Kurumsal Gelişim

Kurumsal Gelişim; Kurum işleyişinde toplam kalite yönetimine uygun çözümler geliştirir.

Üretilen hizmetin, muhatap kitleye ulaştırması ve muhatap kitlenin sağlıklı hizmet almasına katkı sağlar.

Kurum kültürünün oluşumu ve gelişim stratejileriyle ilgilenir.

Kurumsal kimliğin insanî ve sosyal gelişim ilkelerine uygunluğunu denetler.

Verimli çalışma için gerekli tedbirleri alır. Kurumsal gelişimde çalışanların kendini değerli hissetmeleri en temel prensiptir.

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  KuGe-Kurumsal Gelişim

  Kurumsal Gelişim; kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, üretilen hizmetin muhatap kitleye ulaştırması, muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, kurum kültürü, kurumsal kimlik ve markalaşma yolunda gerekli tedbirleri içerir. Kurumsal gelişim; şirket, özel sektör ve kamu kurumu vs. gibi her türlü kurumun açılım ve gelişimi ile ilgilenir. Kurum kültürünün oluşturulması, muhatap kitle, …

Şubat, 2017

 • 7 Şubat

  HASBİLİK İLE RESMİLİĞİ BULUŞTURMAK

   Hasbilik; gönüllü, sevilerek ve karşılık beklenilmeden yapılan işlerde kullanılan, öldürdüğümüz değerlerle beraber unutulan bir kavramdır. Her kavram unutulduğunda beraberinde nice değerleri de götürür. İhya hareketi, topyekûn diriliş ve güzelliklerle buluşmayı gerektirir. Son ikiyüz yıla damgasını vuran, maddeciliğin yanında çıkarcılık, hasbiliği de devre dışı bırakmaya çalışmaktadır. Herhangi bir işe girişirken, insanımız …

Temmuz, 2015

 • 10 Temmuz

  KİMLİKLER ve KURUM KÜLTÜRÜ

   Her kişinin kendine göre bir kişilik ve kimliği vardır. Daha büyük yapı olan kurumların da bir kültürü ve varlık sebebi vardır. Markalaşma ve ortak üslup kurum kültürü ile şekillenir.Kurum kültürünü oluşturacak güçlü, mantıklı ve hassasiyetleri dikkate alan bir duruşa ihtiyaç olur. Bu hassasiyetlerin, çeşitli eğitim, bilgilendirme ve yazılı hale getirilmesiyle …

Ekim, 2013

 • 26 Ekim

  Haset (Çekememezlik) Sıfatı ve Ayrışmalar

  Ağzı laf yapanlar ve önde görünenler, haset (çekememezlik) sıfatından kurtulsalar, her şey çok daha güzel olacaktır.Haset (çekememezlik) sebebiyle bir güzelliği engellemeye çalışmak vebal (sorumluluk) olarak yeter.Ayrışma ve ihtilaflarda haset (çekememezlik) sıfatının etkileri üzerine ciddi çalışmalar yapılmalıdır.Haset (çekememezlik) sıfatının ayrışma ve ihtilaflardaki etkileri araştırılsa, «yok aslında birbirimizden farkımız ama ben (biz)» …

Temmuz, 2013

 • 21 Temmuz

  İletişimlerde Etki ve Tepki

  İletişim ve etkileşim, insanın dünyasına mana kazandıran değerlerdendir. Doğru kanal, sağlam gidişat, insanı yaşadığı atmosferde huzurlu kılar. İletişimlerde etkiye karşı olumsuz tepki ile bir yere varmak zordur. Bir yerde durup bozulan iletişimi sağlamlaştırmak gerekir. Aksi halde taraflar birbirini yıpratır, enerji boşa gider. Otorite ve rüzgara karşı gidiş kişiyi çok yıpratabilir. …

