Tag Archives: General

Ekim, 2006

  • 11 Ekim

    Ailevî Gelişim ve Aile İçi İletişim

    Ailevî gelişim için, aile içi iletişim sağlıklı olmalıdır. İnsanî gelişimin bir sonraki adımı, ailevi gelişimdir. Ailevî gelişim için evliliklerin temeli sağlam atılmalıdır. Evliliğe giden yol, sağlıklı olmalıdır. Tarafların birbirini tanıması önem arz eder. Her iki tarafı iyi tanıyan eğitimli ve ehliyetli 3. kişilerin görüşleri dikkate alınmalıdır. Aile içi etkili iletişim, …