Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Kurumsal Gelişim

 Hasbilik; gönüllü, sevilerek ve karşılık beklenilmeden yapılan işlerde kullanılan, öldürdüğümüz değerlerle beraber unutulan bir kavramdır....
 Her kişinin kendine göre bir kişilik ve kimliği vardır. Daha büyük yapı olan kurumların da...
Ağzı laf yapanlar ve önde görünenler, haset (çekememezlik) sıfatından kurtulsalar, her şey çok daha güzel...
İletişim ve etkileşim, insanın dünyasına mana kazandıran değerlerdendir. Doğru kanal, sağlam gidişat, insanı yaşadığı atmosferde...
Kurum yapısına göre değişmek üzere, kurumsal kriz yönetimlerinde farklı yollar izlenebilir. Kurum kültürü, tepe ve...
İnsanları canlı ve heyecanlı tutan, çok farklı değer ve unsurlar söz konusudur. İletişimlerde resmilik ile...
Kurum kültürü, verimli hizmet üretiminin gereklerindendir. Bir kurumda belli değerler ve sistematik oturmadıkça, enerji kaybı...
Doktor hasta iletişimi çok hassas dengeleri kendinde barındırmaktadır. Hastanın doktora güveni, doktorun bilgi ve tecrübesini...
Bize ait olmayan kelime, kavram, usul ve uygulamalar, hayatın akışı içinde aksaklıklara sebep olabilmektedir. Sistemler,...
Kalıcı ve uzun soluklu hizmet üretimi kurumlar ile yapılabilir. Kurumların kaliteli hizmet üretimi insan kaynakları...
Bazı kişi ve kurumların söylem ve eylem bütünlüğü, “samimiyet testi” olarak değerlendirilmeye alınmalıdır. Evet, bazen...
Hakkın hatırını her şeyden üstün tutma hedefini koyanların bazı şeyleri yaşaması mukadder görünmektedir. Uyuşmayan sistematiklerde...
Az gelişmişliğin arakasında çok defa “az olsun benim olsun” anlayışının olduğu görülmektedir. Küçük hesaplar, kişi...
Ortaklık kültürü, gelişimin önemli adımlarındandır. Tevhidin hayata yansımasının iş dünyası ile alakalı boyutları da vardır....
Ekip ve takım ruhu, birçok işteki başarının asgari şartıdır. Yeryüzünde “sünnetullah-Allah’ın yarattığı tabiat kanunları” denilen...
Kurumlar içindeki tayin ve terfiler, çalışanların kuvve-i maneviyesini rencide etmemelidir. Ehliyet, liyakat, kalite ve kantiteyi...
Araba motorunu bilirsiniz, motor yağsız kalsa kilitlenir, yanar. Veya kapılar yağsız kalsa gıcırtı yapar. Yaldızlı...
Gelişim ve dönüşüm dinamik bir süreçtir.Bazı kişi ve kurumlar avantajlarını iyi kullanamadıklarında durum tersine döner...