Haziran, 2012

 • 28 Haziran

  Kurumsal Kriz Yönetimi

  Kurum yapısına göre değişmek üzere, kurumsal kriz yönetimlerinde farklı yollar izlenebilir. Kurum kültürü, tepe ve alt yönetim arası sağlıklı iletişim, kriz yönetiminde hayati önem arz eder.Kurum hedefi, yönetim sistemi, yetki ve sorumluluk paylaşımı, çalışanların performansını doğrudan etkiler.Güven ve profesyonelliğin olmadığı kurumlarda rastgele ve sıradan olaylar, büyük problemlere sebebiyet verebilir. Kimin, …

Mart, 2012

 • 24 Mart

  Resmi ve Hasbi Davranış

  İnsanları canlı ve heyecanlı tutan, çok farklı değer ve unsurlar söz konusudur. İletişimlerde resmilik ile hasbiliği buluşturabilmek, kaliteli eserlerin açığa çıkmasına katkı sağlayabilir. Hiçbir özgün eser, resmi otoritenin istek, sınırlama ve baskısı ile oluşmamıştır. İnsanlar resmi ve hasbi davranış kalıpları sergileyebilir. Memuriyet, amir-memur ilişkilerinde resmi otorite öne çıkarsa hasbi çalışmaları …

Ocak, 2012

 • 23 Ocak

  Kurum Kültürü ve Yönetim

  Kurum kültürü, verimli hizmet üretiminin gereklerindendir. Bir kurumda belli değerler ve sistematik oturmadıkça, enerji kaybı olacaktır. Yönetim ve tüm kadro, insicam ve sağlam bir etkileşim içinde olmalıdır. Yetki ve sorumluluklar net belirlenmeli, takip ve uygulama sağlıklı işlemelidir. Üst yönetim, detaylara fazla takılmamalı, alt yönetimin inisiyatif kullanımının yolu açılmalıdır. Kurumdaki çalışanların …

 • 23 Ocak

  İnsani ve Sosyal Tıp

  Doktor hasta iletişimi çok hassas dengeleri kendinde barındırmaktadır. Hastanın doktora güveni, doktorun bilgi ve tecrübesini sağlık ve şifa için kullanması ve sağlıklı iletişimle yakından ilgilidir. İnsani ve sosyal tıp denilebilecek değer merkezli yaklaşım, sağlık sektörüne farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Hipokrat yemini, farklı kültürlerde yetişen doktorlar için ne kadar, ne …

Kasım, 2011

 • 4 Kasım

  Hiyerarşinin Soğuk Yüzü

  Bize ait olmayan kelime, kavram, usul ve uygulamalar, hayatın akışı içinde aksaklıklara sebep olabilmektedir. Sistemler, bütünlük ifade ederler. Fert ve toplumun algı sistemi ve yaklaşım tarzı da yapılanmayı doğrudan etkiler.İnsan ve toplumun; ihtiyaç, beklenti ve üslubunu dikkate almayan ithal yaklaşımlar, bir yerlerde tıkanır. Bazı kurumlarda hiyerarşinin yapılanma şekli, verimlilik ve …

Ağustos, 2011

 • 16 Ağustos

  Kurumlar ve Hizmet Üretimi

  Kalıcı ve uzun soluklu hizmet üretimi kurumlar ile yapılabilir. Kurumların kaliteli hizmet üretimi insan kaynakları ile yakından ilgilidir. İnanmışlık ve adanmışlık, kurumun hizmet üretebilmesinin olmazsa olmazıdır.Kurum yapılanması ve hizmet üretimi, tepeden tırnağa kurum kültürünü benimseyenler ile mümkün olabilir. Yaldızlı vizyon ve misyonları icra sahasına indirecek ve devam ettirecek olan insandır. …

Mart, 2011

 • 9 Mart

  Samimiyet Testi

  Bazı kişi ve kurumların söylem ve eylem bütünlüğü, “samimiyet testi” olarak değerlendirilmeye alınmalıdır. Evet, bazen söylenilenleri hayata geçirmek için çok farklı unsurlar devreye girmelidir. Ancak samimiyet, engellerden enerji üretme vasıtası olarak kullanılabilir. Hele bu kurum çok önemli bir hizmet sahasında ve kişi belli bir ufuk ile yola çıkmış ise çok …

