Ailevî Gelişim

Ailevî Gelişim; Evliliğe giden yol, Aile içi iletişim, Eşler arası uyum, Küçük aile-büyük aile etkileşimleri,  Çocuk eğitimi, Vefat sonrası kırılma noktaları, miras taksimi ve hakkaniyet gibi konuları ele alır.

Toplumun ahlâkî genleri ile oynanması tehlikesine karşı uyanık olma bilinciyle hareket eder.

 

Haziran, 2021

 • 21 Haziran

  #AilebAğlArı #EşOlaBilmEk

  Her bağ zaman içinde bakım gerektirir. Aile bağları; kişi, çocuklar ve toplum için hayatî önem taşır. Bazı eşler, hafif kırgınlıkları zamanında düzeltmezler. Bu durum aile huzurunu, derinden etkiler. Zira sevgi ile nefret arasında, zar gibi ince bir çizgi vardır. En yakınımızdaki kişiye en güçlü nefreti duyabiliriz. İlgisiz kişilere bu tarz …

 • 8 Haziran

  Özümle Barışığım

  Aynaya baktığımızda, kendimizle göz göze gelip, “seninle gurur duyuyorum” diyebilmemiz gerekiyor. “Yarabbi verdiğin nimetlere, her türlü güzelliğe şükürler olsun” diyerek, şükür bilinciyle, özümüzle barışık olabilmek büyük bir nimettir.İnsanın kimlik kazanması ve huzura ermesi de bedel ödemeyi gerektirebilir. Öz enerjimizi devre dışı bırakan, şahsımıza hakaret veya küçümsemeyi içeren hususlar, asıl kabiliyet …

Ocak, 2021

 • 24 Ocak

  Seyahat Et, Sıhhatli Ol

  Seyahat etmek; yeni yerler görmek, farklı keşiflerde bulunmak kişinin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirir. Bugün sahiplendiğimiz yerlerde, daha önce kimlerin yaşadığını görmek de ibret verici olabilir.Hidayet Rehberimiz Kur’an’ın Nahl Suresi/16.36. ayeti kerimesinde “Andolsun ki biz her ümmete: «Allaha kulluk edin, putlar (a tapmak) dan kaçının» diye (tebligat yapması için) bir …

Eylül, 2017

 • 30 Eylül

  NESİLLER ARASI İLETİŞİM

  Nesiller arası iletişim; kültür, değerler, bilgi ve tecrübe aktarımının en kestirme yoludur. İletişim çağında, nesiller arası köprülerin kurulmaması çok büyük kayıptır. Büyüklerine tahammül edemeyen gençlik; stres, endişe ve çelişkilerle en verimli çağlarını boşa harcayabilirler. Sosyal medya; nesiller ve büyük aile irtibatları için doğru kullanılabilirse muhteşem kapılar açılabilir. Elbette birebir sohbet …

Şubat, 2017

 • 10 Şubat

  EVLİLİK ÖNCESİ SERTİFİKA ve MUTABAKAT METNİ

   Evlilik, aile olma yolunda atılan bir adımdır. Bu adımın öncesi ve sonrası ne kadar iyi planlanır ve uygulanırsa, yolculuk o kadar sağlıklı olur. Evliliğe; zihnen, bedenen, ruhen ve psikolojik hazırlık çok önemlidir. Tarafların birbirini tanıması ve beklentilerini bilerek zihni hazırlık, evlilik sürecinin sağlıklı yönetilmesine katkı sağlayabilir.Aile veya evlilik okulu şeklindeki …

 • 10 Şubat

  KARDEŞLİĞİ TEHDİT EDEN MİRAS

   Ölüm gerçek, miras haktır. Ancak insanımız «hak» gibi Rabbimizin sıfatlarından olan bir şeye bile sahip olurken, hangi badirelerden geçmektedir. Etrafımıza baktığımızda, kaç ailede kardeşlerin miras taksimi noktasında doğru adım atamadıklarından ihtilafa düştüklerini görebileceğiz. Miras, zamanında ve doğru şekilde paylaşılamadığından, helal kazanca haram bulaşabilmekte, kardeşlik ve aile bağları tehlikeye girmektedir. Vefat …

Temmuz, 2013

 • 23 Temmuz

  Aile Ocağı ve Evlilikte Sevgi

  Evlilik ve aile ocağı, sevgi ve muhabbetin en yoğun yaşanması gereken yerdir. Yoksa hayatın bin bir türlü yük ve ağırlığını taşımak zorlaşır. Aile bireyleri, birinin ihtiyaç duyduğu noktada diğerini şefkat ve sevgiyle farklı boyuta taşıyabilmelidir. Sevgi mahrumu yetişenler, bu boşluğu karşılıklı olarak doldurabilme gayretinde olmalıdır. Aksi halde dolmayan boşluk, yoldaki …

 • 21 Temmuz

  Sevgi, Nefret ve Belirsizlik

  Sevgi, derin iz bırakan bir duygudur, insana yaşama sevinci ve hazzı verir. Muhataba göre değer ve mana kazanan sevgi, belli bir zaman sonra güven duygusuyla yola devam eder. Çünkü sevgi gözü kör, kulağı sağır eder. Kişi sevdiği kimsenin hata ve kusurlarını görmez veya iyiye yorar hale gelir, bu da güveni …

