İnSGe’nin Beş’li Gelişim Sistematiği

İnSGe’nin Beşli Gelişim Sistematiği; kültürel değerleri dikkate alan, kalp merkezli İnsanî Gelişim-İGe ile başlayıp, sosyal yapının çekirdeği Ailevî Gelişim-AGe, yapı ve süreçleri önemseyen Kurumsal Gelişim-KuGe, sosyal denge ve huzuru gözeten Toplumsal Gelişim-ToGe ve dünyanın nimetlerini doğru kullanmayı hedefleyen Küresel Gelişim-KüGe süreçlerini içerir.

Bir yanıt yazın