İnSGe’nin Yaklaşım Tarzları

Gelişim ve doğru süreç yönetimi için hayatın her alanında kuşatıcı bir anlayış ve yaklaşıma ihtiyaç duyulur. Yaklaşım tarzları, herhangi bir olay veya durum karşısında nasıl bir tutum ve davranış sergileyeceğimizle ilgili ön değerlendirme ve hazır bulunurlukla ilgilidir.

Günlük meşguliyetler arasında başımıza gelen olaylar esnasında pek fark etmesek de profesyonellik; ön bilgi, düşünce ve dikkat ile hareket etmeyi gerektirir. Bütünü görmeden yapılacak değerlendirme ve yaklaşımlar, sadra şifa, derde deva olmaz. Ferdî ve içtimaî anlaşmazlıkların arkasında bu kapsayıcı bakışa sahip olamama yatmaktadır.

Kaliteli insan, etrafında olup biten hadiselerle bir şekilde ilgilenir. Bilir ki, hayat boşluk kabul etmez. İhmal edilen veya kafa yorulmayan problemler, bir şekilde ona da zarar verir. Problemlerin üstesinden gelebilmek için duyarlı ve çözüme odaklı olmalıdır.

Bir cevap yazın