Haziran, 2012

 • 21 Haziran

  Ailevi Kriz Yönetimi

  Aile ocağında buluşabilmek bir sanattır. Zaman zaman aile bireyleri de kriz ile başa çıkma zorunda kalabilirler. Bu bazen aile bireylerinden birinin hassasiyetinin diğerleri tarafından yeterince fark edilip değerlendirilememesinden kaynaklanabilir.“Ev olan yerde çanak bakır tıngırar” denir. İnsanların olduğu her yerde ve ailede bazı problemler olabilir. Ailevi krizler esnasında bazen dış desteklere …

Mart, 2012

 • 31 Mart

  Aile ve Eğitim

  Aile her şeye rağmen eğitimin en önemli parçasıdır. Eğitim, sokak, çevre, internet, tv ve diğer unsurlar çocuklarımızı etkilese de temel karakter ebeveynden gelir ve ilgi kadar gelişir. Bir tohum cinsinin özelliklerini taşıdığı gibi insan da bazı hususiyetleri irsi olarak getirir. Güzel tohumdan yetişen meyveler hoş ve tatlı olur. Tabii ki …

Eylül, 2011

 • 13 Eylül

  Aile ve Eşler Arası Uyum

  Uyum, hayattaki en önemli kavramlardan biridir. Kime, nerede, ne kadar uyum sağlayacağınızı iyi ayarladığınızda bazı şeyler daha güzel olabilir.Her kişinin farklı hassasiyetleri vardır. Eşler arası hassasiyetlere dikkat etmek, aile içi iletişim ve huzurun olmazsa olmazıdır.İki kişi arasındaki uyum, bazen taviz veya özveriyi gerektirir. Bu beraber yaşama sanatının gereğidir. İki veya …

Ağustos, 2011

 • 11 Ağustos

  Aile İçinde KONUŞABİLMEK

  İnsan konuşması ile diğer canlılardan ayrılmasına rağmen, bu konuşma vasfını ne denli doğru kullanabildiğimiz incelemeye değer.İletişimin en önemli vasıtası olan konuşma üslubu iyi ayarlanamazsa kırgınlığa giden yolu da aralayabilmektedir.Kurum veya aile içindeki meseleleri konuşarak halledemeyenler, bazı basit olayları dahi ömür törpüsü haline getirebilmektedirler.Ailevi gelişimin önemli yönlerinden biri, sevgi ve saygı …

 • 11 Ağustos

  Gençlik Enerjisi ve Gelişim

  Gençlik enerjisini doğru ve hedefe yönelik kullanabilenler gelişebilirler. Bu enerji iyi değerlendirilmeyecek olursa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir. Farklı güçler tarafından kullanılmak istenen bu kesim, farkında olmadığı bir çok maceranın içine sürüklenebilmektedir.Toplumsal olayların lokomotifi çok defa bu kesim olmaktadır. Kanın durulmamış olması bazı noktalarda ani tutum ve davranışları ön plana çıkarabilmektedir. …

 • 9 Ağustos

  Evlilikte Aile Etkisi

  Görücü usulü evliliklerin günümüz şartlarında iyi neticeler vermesi söz konusu olmaktan çıkmaktadır. Tarafların istek ve beklentileri çok iyi irdelenmelidir.Hayat anlayışı, kişilerin tutum ve davranışlarını şekillendirir. Evliliğe giden yolda 3. göz önemlidir. Tarafların beğenisinin dışarıdan onaylanması veya bazı çekincelerin ortaya konması önem arz etmektedir.

 • 5 Ağustos

  Aile Meclisleri

  Toplumun en önemli birimi ailenin üzerine düşen vazifeyi yerine getirebilmesi için aile meclisleri belirlenmeli ve iyi çalışmalıdır. İstişare ve karar alma meclisleri olmadıkça her kafadan bir ses çıkar. Müzakeresi yapılmayan ve ortak karar alınmayan iş ortada kalır. Sahipsiz olan hiçbir iş sonuca gitmez.Aile meclisleri, 1. 2. ve 3. kuşak temsilcilerini …

 • 4 Ağustos

  Dulların Evliliği

  Dul kelimesi, başından bir evlilik geçmiş daha sonra ayrılmış veya eşlerden biri vefat edince tek kalmış kişiler için kullanılmaktadır. Son zamanlarda bu kelimeyi kullanmaktan çekinilir hale gelinmiş gibi bir görüntü var. Bazen eşlerden birinin ölümü bazen de boşanma ile oluşan dulların evlenmesi de önem arz etmektedir. Bilhassa erkeklerin tek başına …

Temmuz, 2011

 • 24 Temmuz

  Sabırlı ve Kaliteli İletişim

  Sabırlı iletişimle, muhatabınız sizdeki kalite ve gelişimi görünce neticesinden bazı şeyleri anlayabilir. Siz muhatabınızı yücelttikçe o da sizin değerinizi takdir edecektir. İletişimler, aynalama sistemi ile devam eder. Kim ne almak istiyorsa onu vermelidir.Bazı paylaşımlar, ayna ve yansıma arasındaki derin birliktelik gibidir. Ancak kendimizde olan bazı şeylerin açığa çıkması için, ayna …

 • 17 Temmuz

  Kız Kaçırma Olayları

  Toplumdaki bazı olaylar, dini ve sosyal boyutlu olarak ele alınmamakla veya görmezlikten gelinmekle yok olmuyor.Kız kaçırma olayları da bunlardan biridir. Bu konu bir yüksek lisans veya doktora tezine konu olmuş mudur? Neden ve niçinler üzerinde durulmuş mudur?İnatlaşma ile bir yere varmak mümkün müdür?Konunun, psikolojik, sosyolojik, ailevî ve dini yönü nasıl …