Ekim, 2010

 • 4 Ekim

  Hakkın Hatırı

  Hakkın hatırını her şeyden üstün tutma hedefini koyanların bazı şeyleri yaşaması mukadder görünmektedir. Uyuşmayan sistematiklerde bunların yaşanması normaldir. Bazılarının sistemi, çıkar ve menfaat üzere olabilir. Bazıları birilerinin çıkarını gözetmek için hareket edebilir. Bazıları da hak, adalet, ehliyet ve liyakat değerlerine göre hareket ederler. Her birinin değerler sistemi ve hedefi farklı …

Eylül, 2010

 • 24 Eylül

  Az Olsun Benim Olsun mu?

  Az gelişmişliğin arakasında çok defa “az olsun benim olsun” anlayışının olduğu görülmektedir. Küçük hesaplar, kişi ve kurumları profesyonellikten uzaklaştırır. Uzak öngörülerde bulunamayanlar kalıcı olamazlar. Geleceğe yönelik, plan, projeksiyon ve hazırlığı olmayanların kaliteli ve uzun soluklu olması zordur. Doğrulardan taviz vermeden işin gereğini yapabilmek icap etmektedir.

 • 24 Eylül

  Ortaklık Kültürü

  Ortaklık kültürü, gelişimin önemli adımlarındandır. Tevhidin hayata yansımasının iş dünyası ile alakalı boyutları da vardır. İhtisaslaşma ve birliktelik gerektiren işlerde ferdi ve bencil tutumlar sisteme zarar verir. Maddi üretimdeki entegre tesisler, hizmet sektörüne de uyarlanabilmelidir.Ortaklık kültürü; prensip, hak ve sorumlulukların iyi müzakere edilmesi ve profesyonel danışmanlık hizmeti ile şekillenebilir.

 • 24 Eylül

  Ekip ve Takım Ruhu

  Ekip ve takım ruhu, birçok işteki başarının asgari şartıdır. Yeryüzünde “sünnetullah-Allah’ın yarattığı tabiat kanunları” denilen sistematikte de takım ruhu söz konusudur. Bunun en bariz göstergelerinden birisi uzun göç yolundaki leyleklerin uçuş stratejisidir. Başarı, yüklerin birlikte taşınmaya çalışılması sonucu mukadderdir. Ortaklıkta birilerinin sırtından geçinmeye dönüşecek sapmalar, yapıyı çöküşe götürür. Bencillik ön …

Ağustos, 2010

 • 15 Ağustos

  Tayin ve Terfiler

  Kurumlar içindeki tayin ve terfiler, çalışanların kuvve-i maneviyesini rencide etmemelidir. Ehliyet, liyakat, kalite ve kantiteyi dikkate almayan uygulamalar kurum kültürünü ve çalışanların kuvve-i maneviyesini çok kötü etkiler. “Ya tuz kokarsa” noktasındaki bazı gözde kurumlardaki tayin ve terfiler çok daha önem arz etmektedir.Kurumların daha verimli çalışıp hizmet üretebilmeleri için çalışanların memnuniyeti …

Temmuz, 2010

 • 20 Temmuz

  Çarkların Arasına Yağ Koymak

  Araba motorunu bilirsiniz, motor yağsız kalsa kilitlenir, yanar. Veya kapılar yağsız kalsa gıcırtı yapar. Yaldızlı misyon ve vizyonlar üreten kurumlar çok defa verimli hizmet üretme noktasında sorgulamaya tabi tutulabilirler.İnsani ve sosyal gelişim anlayışı, kurumlar arası eşgüdüm ve hedefe yönelik hizmet üretimi gibi yaklaşım tarzları ile çarkların arasına yağ koymayı planlamaktadır. …