Yaklaşım Tarzları

Aşağıdaki SSS konularımızdan birisini seçiniz, ardından okumak için bir soru seçiniz. Bu bölümde olmayan bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişim kurun.

Nisan, 2023

 • 12 Nisan

  İnSGe’nin Yaklaşım Tarzları

  Gelişim ve doğru süreç yönetimi için hayatın her alanında kuşatıcı bir anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Yaklaşım tarzları, herhangi bir olay veya durum karşısında nasıl bir tutum ve davranış sergileyeceğimizle ilgili ön değerlendirme ve hazır bulunurlukla ilgilidir. Günlük meşguliyetler arasında başımıza gelen olaylar esnasında pek fark etmesek de profesyonellik; ön …

Mart, 2023

 • 13 Mart

  İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

  İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar sonrası, takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz? “Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Karnı aç olana; zamanında ikram edilen …

 • 13 Mart

  Prensip Merkezli Yaklaşım

  “Bilgi ve tecrübeyle doğruluğu onaylanmış şeyler, prensip olarak yaşanabilir.” “Fikri, zikri, sözü ve davranışları uyumsuz olan insandan hayır gelmez.” Prensip Merkezli Yaklaşım; doğruluğu  onaylanmış bazı prensipleri hayata taşımakla ilgilenir. İyilik ve güzellikleri yaygınlaştırmak, verimlilik için kaçınılmazdır. Tecrübe edilmiş, doğruluğu onaylanmış prensipleri yaygınlaştırma gayreti gösterilirse, bilinen şeyleri yeniden keşfetmek için tekrar …

 • 13 Mart

  İnsan Merkezli Yaklaşım

  “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” İnsan Merkezli Yaklaşım; insanı ve değerleri ön planda tutar. Herkesin özel ve güzel olduğu kabulünden hareket eder. İnsana saygı ve özveri ile yaklaşır. Zira her şey emrine sunulan insan, diğer varlıklardan cins olarak daha değerlidir. Zamanla fıtrattan kayma ve bozulmalar olsa da, biz insanların …

Temmuz, 2015

 • 4 Temmuz

  CEP TELEFONU KULLANMA ÂDABI

   1- Cep telefonu, ihtiyaç halinde iletişim içindir. Gösteriş ve can sıkıntısı için etraf rahatsız edilecek şekilde kullanılmamalıdır.2- Aradığınız kişinin yeri, durumu ve saate göre 3 veya 4 defadan fazla çaldırmayınız.3- Karşı taraf telefonu açtığında alo ve selamlama cümlesi sonrası kendinizi tanıtıp görüşmeye uygun olup olmadığını sorunuz.4- Bilmece çözdürür gibi sesinizden …

Haziran, 2015

 • 26 Haziran

  Paylaşım ve Dostluk İhtiyacı

   İletişimin bu kadar çeşitlendiği ve hızlandığı bir dönemde gerçek manada paylaşım ve dostluk hâlâ bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Güvenli, sırdaş, kötüye kullanılmayacağından emin olunan dertleşmeler ve profesyonel değerlendirmeler gelişime de hizmet edebilir. Kim ile neyin, ne kadar, nasıl paylaşılacağı önemlidir.Ne istediğini bilmeyen veya gerçekleriyle yüzleşip kabullenemeyenlerin iletişim kalitesi de düşük …

Eylül, 2014

 • 27 Eylül

  İRFAN MECLİSLERİ

  İrfan, unutulan derin kavramlarımızdandır. İrfan ile aynı kökten, ism-i fail olan arif kelimesiyle ilgili bazı sözler, bu hususu anlamamıza yardım edecektir. İrfan ilimden daha derin ve köklü bir kavramdır, konulara derinlemesine basıretli vukufiyeti ifade eder. Arif olan anlar. Arif olabilmek için ne yapmalıdır. İrfan, insanın erişebileceği maddi ve manevi anlayış …

Ağustos, 2014

 • 29 Ağustos

  BEDENİ HAZ ve RUHÎ HAZ

  Haz, son asırda daha fazla öne çıkan bir değer haline gelmiştir. Hız ve haz, son çağa damgasını vuran iki unsurdur. İnsanın başını döndüren bu durumları, iyi değerlendirip görebilmek gerekir. Aksi halde ya çağı veya insanı kaybedebiliriz. İnsanı sadece bedenden ibaret sanan yaklaşım onu, stres ve bunalıma atmıştır. Ya uyuşturucu bataklığına …

Şubat, 2014

 • 17 Şubat

  DIŞ TETKİK ve KALİTE

  Dış tetkik, ürün kalitesinin açığa çıkması için önemlidir. Eğitim, sağlık, mal ve hizmet üretiminde; netice ürün müşteri veya muhatap kitle ile buluştuğunda, ihtiyaç ve beklentiyi ne denli karşıladığına bakılır.Sahada sürece katkı sağlayamayacak veya beklentiyi karşılayamayacak bir üretim, dış tetkikten geçerli not alamaz. Müşteri memnuniyeti, ürün kalitesinde en önemli kriterlerdendir.

