Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Hayat Sermayesi

  Fitne ve karmaşa zamanlarında insanlar kime itimat edeceklerini şaşırırlar. İlim, amel, hidayet, ihlas üzere...
 Kültürel değerler, kişi ve toplumların omurgasını oluşturur. Kalkınma da değerler üzerinde yükselirse bir mana ifade...
İnsan bulunduğu ortam ve role göre çok farklı halet-i ruhiyelere bürünür. Son günlerde ard arda...
Hayat, yaratılanlara bahşedilen en büyük nimet. Yaşayan, çok defa nimetin değerini fark edemez. Sıhhat ise...
Kur’ân açısından ideal insan, kendi içinde durulmuş çevresiyle barışık durumdadır. O içindeki büyük fırtınaların farkına...
İnsanlar, dünyada yedi kıta üzerinde yaşamaktadır. Âdem (a.s.) ile başlayan insanlığın serüveni çok farklı merhalelerden...
Kur’ân insanı olabilmek; iman, salih amel, ihlâs ile iradeyi iyi yönde kullanmakla mümkün olabilir. Yüce...
Bugünkü yazımda toplum hayatımızdaki birçok problemin asıl kaynağı olduğu halde, pek dikkate almadığımız münafıklık konusu...
“Müslümanların farklı dereceleri olduğu gerçeğini anlayanlar,  İslam toplumlarının durumlarını daha iyi anlayabilirler.” Çoğu defa Müslümanların...
        Müzeler, bu topraklar üzerinde kimlerin yaşadığını gösteren kültür bekçileridir. Ayrıca bu topraklar ve...
“İnsan manevi varlığı olan ruhu vasıtasıyla,  ilahi kapıya dua ile ulaşabilir.” Günlük meşguliyetler, inanan insana...
        Madde ve çıkarların ön plana geçip manevi değerlerin ikinci plana itildiği günümüzde, insanca yaşayabilme...
Hayatını hayırlı iş ve davranışla güzelleştirmeyenler, iflasa doğru sürüklenmektedirler.  Biz insanlar ve özellikle inananlar, hayat...
“Kontrol edilemeyen kötü eğilimler sebebiyle yapılan her davranış, yakın ve uzak sonuçlarıyla insanın hayatını derinden...
Müslümanın hayatında İslâmî müesseselerin etkinliği kadar  gelişim ve olgunlaşma mümkün olabilir. İnanan insanın hayatında cami...
“Eğer sizden sabredecek yirmi kişi olursa ikiyüze galip gelirler ve eğer sizden yüz kişi olursa...
  Kişi ve toplumların geçmiş, şimdiki hal ve istikballeri vardır. Şu anı anlayabilmek ve geleceği...
Beşerî ilişkilerinde doğru davranmayan insanlar; yalancı, sahtekar veya ikiyüzlü gibi sıfatlarla nitelenirler. Allah’a iman noktasında...