İnsanî Gelişim

İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesi ve kişisel bütünlükle ilgilenir. İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir.

Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir.

İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir.

 

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  İGe – İnsanî Gelişim

  İnsanî gelişim, kendini keşfetme ve varlık sebebiyle buluşma sürecidir. Söz ve davranış uyumunun yanında, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğu insanî gelişimin gereklerindendir. İnsanî gelişim; Ahmet Yesevî, Mevlana ve Yunuslardaki insan-ı kâmil olabilme heyecanıyla yaşamayı gerektirir. İnsanî gelişim; kalp, kafa, kese, kemer ve kelam/söz’ün aynı istikamette ve bir mihver …

Haziran, 2021

 • 8 Haziran

  Özümle Barışığım

  Aynaya baktığımızda, kendimizle göz göze gelip, “seninle gurur duyuyorum” diyebilmemiz gerekiyor. “Yarabbi verdiğin nimetlere, her türlü güzelliğe şükürler olsun” diyerek, şükür bilinciyle, özümüzle barışık olabilmek büyük bir nimettir.İnsanın kimlik kazanması ve huzura ermesi de bedel ödemeyi gerektirebilir. Öz enerjimizi devre dışı bırakan, şahsımıza hakaret veya küçümsemeyi içeren hususlar, asıl kabiliyet …

 • 8 Haziran

  HuzurVeMutluluk

  Gerçek mutluluk ve asıl huzur; iman, ibadet, ihlas ve İslâm ahlâkıyla mümkün olabilir. İlahî huzurda durabilen, arifi billah, Hakkı bilen ve inanan kişi; her daim Rabbimizin gördüğü, bildiği, duyduğu ve kiramen katibinin kayıtta olduğu bilinciyle yaşar.Her kişinin ihlas ve samimiyeti, Rabbimiz katında gerçek değerini bulur. Kul olarak biz zahire baksak …

Şubat, 2021

 • 28 Şubat

  DeğerVeriYorum – KıymetBiliYorum

  Nice değerli nimet eldeyken veya önemli kişiler hayatta iken kıymeti bilinmez. Dünyanın akışını değiştiren kişi, buluş ve düşünceler de zamanında fark edilmemiştir. Çok defa ciddî bedeller ödenmiş, hatta hayatlar feda edilmek zorunda kalınmıştır.Aile için; büyükler, anne-baba, evlat yeri dolmaz kişilerdir. Ancak bu kişilerin varlığında “iyi ki varsın” diyebilen kişi sayısı …

Aralık, 2020

 • 31 Aralık

  Gelişim Yolculuğu

  Gelişim yolculuğu, kişinin hayata geldiği andan itibaren, başlar ve devam eder. Hayat, sağlık ve akıl, insana verilmiş en büyük nimetlerdendir. Bu nimetlerin her birinin hakkını vererek yaşamak gerekiyor. Yaşanılan her an özeldir ve geri dönmek mümkün değildir. Gelişim, insanî bir kavram ve gerekliliktir. Her birimiz kariyer basamaklarını, maddî ve manevî …

Ekim, 2018

 • 1 Ekim

  İnsan, İletişim, Konuşma, Dil, Bilgi ve Kavramlar

   İnsan, konuşan ve söz ile iletişim kuran bir varlıktır.Konuşma ve manayı taşıyan cümleler için kelimeler gereklidir.Kelimeler, manayı taşıyan kodlama sisteminin en küçük parçalarıdır.Düşünme ile bilgi ve anlam dünyası genişler.Sözün mana kazanması, kodlama, isabetli cümle ve sağlıklı iletişimle mümkün olur. Kelimelerin anlam dünyasını bilmek, (kök manası, terim (ıstılahi) manası- semantik) sözü …

 • 1 Ekim

  İnsan, Kainat, Varlık, İnsanın Fonksiyonu

   İnsan, evrene mana katan en değerli varlıktır.Kainat; insanın, canlı ve cansızların oluşturduğu hususi sistemdir.Varlık; belli özelliklerle, evrendeki yerini doldurup hedefine uygun var olan her şeydir.İnsan, yeryüzünü imar edip yaşanılır hale getiren, her şey belli ölçüler (bilimsel yasalar- yer çekimi- hava basıncı gibi sünnetullah) çerçevesinde emrine verilen bir varlıktır.Dili, eşyayı ve …

Şubat, 2017

 • 12 Şubat

  İNSANIN İŞLETİM SİSTEMİ; İNANÇ ve DEĞERLER

   Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan, diğer yazılımların çalışması için temel görevi üstlenen bir yazılımdır.İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin …

Mayıs, 2015

 • 29 Mayıs

  Kariyere Ruh Katmak

  Bilhassa İstanbul gibi metropol şehirlerde insanların hep koşuşturma içinde olduğunu görürsünüz. Herkesin bir işi, yetişmeye çalıştığı bir hedefi vardır. Üst hedef te çok defa bazıları için kariyer olarak isimlendirilir. Erişilen şu veya bu kariyer basamağı sonrası yeni hedefler belirlenir.Kariyere ve yapılan işe ruh katmak, hayata mana ve değer kazandırmaktır. Her …

Nisan, 2015

 • 6 Nisan

  İnsan Neden Hataya Düşer?

