Hayat Sermayesi

Mart, 2021

 • 25 Mart

  VarLık Sebebiyle BuluşaBilmek

  Kâinatta lüzumsuz hiç bir şey yoktur. Her varlık; taş, toprak, ağaç, bitki, hayvan ve insanın cins ve fert olarak bir varlık sebebi vardır. Her şey kendi yerini iyi doldurur ve görevini yerine getirirse sistem sağlıklı işler.Varlık sebebimiz, ilahi rehberliğe uygun bir şekilde; insanımızın, ailelerin, kurumların, toplumun ve gücümüz nispetinde kâinatın …

Nisan, 2018

 • 30 Nisan

  KİME İTİMAT EDECEĞİZ?

    Fitne ve karmaşa zamanlarında insanlar kime itimat edeceklerini şaşırırlar. İlim, amel, hidayet, ihlas üzere güzel ahlak sahipleriyle beraberlik, istikamete uygun yol almaya yardımcı olabilir.Son zamanlarda dini mevzularda yapılan farklı ve çelişkili açıklamalar, halkımızın kafasını ciddi şekilde karıştırmış gibi görünüyor. Bu durum daha önce de kısmen var olan, önemli bir …

Mart, 2018

 • 4 Mart

  KÜLTÜREL DEĞERLER ve KALKINMA

   Kültürel değerler, kişi ve toplumların omurgasını oluşturur. Kalkınma da değerler üzerinde yükselirse bir mana ifade eder. Kişi ve toplumların; geçmiş, şimdiki hal ve istikballeri vardır. Şu anı anlayabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için geçmişi iyi bilmek gerekir. Tarih ve kültürel değerler, bir milletin hafızası durumundadır. Gelişim ve iyiden yana değişim ancak …

Haziran, 2014

 • 30 Haziran

  SINAV PSİKOLOJİSİ

  İnsan bulunduğu ortam ve role göre çok farklı halet-i ruhiyelere bürünür. Son günlerde ard arda yapılan sınavlar, bu konuda bir şeyler yazmama vesile oldu. Sınavda okuduğunuz her bir soru, sizi bir yerlere alır götürür. Bilirseniz çözmeye çalışırsınız. Bilemezseniz bir diğer soruya geçersiniz. Belli bir süre içinde çıkış yoktur. Bu sınav …

Şubat, 2014

 • 22 Şubat

  HAYAT ve SIHHAT

  Hayat, yaratılanlara bahşedilen en büyük nimet. Yaşayan, çok defa nimetin değerini fark edemez. Sıhhat ise hayatı kaliteli yaşayabilmenin en önemli vesilesidir. Ölüm bir anlık, aldığımız nefesi 2 dakika veremesek veya tekrar nefes alamasak hayat bitiyor. Bir yerimiz ağrıdığında veya bizi sağlam kılan unsurlardan birinin yokluk veya eksikliğinde, sıhhatin ne büyük …

 • 11 Şubat

  KUR’ÂN AÇISINDAN İDEAL İNSAN PORTRESİ

  Kur’ân açısından ideal insan, kendi içinde durulmuş çevresiyle barışık durumdadır. O içindeki büyük fırtınaların farkına vararak, dünya ve ahiret saadetinin Allah”a kul olmakla mümkün olduğunun bilincindedir. Davranışlarını kontrol ederek, kendi huzurunu başkalarının huzurunda aramaktadır. Onun en büyük önderi ve örneği Hz. Peygamber (s.a.v.)dir. Kur’ânı anlayıp hayatında ona uymayı temel gaye …

Aralık, 2008

 • 1 Aralık

  YEDİKITA’NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

  İnsanlar, dünyada yedi kıta üzerinde yaşamaktadır. Âdem (a.s.) ile başlayan insanlığın serüveni çok farklı merhalelerden geçerek bu güne gelmiştir. Her devrin farklı özelliklerini, tarih ve kültür eserleri nakletmektedir. Günümüzde, dünyanın herhangi bir yerindeki hadise, bir şekilde dünyanın diğer tarafındakileri de tesir altına almaktadır. Huzursuzluk ve keşmekeş içindeki dünyaya, huzur ve …

Ekim, 2008

 • 5 Ekim

  Kur’ân İnsanı Olabilmek

  Kur’ân insanı olabilmek; iman, salih amel, ihlâs ile iradeyi iyi yönde kullanmakla mümkün olabilir. Yüce Allah ilk insanı yaratmış ve onu bütün neslinin hidayetine vesile olması için peygamberlik sıfatıyla taltif etmiştir. Bilindiği üzere ilk insan Âdem (a.s.) aynı zamanda peygamberdir. Dolayısıyla insanlığın başlangıcı vahşet değil, medeniyettir. Daha sonra gelen bütün …

 • 5 Ekim

  Aşırı Menfaatçilik ve Egoistlik

  Bugünkü yazımda toplum hayatımızdaki birçok problemin asıl kaynağı olduğu halde, pek dikkate almadığımız münafıklık konusu üzerinde durmak istiyorum. Bu konu kimlikleştirme noktasında biraz tehlikeli olduğu için Hz. Peygamber bunların vasıfların bildirmiş ve Müslümanların dikkatli olmasını istemiştir. Çünkü münafıklar kafirlerden daha tehlikeli ve azapçada daha şiddetli olacaktır. Şimdi münafıkların hadislerde işaret …

