Vizyon Teorisi

Mart, 2023

 • 13 Mart

  Vizyon Teorisi

  Vizyon, uzun bir gelecekte ulaşmak istediğimiz, kendiliğinden gerçekleşmeyecek ancak gerekli çabaları harcarsak ulaşabileceğimiz, başarabileceğimiz bir durumdur, idealdir. Görünüş, manasına gelen vizyon son günlerde anlam dünyası genişleyen kelimelerindendir. Vizyon; öngörü, kavram ya da fikrin, gelecekteki tasarlanmış bir resmi ve belirlenen hedef olarak kullanılmaktadır. Vizyon; “geleceği düşlemek ve tasarlamak” ve “düşlerle gerçekleri …

Ağustos, 2021

 • 4 Ağustos

  #BilgininHayataTaşınması #YangınVeTedbir

  Eğitimci ve akademisyenin işi; düşünmek, araştırmak, geliştirmek ve fikir üretmektir. Düşmeden önce düşünmek, olay ve problem olmadan öngörüde bulunmak, akademik bilgi üretiminin bir parçasıdır. Yangın, sel, deprem vs. gibi afetler öncesi ciddi tedbirler alınmalıdır. Eskilerin, hazar ve sefer dedikleri bir strateji vardır. Normal zaman ile olağanüstü problem döneminde alınacak önlemler …

Temmuz, 2011

 • 17 Temmuz

  Doğru Bilgi, Doğru Karar, Doğru Uygulama

  Doğru kelimesi, içeriği iyi doldurulması gereken bir kavramdır.Hak, gerçek, sâdık, isabetli gibi kelimeler de “doğru” kelimesinin ihtiva ettiği mana ile irtibatlandırılabilir. Kur’ânî çerçevede konuya baktığımızda, “hüda” ve hidayet kelimesi ile doğru istikamette olmak arasında çok yakın ilişki vardır. Bir şeye “doğru” demekle o şey doğru olmayabilir. Doğrunun belirleyicisi kim olabilir? …

Kasım, 2010

 • 16 Kasım

  Değer Bilmek

  Her şeyin değer ve kıymeti zamanında bilinmelidir. Biz çok defa kaybettikten sonra değer bilme pozisyonunda bulunuruz. Bu durumu yeniden değerlendirmek gerekir.Değeri zamanında bilinmeyenler, asıl değerinden bir şey kayıp etmez. Bu noktada “altının kıymetini sarraf bilir” atasözümüz devreye girer. Siz siz olun değer üretin. Mutlaka o bir şekilde anlaşılacaktır. Sarraf olmayanların …

Nisan, 2010

 • 3 Nisan

  Bedel Ödemek Gerek!

  Bedeli ödenmeyen hiçbir şey sizin olmaz. Her şeyin kendi cinsinden bir bedeli vardır. Zorluk ve sıkıntılar da bazı değerlere erişmenin bedeli olabilmektedir.Hedefi olanlar karşılarına çıkan zorluklardan yılmazlar. İdealist olanların karşına çıkanların sayısı da o kadar çok olacaktır.Sıradan insanlar sıradanlıklardan hoşlanır. Altının kıymetinden sarrafın anladığı gibi kaliteli kişiden de insan sarrafı …

 • 3 Nisan

  Özü ve Sözü Bir Olabilmek

  Özü ve sözü bir olabilmek bir değer midir, değil midir? Bazı muamele ve uygulamaları görünce bu soruyu sorma ihtiyacı hissettim. Yüz dostu olup arkadan kuyu kazan nice insanlar bazıları tarafından değerli görülebilmektedir.İçi ile dışı, özü ile sözü bir olmayan kişi kendi bünyesinde tevhidi, birlik ve beraberliği de sağlayamamış değil midir? …

Mart, 2010

 • 29 Mart

  Gerçeklerin İzini Sürmek

  Bazı zamanlar gerçekler gizli kalır. Gerçeklerin izini sürmek sizi, bazen üzülecek bazen de çok sevinecek şeylere götürebilir. Gerçekler ile yüzleşebilme önemli bir değerdir. İnsan, kurum ve toplumlar hata yapabilir. Aslolan hatada ısrarcı olmamaktır.Bilimsel gerçeklik ve bunlara erişmenin hazzına ise doyum olmaz. Öğrenme aşkını tadanlar, her daim öğrenme lezzetini yaşamak isterler.

