Rol Teorisi

Mart, 2012

 • 31 Mart

  Kalbi Sahibine Ait Kılmak

  Kalp, ilahi tecelliyata mazhar olabilecek hususi mekandır. Misafir kabul edilecek ev temizlendiği gibi, kalbe ilahi tecelliyatın olabilmesi için de tahliye gerekir. İlahi tecelliyata mazhar olabilme de, Rabbimizden adete kaçan kulları, kendi nefsimizle beraber O’nun huzuruna arz edebilmek önemlidir. Onun huzuruna çıkabilen, miracın güzelliklerini hayatta hissetme fırsatı bulabilir. Kalp ve ruh, …

Temmuz, 2011

 • 31 Temmuz

  Hakkı Batıla Karıştırmak

  “Adalet ve hakka teslimiyet anlayışı”, tam teşekkül etmediğinde, “hakkı batıla karıştırma hastalığı” devreye girer. Üstün gelmek ve her şeye rağmen haklı çıkma isteği, gerçeğin örtülmesi pahasına devreye girebilir. Bu imtihan içindeki insanın zaaf noktalarından birisidir. Çünkü insan bünyesinde olumlu ve olumsuzu barındırmaktadır. Ve hakiki insanlık mücadelesi, olumsuzlukları devre dışı bırakmayı …

Ocak, 2011

 • 25 Ocak

  Sıradanlaşma Problemi

  Sıradanlaşma, en önemli çağdaş problemlerdendir. Belli bir kesim; evi, işi ve sınırlı meşguliyeti arasında sıradanlaşmaya mahkum edilmiş gibidir. Bu hayat tarzı içinde, farklılıklara pek yer yoktur.Kişinin varlık sebebi ile buluşması, bu sıradanlaşma kampanasından kurtulmasını gerektirir. Herkes kendi yerini iyi doldurabilmelidir. Kendi yerini dolduramayanlar, başkalarının etki alanında varlıklarını kaybedebilirler.Her insan, özel …

Nisan, 2010

 • 3 Nisan

  Bakan Olabilmek

  Bakanlıklar hükümetin icra organları olarak ciddi görevler yürütmektedirler. Bu görevlerin hedefe uygun beklentileri karşılayan tarzda olabilmesi, ehliyet, liyakat ve profesyonellik ile mümkün olabilir.Bakan gözün görebilmesi için gerekli ışık ve ortam önem arz eder.Bakanın müşavirlikleri, bağlı kurumları, ihtiyaca uygun hizmet üretimini ön plana çıkarmalıdır.Makamlar ve mevkiler geçici, yapılan hizmetler kalıcıdır. Kalıcı …

Kasım, 2009

 • 24 Kasım

  Çocuklara Ulaşabilmek

  Muhataba ve özellikle çocukların dünyasına girip onlara ulaşabilmek son dönemlerde zorlanılan konulardandır. Ama eğer ilgi gösterip, vakit ayırarak çocuklar ile iyi iletişim kurulabilirse onların kirlenmeyen dünyalarından öğreneceğimiz çok şeyler olduğunu görürüz. Fıtrat merkezli yaklaşım bu noktada bazı açılımları içermektedir. Dikkat edilirse çocukların resimlerinde, çiçekler, bozulmamış doğa, ağaç ve ırmaklar vardır. …

Nisan, 2009

 • 29 Nisan

  İnsanların Birbirini Anlaması

  İnsan olabilmek için, bazı donanımların iyi kullanılması gerekmektedir. Konuşarak anlaşma insanın ayırt edici özelliği iken, iletişim kazaları, hem şahsî hem de sosyal hayatımızı, tehdit eder hale gelebilmektedir.Farklı kesimlerden insanların birbirini dinleyip anlamaya çalışması, toplumsal gelişim için gereklidir. Kabuğunu kırmayan hayata doğamaz. Hayata ‘at gözlüğü’nden bakanlar, gerçekleri göremez. Sosyal hadiseler, çok …

Eylül, 2008

 • 25 Eylül

  Kişilik ve Davranış Münasebeti

          Kişilik/şahsiyet, her insanın kendine özgü davranış eğilimlerinin dinamik bir bütünüdür.[1] Ancak insan, öylesine karmaşıktır ve içindeki gerçek gizli eğilimleri günlük etkinliklerde öylesine zayıf ve seyrek görülür ki, onun bilimsel olarak anlaşılması ve davranışlarının belirleyicilerinin sadece davranışların gözleminden çıkarılması adeta imkansızdır.[2] Toplumlaşma sayesinde fert, bir kişilik oluşturur ve belirli …

Nisan, 2008

 • 13 Nisan

  Rol Teorisi

  Rol teorisi, farklı şekillerde kullanılan bir terkiptir. Hayatta, insanın bulunduğu yer ve zamana göre çok farklı rolleri vardır. Vazife, yer, zaman ve rolüne uygun davrananın başı ağrımaz. Bulunduğumuz farklı pozisyonlarda kendimize layık gördüğümüz rollere uygun davranırız. Tutum ve davranışlar; bilgi, tecrübe, gelişim, haleti ruhiye ve özgüvenle direk alakalı bir durumdur. …