Denemeler

Ocak, 2021

 • 24 Ocak

  Seyahat Et, Sıhhatli Ol

  Seyahat etmek; yeni yerler görmek, farklı keşiflerde bulunmak kişinin duygu ve düşünce dünyasını zenginleştirir. Bugün sahiplendiğimiz yerlerde, daha önce kimlerin yaşadığını görmek de ibret verici olabilir.Hidayet Rehberimiz Kur’an’ın Nahl Suresi/16.36. ayeti kerimesinde “Andolsun ki biz her ümmete: «Allaha kulluk edin, putlar (a tapmak) dan kaçının» diye (tebligat yapması için) bir …

 • 17 Ocak

  HAYAT YOLCULUĞU

  İnsan hayatı; âlemi ervah (ruhlar alemi)’de başladı. Orada yaratılan ruhumuz, anne ve baba vasıtasıyla bedenle buluşup, dünya hayatında devam etmektedir.Fani dünyadaki hayat yolculuğunu; doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve son dem olarak nitelendirmek mümkündür. Çocukluk, eğitim, meslek hayatı, evlilik gibi safhalar hayata mana ve değer katar.Ölüm (vefat) ile, bedenden ayrılan ruh, …

 • 1 Ocak

  İnsan OlaBilmek

  İnsan, her şey emrine verilen muhteşem varlık… Diğer bir yandan en zalim, öldüren, yakan, yıkan cani… Son yüzyılda dünyayı bazıları nasıl da yaşanmaz hale getirdi.İnsan; ilahî rehberliğe uyduğu nispette değerli, özünden, ruhundan ve değerlerinden uzaklaştığı kadar aşağılarda…Hak, hakikat ve değerler; hem kişiyi hem de etrafını güzelleştirir. İnsan olabilmek, iyiyi tercih …

Mayıs, 2019

 • 3 Mayıs

  Meclis ve Camii Adabı

  Meclis, oturulan mekan demektir. Bir meclise varılınca, selam verilir, atmosfer uygun ve ortamdakiler bu kim diye bakıyor ise kısaca kendimizi tanıtmamız uygun olur. Meclisin sahibi pozisyonunda biri varsa sözü ve süreç yönetimini ona bırakmak gerekir. “لكل مقام مقال ” Her mekanın, kendine göre, konuşulacak sözü vardır” denilmiştir. Yani her şey, …

Şubat, 2017

 • 16 Şubat

  SÜNNETULLAH / İLAHÎ KURALLAR

   Kainat / evrende «Sünnetullah” denilen her şeyi yaratan ve idare eden Rabbimizin koyduğu kaideler işlemektedir. Her şey sebeplere bağlanmıştır. Sebeplerin dışında tecelli edenlere de “mucize” denilir. Bazılarının tabiat kanunları dediği şey aslında İlahi yaratma ve görev tanımıyla ilgilidir. Rabbimizin «Esmaü’l-Hüsna» en güzel isimleri, farklı alanlardaki sıfatlarını ifade etmektedir. Sözgelimi Şafiî, …

Ekim, 2016

 • 20 Ekim

  GÖRÜNEN YÜZ – GÖRÜNMEYEN ÖZ

  (Misafir Kalem) Çağımızın en büyük hastalığı sanırım iki yüzlülük. İçi dışı bir olmayan insanlardan bahsediyoruz, evet. Söylemleri ile eylemleri çakışan zavallılar. Efendimiz (s.a.v.) ne güzel tarif etmiş riyakarlık ve ikiyüzlülüğü; batın ile zahirin muhalefet içinde olmasıdır diye….Aslında bu hastalık, insani özelliklerin kaybedilmesiyle başlar. Menfaat, para ve makam hırsı, çağın insanları …

Ağustos, 2015

 • 19 Ağustos

  BASTIRILAN DUYGULAR, KABULLENME ve İMAN

   İnsan çok farklı ve muhteşem bir varlıktır. Her bir ürünün kullanma kılavuzu olduğu gibi insanın da neyi nasıl algılayıp yaptığıyla ilgili bir rehberinin oluşturulması gerekmektedir. İnsanlık tarihini kapsayacak bu cümlelerin gereklerini yerine getirmek, elbette yazıldığı kadar kolay değildir.İnsan, bilgi, duygu ve düşünce ile yoğrulan bir varlıktır. Kabullenme ve içten benimseme …

Temmuz, 2015

 • 6 Temmuz

  İMTİHAN / SINAVI GEÇEBİLEMEK – KPSS

   Çok defa duyduğumuz bir cümledir «hayat imtihandır». Evet gerçekten insan, hayatında bir çok sınava tabi tutulmaktadır. Bunların bir çoğu test, bir kısmı da yazılı, sözlü ve mülakat şeklindedir. Bazen de sınandığımız, denendiğimiz yazılı ve sözlü olmayıp hayatımızı direk etkileyen önemli karar anları da imtihan olarak değerlendirilebilir.KPSS – Kamu Personeli Seçme …

 • 2 Temmuz

  HAYAT ve YOLCULUKLAR

   İnsan, hayata nerden geldi nereye doğru gidiyor? Felsefenin varlık problemi olarak ele aldığı bir konu. Var olmak, hayat bulmak, kainatın akışı içinde devam ediyor…Bir de bu hayatın içinde yolculuklar var. Bazen köyden şehire, evden pazara, şehirler arası, ülkeler arası, kıtalar arası hatta gezegenler arası… Denizden, karadan, demiryolu ve havadan…Her bir …