Kasım, 2009

 • 9 Kasım

  İnsan Tabiatı: Fıtrat

  “Açık ve dürüst iletişim verimlilik sağlar…” Yaratan insan tabiatına aykırı hiçbir emir ve hüküm koymamıştır.Taciz konularının arkasından bastırılmış ve içselleştirilmemiş duygulanımlar çıkabilir.  

Mayıs, 2009

 • 13 Mayıs

  İslam’ın İzzet ve Şerefi

  İslam davası, insanlığın arayışını huzur ve mutluluk ile neticelendirecek yegane sistemdir. Ancak biz müslümanların içinde bulunduğu durum, İslam’ın izzet ve şerefini temsil etme noktasında zayıf kalmış gibi görünmektedir. Zayıflatılmışlardan olmak, mazeret değil çözüm üretmeyi gerektirir. Herkes bir taraftan çekme yerine, Hacerü’l-Esad’ın yerine konma misali, herkes bir taraftan tutmalı ve ben …

 • 13 Mayıs

  Güçlü Davayı Zayıflatmak

  Davayı temsil ve vizyon son dönemin en önemli değerlerindendir.İslam gibi İlahî rehberlik ve Peygamberler misyonunu taşıma gibi bir noktada, Müslümanların dünya çapındaki durumu ve algılanma şekilleri iyi tahlil edilmelidir.“İslam yüce ve güçlüdür. Onun üstesinde bir yücelik ve güç yoktur” gerçeğini Müslümanların halleri ne derece temsil edebiliyor? Yoksa bu güçlü ve …

Nisan, 2009

 • 29 Nisan

  Makamlar Geçicidir

  Makamlar geçicidir, kalıcı olan o makamın imkan ve fırsatları ile ne gibi hizmetlerin üretildiğidir. İyi ve güzel hizmet üretebilenler, vicdanen rahat olmanın yanında kamu vicdanında da iyi bir yer edinirler.Ancak makam ve şöhretin büyüleyici bir yönü de vardır. Bazıları kırmızı plaka, temsil, mal, mülk derken gerçekleri gözden kaçırabilirler. Böyle zamanlarda, …

Ocak, 2009

 • 30 Ocak

  Dâvâ’nın Değeri

  Davanıza siz değer vermezseniz kimse sizi hesaba katmaz. Yerinde ve zamanında tavır, hakikatin ortaya çıkmasına hizmet edebilir.Saygınlık için net ve açık tavır ortaya koymak gerekebilir. Değerli olmayan zaten dava olamaz. Davanıza uygun vizyon sergileyemezseniz de o davayı temsil edemezsiniz.

 • 24 Ocak

  Doğruluktan Ayrılma

  Abdulkadir Geylani’ye annesinin doğruluktan ayrılma nasihatini çoklarımız duymuştur. Eşkıyaların bastığı çetede daha bir çocuk olan Geylanî’nin doğruluktan ayrılmadan kırk altınının olduğunu söylemesi, eşkıya başının tövbesine vesile olmuştur. Bunu gören bütün çete üyelerini de pişman olarak eşkıyalıktan vaz geçmiştir.Kıssadan hisse, söz ve davranış uyumu, örnek davranış ve temsil cemiyetinin düzelmesinin asgari …

 • 7 Ocak

  TÜKENMİŞLİKTEN ÜRETİME

  MİSAFİR KALEM TÜKENMİŞLİKTEN ÜRETİME İlhami Fındıkçı Üretmek, insan olmanın ve kendini ifade etmenin belki de en önemli yolu. Bir fikir, bir düşünce akımı, bir model, bir iş, bir ürün üretmek. Yani en basitten en karmaşığa ortaya bir “şey” koymak. Üreten insan, ruh dünyası bakımından rahattır. Nitekim kendisini tüketmeye hazır hisseder, …

Eylül, 2008

 • 27 Eylül

  Vizyon Teorisi

              Görünüş, manasına gelen vizyon son günlerde anlam dünyası genişleyen kelimelerindendir. Vizyon; öngörü, kavram ya da fikrin, gelecekteki tasarlanmış bir resmi ve belirlenen hedef olarak kullanılmaktadır.             Vizyon, gelecekte olunmak istenen ve gerçekleşeceği düşünülen yerin ya da noktanın resmidir. Ne aşırı derecede amaçların büyütülmesi ne de içi boş, …