Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

İnsanî Gelişim

 İnsan, konuşan ve söz ile iletişim kuran bir varlıktır.Konuşma ve manayı taşıyan cümleler için kelimeler...
 İnsan, evrene mana katan en değerli varlıktır.Kainat; insanın, canlı ve cansızların oluşturduğu hususi sistemdir.Varlık; belli...
 Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda çalışan, donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın...
Bilhassa İstanbul gibi metropol şehirlerde insanların hep koşuşturma içinde olduğunu görürsünüz. Herkesin bir işi, yetişmeye...
İnsan; iyi ile kötü, hayır ile şer arasında daima sınanır. İrade ve akıl nimeti, bu...
İnsanda kabz ve bast hali denilen bir durum olabilir. Bunu İmam–ı Rabbani Hz. Mektubat-ı Şerifinde...
Beşerî aşk, hakiki aşka kılavuzluk içindir. Her değerli şeyin sahtesi olduğu gibi, ilahi aşkın sahtesi...
İnsan; nisyan, unutmak kökünden bir kelime. İnsan; eşref-i mahlukat, yani yaratılanların en şereflisi. İnsan; halife...
Fıtrat, yaratılış ve insan tabiatıyla ilgili temel bir kavramdır. Temel kavramların tarif ve çerçeveleri iyi...
İdare tam bir sanattır. İnsanların olduğu yerde bazı problemler yaşanabilir. Önemli olan problemlerin üstesinden nasıl...
İnsan; maddî, manevî, duygu, eğitim, heyecan ve hedefleriyle bir bütündür. İnsanî gelişim, kişinin hayat serüveni...
Değişim, hayatın bir parçası, kabullenmek zor olsa da. Evet, değişim zordur, bilhassa gelişime yönelik olursa....
İnsanî Gelişimİnsan olarak ben kimim? Hayat ne manaya geliyor? Varlık sebebim nedir? Kendimle ne kadar...
İnsan olabilmek, çaba ve gayret gerektirir. Bir sebze veya meyvenin bile yetişmesi için belli bir...
İnsan, kimlik ve kişiliği ile bir mana ifade eder. Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı dönemlerde...
1-Size bakarak konuşur, gözlerini kaçırmaz, yüzünüze bakabilir. 2- Strese kapılmadan sohbeti sürdürebilir, ses tonunu yükselterek...
İnsan yetiştirme sistemi, eğitim anlayışı ile yakından alakalıdır. İnsan gerçeğinden beslenmeyen eğitim, ihtiyaç ve beklentileri...
İnsanın iç dünyasında iyi ile kötünün mücadele ve didişmesi tabii şekilde vardır. Bir çok kişi...