üretir bazıları ondan istifade eder. İpek böceğinin ipekli giysilere ihtiyacı yoktur.

 • 18 Ekim

  Zorunluluk Hissi ve İstekli Olmak

  Bazı zamanlar bir şeyleri yapmak zorunda kalırız. Zorunluluk hissi insanın enerjisini olumsuz etkileyebilir. Ders çalışmak zorunda hissetmek ile isteyerek bir şeyler öğrenmek arasında ciddi bir fark oluşur. Akıllı öğrenci, bir şeyler öğrenmek ve onu hayatında pratiğe geçirmek için çalışır.Zorunluluğu isteklilik ile değiştirebilenler daha kaliteli ürün ve hizmet verirler. Kerhen ve …

Ocak, 2010

 • 31 Ocak

  Televizyon Etkisi

  Çağın her türlü imkan ve fırsatını hedef ve ihtiyaca uygun kullanmak gerekir.Savunmada kalan daima yara alır. İhtiyaca uygun ve hassasiyetleri ön plana çıkaran programlara ihtiyaç var.Günlük hayatın içinde televizyonların çok önemli bir yeri var. Bazı diziler toplumun ahlaki genleri ile oynuyor. Gayri meşruluklar senaryolar ile meşru hale getiriliyor.Teknolojiyi ve interneti …

Aralık, 2008

 • 10 Aralık

  İsimsiz Mesajlar

  Toplumun ve fertlerin kimliğinin oluşmaması farklı noktalarda kendini gösteriyor.Daha tanışırken ismini söylemeden kendini tanıttığını zannedenlerden, gönderdiği mesajına ismini yazmayı düşünmeyenlere kadar.Evet, gönderen kayıtlı ise ismi ile beraber ekranınızda görünür, ama her kişi de telefonunuzda kayıtlı olmayabilir.Eğitim sistemimiz, kişilik ve kimlik gelişimine hizmet etmekten uzak, standart nesiller yetiştirme peşinde.Herkes bir yarışa …

Ekim, 2008

 • 19 Ekim

  İhtiyaçlar ve Davranış

  İhtiyaçlar, davranışların oluşumunda önemlidir. Davranışlara giden yolda beklentiler de önemlidir. İnanç da, ihtiyaçların belirlenip şekillenmesinde önem arz eder. İnsan, psikolojik bir varlıktır. Bedeni ihtiyaçların ötesinde ruhi ihtiyaçlar da vardır. Yüce gönüllü kişiler, ruhi ihtiyaçları, bedeni hazlardan üstün tutarlar. Ruhi ihtiyaçları ihmal edilenlerin, gerçek mutluluğa erişmeleri mümkün değildir. Kavuşmanın kıymeti, ayrılıkta …

Nisan, 2008

 • 13 Nisan

  İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

  İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz? “Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Aç kişiye zamanında ikram edilen soğan ekmek, geç gelen ziyafetten efdaldir. En güzel …