  İnsan; iyi ile kötü, hayır ile şer arasında daima sınanır. İrade ve akıl nimeti, bu ayrımı yapıp iyiyi tercih edebilmek içindir. Hata ve unutma, insanî bir durumdur. Hatasından ders alabilen kişi ve toplumlar gelişebilirler. Matematik gibi sonucu kesin olan bir ilim dalında bile sağlama sistematiği vardır. Bu durum, insanî ve …

Ocak, 2015

 • 31 Ocak

  KABZ VE BAST HALİ

  İnsanda kabz ve bast hali denilen bir durum olabilir. Bunu İmam–ı Rabbani Hz. Mektubat-ı Şerifinde anlatır. İnsan bazen bütün dünyayı kucaklayabilecek gibi hissederken, bazen bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim moduna girebilir. Her kişi bir alemdir, ehil kişiyle yapılacak paylaşım ve sohbetle alınabilecek müthiş yollar olabilir. Ancak anlamayana anlatılan …

Şubat, 2014

 • 18 Şubat

  MANEVİYAT ARAYIŞI

  Maneviyat; insanın, ruhî ve manevî yönünü besleyen bir kaynaktır. İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve bedenden teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilirse, stres ve buhranlar ortaya çıkar. Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. Temsil noktasındakiler bu arayışı, ne derece karşılayabiliyor. «Tebliğden önce temsil» bu noktada …

Ocak, 2014

 • 25 Ocak

  Beşerî ve İlahî Aşk

  Beşerî aşk, hakiki aşka kılavuzluk içindir. Her değerli şeyin sahtesi olduğu gibi, ilahi aşkın sahtesi de beşeri aşktır. Beşer, insan manasına gelen güçlü literatürü barındıran temel bir kavramdır. Kalp, gönül, aşk ve sevgi arasında yakın ilişki vardır. Kalp aslında, Allah’ın nurunun tecelligâhıdır. Ve kalpler Allah’ı zikirle itminana erer ve huzura …

Aralık, 2013

 • 21 Aralık

  İnsan ve Namaz

  İnsan; nisyan, unutmak kökünden bir kelime. İnsan; eşref-i mahlukat, yani yaratılanların en şereflisi. İnsan; halife yani yeryüzünü imar ederek yaşanılabilir hale getirecek, sebeplere tevessül ettiğinde bir çok şey emrine verilen ulvi varlık. İnsan; iyi ile kötü arasına yerleştirilen, dengeli yaşayıp manevi terakki ve takvasıyla değerlenen varlık.Namaz; müminin miracı, dinin direği, …

Ekim, 2013

 • 20 Ekim

  Fıtratın Dirilişi

  Fıtrat, yaratılış ve insan tabiatıyla ilgili temel bir kavramdır. Temel kavramların tarif ve çerçeveleri iyi belirlendiğinde, iletişim ve anlaşma kolaylaşır.İnsan fıtri olarak inanma, bağlanma, değerli olma ihtiyacındadır. Ben bilinci sonrası belirecek ihtiyaçların karşılanması, kişisel bütünlüğü de etkilemektedir.Fıtrat, insanın özündeki yaratılış şifresi ve ilahi imza gibidir. İnsan farklı eğilimlerle değişik yönelimlerde …

Mayıs, 2013

 • 15 Mayıs

  İnsan ve İç Enerji

  İdare tam bir sanattır. İnsanların olduğu yerde bazı problemler yaşanabilir. Önemli olan problemlerin üstesinden nasıl gelineceğini bilmektir. Bazı insanlar hep idare eden konumunda olabilir. Böyleleri karşıdakine fazla bir şey söylemeyip muhatabın anlamasını bekleyebilir. Bu durum onların, herkesi kendi gibi kabul etmesinden kaynaklanır. Ancak karşıdan aynı anlayışı bulamayınca da çok üzülüp …

 • 4 Mayıs

  İnsanî ve Sosyal Gelişim Seminerleri

  İnsan; maddî, manevî, duygu, eğitim, heyecan ve hedefleriyle bir bütündür. İnsanî gelişim, kişinin hayat serüveni içindeki kemâlatıyla ilgilenir. Maltepe Milli Eğitim Müdürlüğü Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğinde Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsanî ve Sosyal Gelişim Semineri “ÖĞRENCİ BAŞARISINDA VELİNİN YERİ” konulu sunumunu, 04 Mayıs 2013 saat …

Mart, 2013

 • 28 Mart

  Değişim ve Alışkanlıklar

  Değişim, hayatın bir parçası, kabullenmek zor olsa da. Evet, değişim zordur, bilhassa gelişime yönelik olursa. Gelişime karşı eski alışkanlıklar devreye girer. Beni niçin bırakıyorsun diyebilir ve ajitasyonla insanı zora sokabilir. Bunları dinlemeden, nefsi dizginleyip, güçlü olduğumuzu gösterebilmeliyiz. Açtığımız yeni yoldan yürüyebilmeli ve kendimize güvenimizi tazelemeliyiz.Bunun için güçlü bir ruh yapısı, …