Haziran, 2015

 • 8 Haziran

  Günah Psikolojisi

  Günah, inanan insanın tutum ve davranışlarının dini değer yargısıyla durumunu ifade eden bir kavramdır. Günlük kullanım noktasında günah, geniş bir yelpazede ele alınabilmektedir. Haram, mekruh, caiz/uygun değil gibi teknik açıdan birbirinden farklı durumların günah gibi bir kelime ile dile getirildiğini görülmektedir. Buna bir de ebeveynlerin çocuk yetiştirme esnasında kullandıkları sakındırma …

Mayıs, 2015

 • 16 Mayıs

  HAKİKAT – Şükran Gülcenaz AYDOĞAN

  HAKİKAT Yıkanacak yeryüzü, kirleri arınacak,Masumların vebali, mahşere taşınacak.Kul hakkı alanların, sırası tez gelecek,Hakikat kitabından, günahlar okunacak. Bir tarafa nankörler, bir tarafa hainler,Diğer yanda vicdansız, ah yüklenmiş lainler.En ön safta bekliyor, falcı cinci kâhinler,Hakikat kitabından, günahlar okunacak. Sular yükseldiğinde, gök içini dökecek,O yüz katlı kuleler, temelinden çökecek.Fitne tohumlarını, teker teker sökecek,Hakikat …

Ağustos, 2014

 • 18 Ağustos

  BEN ve DEĞER ALGISI

  BEN ve DEĞER ALGISI“Ben; her durumda değerliyim, önemliyim, bir varlık sebebim var. Her şeye rağmen varlık sebebimle buluşma derdindeyim. Zaaflarımın farkındayım. Engellerim gelişimime katkı sağlar.”Eşya zıddıyla bilinir. İnsanın çektiği fikir çilesi, verdiği nefis mücahedesi ölçüsünde değerlenir. Kömürü elmas haline getiren basınçtır. Sınanmayan insanın kalitesi zor anlaşılır.İzzet-i nefs manasındaki «ben» önemli …

Şubat, 2014

 • 18 Şubat

  MANEVİYAT ARAYIŞI

  Maneviyat; insanın, ruhî ve manevî yönünü besleyen bir kaynaktır. İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve bedenden teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilirse, stres ve buhranlar ortaya çıkar. Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. Temsil noktasındakiler bu arayışı, ne derece karşılayabiliyor. «Tebliğden önce temsil» bu noktada …

 • 8 Şubat

  Ezan Sesleri ve Mahrumiyet

  Misafir olduğum evden çıkıp tarihi yarımadaya doğru niyetlendiğim anda, ezan sesleri İstanbul semalarında yankılanmaya başladı. Esenler Otogar Camiinden gelen ezan sesi ve tarzı Haremeyn’e taşıdı duyguları. İpekyolu Asya Derneğinin yetiştirdiği Hocalardan birinin 17 yaşına kadar duyamadığı ezan-ı Muhammedîden mahrumiyeti düşündüm. Bunun yanında günde beş defa bu ezanı dinleyip gereğini yerine …

 • 8 Şubat

  Güvenlik Görevlileri

  Günümüzde birçok kurumun karşılayan yüzü güvenlik görevlileridir. Bir banka veya resmi kuruma gittiğinizde ilk gördüğünüz ve bir şeyler sorduğunuz kişiler haline gelmişlerdir. 7 Şubat akşamı PDM olarak merhum Ragıb Akdeniz’in taziyesine giderken metroda güzergah teyidi yaparken konuştuğum güvenlik görevlisinin anlattıklarıyla uyandım. Özlük hakları, firma değişimleri, arkadaşlar olarak işten çıkarılma endişesi …

 • 2 Şubat

  Don’t Harm Any One

  If I have harmed anyone in any way either knowingly or unknowingly through my own confusions I ask their forgiveness.If anyone has harmed me in any way either knowingly or unknowingly through their own confusions I forgive them.And if there is a situation I am not yet ready to forgive, …

Ocak, 2014

 • 13 Ocak

  Sevgi Açlığı

  İnsanın en önemli ihtiyaçlarından biri, sevmek ve sevilmektir. Sevgi kabı doğru dolmayan kişinin algı sistemlerinde boşluklar oluşabilir. Bu boşluğu doğru dolduramayan kişi farklı arayışlara girebilir.Aile, arkadaş, eş, kardeş, tabiat, iş sevgisi şeklinde uzayabilecek listede her şeyin yerli yerinde olması, eşyanın tabiatı gereğidir.Eşyanın yerli yerinde olmaması zulümdür. İnsan kendini ait olduğu …

Ağustos, 2013

 • 2 Ağustos

  Bedii Sıfatı ve Tefekkür Saati

  Bedii Rabbimizin yarattığındaki güzelliği ifade eden bir sıfattır. Bundan dolayı ahsen-i takvim (en güzel kıvam) da yaratılan insanın güzele aşık olan bir yönü vardır. Öyle güzellikler vardır ki, seyredebilir insan bir ömür boyu. Ya Rab sana karşı hayretimi arttır ve şükürler olsun Bedii sıfatının tecellisi güzelliklerine diyebilen insan, Hayatın muhabbet …