Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

Haz, insanımızda öne çıkan bir değer haline gelmiştir. Hız ve haz son çağa damgasını vuran...
Hayatta hatırlanılması gereken iyilik ve güzellikler olduğu gibi, unutulması gereken kareler ve kötülükler de olabilir....
Duygu, insanın ayırt edici en önemli vasıflarındandır. Olumlu ve olumsuz duygular arasındaki hassas çizgi, insanlık...
Aile, iş ve toplumda görev ve sorumluluklar iyi belirlenmelidir. İyi belirlenip kabullenerek yapılmayan görevler, bazı...
Dua, insani bir özelliktir. Diğer canlılar dilleri ve gönülleri ile değil halleri ile dua ederler....
Üretim ihtiyacı karşılayacak ve kabiliyetleri ortaya koyacak tarzda olmalıdır. Tüketim de hayat kalitesini olumlu etkileyecek...
Bazı zamanlar bir şeyleri yapmak zorunda kalırız. Zorunluluk hissi insanın enerjisini olumsuz etkileyebilir. Ders çalışmak...
Çağın her türlü imkan ve fırsatını hedef ve ihtiyaca uygun kullanmak gerekir.Savunmada kalan daima yara...
Toplumun ve fertlerin kimliğinin oluşmaması farklı noktalarda kendini gösteriyor.Daha tanışırken ismini söylemeden kendini tanıttığını zannedenlerden,...
İhtiyaçlar, davranışların oluşumunda önemlidir. Davranışara giden yolda beklentiler de önemlidir. İnanç da ihtiyaçların belirlenip şekillenmesinde...
İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; takdir edilme ve beğenilme,...