 • 9 Şubat

  Adanmışlık ve İletişim

  Adanmışlık ve hedefe kilitlenme, bazen etraftaki detayların görünmesini engelleyebilir. Hedefe doğru hız ile koşanın önüne çıkılmaz. Zira bu engelleme gibi hissedilebilir ve hedefe koşan ne pahasına olursa olsun engeli aşmaya odaklıdır.Ortak kurum, aile ve aynı odada bile olsanız, adanan kişi ve hedefleri benimsenebiliyorsa ona destek vermekte fayda vardır. Aksi durum …

Mayıs, 2012

 • 24 Mayıs

  İyilik ve Kötülük

  Hayatta hatırlanılması gereken iyilik ve güzellikler olduğu gibi, unutulması gereken kareler ve kötülükler de olabilir. İstenmeyen kare, film şeridinden çıkarıldığı gibi hayatımızdaki kötü kareleri kesip atmalıdır. Bizi ve vicdanımızı rahatsız eden konular, Allah’a karşı yapılmışsa tevbe, insana karşı yapılmışsa özür dilenir. Bize kötülük yapılmışsa, kin, nefret ve öfke en çok …

 • 5 Mayıs

  Duygu Yönetimi ve Değerler

  Duygu, insanın ayırt edici en önemli vasıflarındandır. Olumlu ve olumsuz duygular arasındaki hassas çizgi, insanlık kalitesini ortaya çıkarır. Kişilik de duygu yönetimiyle şekillenir. Kişinin eğitimi, üslubu, hayat tarzı, eylem ve sözleri, iletişim ağını oluşturur. Duygu yönetimi, bu iletişim ağının ve kimliğin oluşmasıyla yakından ilgilidir. Hangi duygunun hangi hedefe yönelik nasıl …

Mart, 2012

 • 31 Mart

  İhtida ve İrtibat

  İhtida, hidayet ve güzelliklere giden yolu bulmak manasına gelir. İhtida ve irtibat (rabıta) bir çok kötülüğü bertaraf edebilir. Öncelikle hidayete eren kişi, her türlü maddi ve manevi beladan emniyete kavuşur. Hidayete eren kişinin her şeyi ve hatta bakışı bile değişir. Zira gözün görüşünü, kalbin nuru şekillendirir. Her baktığında Rabb’inin kudret …

Ağustos, 2011

 • 21 Ağustos

  Araç Park Usulü

  Asıl şoför araç park etmesinden belli olur. Arabayı park ederken, kimseye mani olmamak ve mani oldurmayacak yeri belirlemek önemlidir. Yayaların yürüyüşüne engel olmak da insani bir park usulü değildir.Aracı çıkışa hazır şekilde park etmek gerekir. Çıkışa uygun park etmenin bir çok faydaları vardır. İlk olarak araba öne doğru daha rahat …

Temmuz, 2011

 • 31 Temmuz

  Mahkeme ve Adalet

  Vatandaşlar arasında çözümlenmesi mümkün olmayan konular mahkemeye intikal eder. Mahkemeler; hangi konuda, ne kadar sürede, adaleti ne kadar tecelli ettirebilmektedir? Netice hükümler toplumdaki huzur ve mutluluğu sağlamada ne kadar etkilidir? Bu soruların cevabının bir kısmı, kanunlar ve kanunların ihtiyaç ve beklentiye uygunluğu ile yakından ilgilidir. Daha önceki dönemlerde “cemiyet adamı …

 • 24 Temmuz

  Görev ve Sorumluluklar

  Aile, iş ve toplumda görev ve sorumluluklar iyi belirlenmelidir. İyi belirlenip kabullenerek yapılmayan görevler, bazı algılama problemleri yaşatabilir.Kurum kültürünün oturduğu yapılarda görev ve sorumlulukların büyük ölçüde belirlidir. İş yapana fazla yüklenmek, geçiştirme mizacındakileri devre dışı bırakmak grup içi problemlerin yaşanmasına sebep olabilir.Evdeki iş bölümü ve beklentiler, aile ve çevre itibariyle …

Haziran, 2011

 • 17 Haziran

  Her Şeyin Bir Sebebi Vardır

  Hayatta sebepsiz bir şey yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Bazen bu sebepler bilinir, bazen bilmezlikten gelinir. Bazen insan bildiği sebebi kendine bile itiraf etmekten çekinir.İnsanın kendini tanıması, kendi ile barışık olabilmesi iç hesaplaşmanın sağlam bir çizgide devam edebilmesi ile mümkündür.Sebepler âleminde sebeplere tevessül etmeden yol almak ve neticeye varmak …

Mart, 2011

 • 29 Mart

  LİYAKAT SENDROMU

  Misafir Kalem Hafızasındaki ve hayatındaki yerini arada bir hatırlasa da; -Toplum yaşantısında ve sosyal devlet anlayışında çok önemli bir kavram olsa gerek liyakat- diyordu. Özellikle devlet kurumlarındaki hizmetin icrası noktasında, işe ehil insanların iş başında olmaları günlük yaşantısını kolaylaştıracağı gibi sosyal adalet ve toplumun önünün açılması açısından oldukça hassas bir …