 • 5 Ekim

  Müslümanların Dereceleri

  “Müslümanların farklı dereceleri olduğu gerçeğini anlayanlar,  İslam toplumlarının durumlarını daha iyi anlayabilirler.” Çoğu defa Müslümanların hallerine ve yaşadıkları ülkelere bakınca günümüz insanı şüpheye düşmektedir. Madem ki İslam son ve en mükemmel dindir. Neden Müslümanların yaşadıkları ülkeler geri kalmışlar arasında geçmektedir. Bu soruya cevap bulabilmek için Müslümanlar olarak otokritik/nefis muhasebesi yapmak …

 • 5 Ekim

  MÜZELER ve CAMİLER

          Müzeler, bu topraklar üzerinde kimlerin yaşadığını gösteren kültür bekçileridir. Ayrıca bu topraklar ve kullanılan eşyaların onlara kalmadığı gibi bizlere de kalmayacağının en güzel delilidir. Zira insanlar fani, sadece güzellikler ve bırakılan eserler kısmen kalıcı olabilir. Mutlak sonsuzluk sadece Hz. Allah’a aittir. “Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacak. …

 • 5 Ekim

  İNSAN, DUA ve BERÂAT

  “İnsan manevi varlığı olan ruhu vasıtasıyla,  ilahi kapıya dua ile ulaşabilir.” Günlük meşguliyetler, inanan insana bile bazen Rabbini unutturabilmektedir. Ama her birimizin başına bir felaket, sıkıntı geldiğinde hemen Allah’ı hatırladığımız da bir vâkıadır. Adata, keyfimiz yerindeyken O’ndan uzaklaşır, dert ve bela zamanında Allah’ı hatırlarız. Sanki bazı bela ve musibetler, din …

 • 5 Ekim

  Egosunu Aşabilen Huzura Kavuşur

          Madde ve çıkarların ön plana geçip manevi değerlerin ikinci plana itildiği günümüzde, insanca yaşayabilme zemini hızla tükenişe doğru gitmektedir. Bu durumu tersine veya normale çevirebilmek için, insanlığa tarih boyunca peygamberler, kitaplar, peygamber varisi mücedditler, alimler, mübarek ay, gün ve geceler ihsan edilmiştir. En önemlisi de her insana ilahi imza …

 • 5 Ekim

  HAYATA ANLAM KATMAK

  Hayatını hayırlı iş ve davranışla güzelleştirmeyenler, iflasa doğru sürüklenmektedirler.  Biz insanlar ve özellikle inananlar, hayat sermayemizi en iyi şekilde yatırıma dönüştürmekle mükellefiz. Hayatın atomunun zaman, özellikle boş zamanlar olduğu unutulmamalıdır. Kur’an son kitap, İslam son din, Hz.Muhammed (s.a.v.) son peygamberdir. Ve bunların hepsi insan fıtratına yönelik mükemmellikleri, huzur ve mutluluk …

 • 4 Ekim

  Kendinizi Tehlikeye Atmayınız

  “Kontrol edilemeyen kötü eğilimler sebebiyle yapılan her davranış, yakın ve uzak sonuçlarıyla insanın hayatını derinden etkilemektedir.” İnsanoğlu geçici bazı menfaatlere erişebilmek için, hem fânî ve hem de ebedî hayatını tehlikeye atmaktadır. Her şey insanın emrine ve menfaatine verilmesine rağmen, çokları bu nimet ve imkanları kötüye kullanarak heder etmektedir. Uzun emel, …

 • 4 Ekim

  CAMİ VE CEMAAT ŞUURU

  Müslümanın hayatında İslâmî müesseselerin etkinliği kadar  gelişim ve olgunlaşma mümkün olabilir. İnanan insanın hayatında cami ve cemaatin önemli bir yeri olmalıdır. Ancak gerek cemaat ve gerekse görevliler olarak bunu değerlendirdiğimizi söylemek zor olsa gerektir. Kur’an-Kerim’de, insanın Allah’a iman ve ibadet etmek için yaratıldığı ve dünyaya imtihan için gönderildiği bildirilmektedir. En …

 • 4 Ekim

  İMAN-İBADET VE DAVRANIŞ

  “Eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa ikiyüze galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa kâfirlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar hakkı ve akıbeti düşünmeyen anlayışsız bir kavimdirler.”[1] İman, ibadet ve davranış, birbirleriyle irtibatlı olan kavramlardır. İnanmayan kişi, ibadet yapmaz. Usulüne uygun ibadet, kişiyi kötü davranışlardan uzak tutar.[2] İnanışlar, …

 • 4 Ekim

  KÜLTÜREL DEĞERLER VE GELİŞİM

    Kişi ve toplumların geçmiş, şimdiki hal ve istikballeri vardır. Şu anı anlayabilmek ve geleceği şekillendirebilmek için geçmişi iyi bilmek gerekir. Tarih ve kültürel değerler, bir milletin hafızası durumundadır. Gelişim ve iyiden yana değişim ancak bu değerlere sahip çıkmakla mümkün olur. Çünkü gelişimin motorunu adanmışlık, inanç ve değerler ateşler. Bir …