Dostça Yaklaşım

Haziran, 2015

 • 26 Haziran

  Paylaşım ve Dostluk İhtiyacı

   İletişimin bu kadar çeşitlendiği ve hızlandığı bir dönemde gerçek manada paylaşım ve dostluk hâlâ bir ihtiyaç olarak görünmektedir. Güvenli, sırdaş, kötüye kullanılmayacağından emin olunan dertleşmeler ve profesyonel değerlendirmeler gelişime de hizmet edebilir. Kim ile neyin, ne kadar, nasıl paylaşılacağı önemlidir.Ne istediğini bilmeyen veya gerçekleriyle yüzleşip kabullenemeyenlerin iletişim kalitesi de düşük …

Mart, 2011

 • 14 Mart

  Dosta Güven

  Dosta güven, kişi ve kurumları güçlü kılar. Güven, kişi ve kurumların en önemli sermayesidir. Ancak güven, tedbirsizlik ve prensipsizlik değildir. Dosta güvenden önce kimin dost, kimin düşman olduğunu iyi öğrenmelidir. Önyargılar ve karalamalar ile kanaat oluşturmak çok defa yanıltıcı olabilir. Kişi ve kurumları, maskesiz görebilecek sistemler geliştirilebilmelidir.Arkadaş tabirinin kökenine indiğimizde, …

Kasım, 2010

 • 22 Kasım

  Samimi İletişimin Gücü

  Samimiyet ve iletişim, insana mahsus iki önemli hususiyettir. İnsanlar bu iki değeri yerinde ve doğru kullanabilir ise aşılıp geçilmeyecek engel yoktur. Ancak önyargı, ön fikir ve yargısız infazlar, iletişim zeminlerini zayıflatmaktadır. Vehmi duvarlar tevhidin hayatımıza yansımasına engel olmaktadır. Fıtrat merkezli yaklaşımda ön plana çıkan, insan tabiatındaki temel değer ve cevheri …

 • 16 Kasım

  Okuyuculara Rica

  Sitemizde geçirdiğiniz değerli vakitleriniz için, insani ve sosyal gelişim adına çok teşekkürler. Okurken mutlaka bazı fikir, düşünce ve hatıralar zihninizden geçiyordur. Bunları yazıya ve paylaşıma taşımanız gelişime katkı sağlayacaktır. Yorum ve katkı yazıları, fikirleri güçlendirir. Beğenmeniz paylaşıma dönüşmediğinde fazla açılım yapmıyor. Düşünce ve katkılarınızı yazılı olarak bildirmeniz çok daha faydalı …

Ekim, 2010

 • 14 Ekim

  Helallik Alma

  Hacca ve uzun yolculuklara giderken “helallik alma” diye bir usul ve geleneğimiz vardır. Bu güzel ve sosyal dokuyu olumlu etkileyen yapıyı devam ettirmelidir. Aile içi kırılmalar ve büyük aile yapısındaki bazı ihtilaflar insanları bundan kısmen uzaklaştırsa da kul hakkından kurtulmak ve aile bağlarını canlı tutmak için helalleşmeye dikkat etmelidir. Bilhassa …

Mart, 2010

 • 16 Mart

  Hakiki Dost ve Güven

  “Hakiki dost, sana kendini buldurur.”“Hayatı çok defa bizim davranışlarımız ve bakış açımız çekilmez yapar…”İnsanlık çok ciddi bir değişim süreci yaşıyor ve dejenerasyon söz konusu… Güvenecek kişi ve kurum bulamayanlar bu süreci çok zor atlatır. Güvenilir kişi ve kurum aramak da bir sorumluluk haline gelebilir.“Denize düşmek mutlak boğulmayı gerektirmez.”  

Kasım, 2009

 • 16 Kasım

  Dostane Yaklaşım

  Dostluk en insani tutumlardan biridir. İnsan, karşı yaklaşım ve iletişimi en derinden hisseden varlıklardandır. Dostane yaklaşım en insani değerlerden olup, insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için gereklidir.

Mayıs, 2008

 • 9 Mayıs

  Dostça Yaklaşım

  Dostça yaklaşım, derin paylaşımlara hizmet eder. Zira dost az bulunur, özden konuşulur. Bazen insan samimi, içten, kendisini anlayıp dinleyecek bir dosta ihtiyaç hisseder. Sadece dost ve arkadaş olarak konuşma ve paylaşım bile bazı problemlerin üstesinden gelmeye yetebilir. Konuşulan kişi, belli bir tecrübeye sahip, iletişime açık ve sır tutabilen türden olmalıdır. …