ToGe – Toplumsal Gelişim

Toplumsal Gelişim; toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının sağlıklı işlemesi, ast üst ilişkileri, etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen iletişimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi ve şehirleşme gibi konularla ilgilenir.

Toplumların da kimlik ve kişiliği vardır. Fark edilmesi zaman alsa da sosyal dönüşüm hayatın bir gerçeğidir. Dönüşümü, gelişim ve kaliteden yana yaşayabilmek, sağlıklı toplumların temel özelliklerindendir.

Memleket ve coğrafyaların, kişilerin tutum ve davranışlarına etki eden bir yapısı vardır. Sosyal hayat, boşluk kabul etmez. Eğitim sistemi, basın-yayın, medya, sokak, fert ve toplumlar, sağlıklı dönüşüm kriterlerini dikkate almalıdır. Duyarsız kaldığımız bazı değişimlerin sonucundan hepimiz etkilenebiliriz.

Toplumsal Gelişim, insan ve toplum etkileşimi çerçevesinde dönüşümün iyiden yana gelişim merkezli olması hususunda çalışmalar yapar.

Bir yanıt yazın