Bilgi İşleme Merkezi

Bilginin gücünü ortaya çıkaracak, doğruya odaklı, verimlilik stratejileri üzerinde çalışacak bir merkeze ihtiyaç vardır. Farklı disiplinlerdeki öz bilgilerin, beyin fırtınası estirilerek, verimlilik ve çözüm üretimine katkı sağlayacak bir merkez bilginin gücünü ortaya koymaya hizmet edecektir.

 

Teknolojik imkânlar ve internet bilgiye ulaşmayı kolaylaştırdı. Fakat herhangi bir konu hakkında, yeterince işlenmemiş yüzeysel bilgilerin insanlara çare olarak sunulması ne derece doğrudur? Sadece anlatmak ya da yazmak yetmez; yaşamayanların nasihatleri suya yazılmaya çalışılan yazıdan öteye geçmeyecektir. Sözlerin davranış haline gelmesi önemlidir.

 

Farklı inanç ve kültüre ait kaynaklardan yayılan bilgilerin doğruluğu kontrol edilmelidir. Müellifin düşüncelerinde yanlışlıklar olabileceği gibi, özellikle tercüme eserlerde karşılaşılan bozuk çevirilerden kaynaklanan anlam kaymaları da olabilir. Bilgilerin doğruluk derecesi ve ihtiyaca uygun çözümler üretilebilmesi için irdelenmesi gerekmektedir. Bizim fantezi bilgilerden öte, hayatımıza hayat yapabileceğimiz bilgilere ihtiyacımız vardır.

 

Bilen insan çok; fakat bildiğini temsil eden insan çok azdır. Bilginin irfana dönüşerek davranışlarımıza aksetmemesi ciddi bir kayıptır.

 

“İlim, ilim bilmektir; ilim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır?” sözü gereğince, bilgi kendini ve etrafını keşfetmeye hizmet etmelidir.

Pratikde bilgi değer ifade eder hale gelmelidir.

Şubat, 2021

 • 28 Şubat

  DeğerVeriYorum – KıymetBiliYorum

  Nice değerli nimet eldeyken veya önemli kişiler hayatta iken kıymeti bilinmez. Dünyanın akışını değiştiren kişi, buluş ve düşünceler de zamanında fark edilmemiştir. Çok defa ciddî bedeller ödenmiş, hatta hayatlar feda edilmek zorunda kalınmıştır.Aile için; büyükler, anne-baba, evlat yeri dolmaz kişilerdir. Ancak bu kişilerin varlığında “iyi ki varsın” diyebilen kişi sayısı …

 • 7 Şubat

  DİL’İN ANLATIM GÜCÜ ve DERİNLİĞİ – ARAPÇA

  *Arapçanın Anlatım Kabiliyeti*Arapçada Anlama ÇeşitleriDirâyet دِرَايَةٌ : Akılla anlamakRivâyet رِوَايَةٌ : Nakille anlamakHidâyet هِدَايَةٌ : Yürekle anlamakFirâset فِرَاسَةٌ : Düşünerek anlamakKırâat قِرَاءَةٌ : Okuyarak anlamakİbâdet عِبَادَةٌ : Tüm benlikle hissederek anlamanın zirvesiArapçada İncelik Çeşitleri•Gözde incelik: Dikkat دِقَّةٌ•Gönülde incelik: Rikkat رِقَّةٌ•Anlamada incelik: İdrak إِدْرَاكٌ•Ruhta incelik: Mahabbet مَحَبَّةٌ•Hissetmede incelik: Şu’ur شُعُورٌ•Tüm benlikte …

Ocak, 2021

 • 31 Ocak

  VASITA ve HEDEF – Hayatı Iskalama

  Araba, gemi, tren, uçak vasıta; gidilecek yer hedeftir. Yer vasıta, orada yapılacak iş hedeftir. İş vasıta, işten alınacak netice hedeftir.Ağaç vasıta, meyve hedeftir. Meyve vasıta, lezzet ve içindeki mineraller hedeftir.Yemek vasıta, sağlık hedeftir.Kelime vasıta, mana hedeftir.Eğitim ve öğretim vasıta, terbiye ve bilgi hedeftir.Evlilik vasıta, aile saadeti hedeftir.Uyku vasıta, dinlenmek hedeftir.Televizyon …

 • 27 Ocak

  ENDİŞE, KEDER, ÜZÜNTÜ

  Endişe insanın bütün enerjisini öldürür, toplumu çıkmaza sürükler. Keder, hakikatleri görmeyi engeller. Üzüntü, çözüm üretmeyi geciktirir.Rabbimiz Âl-i İmrân Sûresi, 139.uncu ayette “Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin; eğer inanmışsanız şüphesiz en üstün olan sizsiniz.” buyurarak bizlere ufuk göstermiştir.ÜZÜNTÜ; Kuran’ı Kerim’de sadece nehiy olarak gelmiştir, yukarıdaki gibi: “Gevşemeyin ve üzülmeyin”Veya olumsuz gelmiştir: Bakara Suresi/2.277 …

 • 18 Ocak

  İCTİMÂİ ÂDÂBI MÛÂŞERET KURALLARI:

  1. Bir kişiyi telefonla 2-3 defadan fazla aramayın. Çağrınızı cevaplamazlarsa, ilgilenmeleri gereken önemli bir şeyler olduğunu varsayın.2. Ödünç aldığınız parayı, diğer kişi size ödünç verdiğini hatırlamadan önce iade edin. Bu sizin dürüstlüğünüzü ve karakterinizi gösterir. Aynı şey para haricindeki diğer şeyler için de geçerlidir.3. Birisi size yemek veya bir şey …

 • 8 Ocak

  Hakiki Gurbet

  Yalnızlık… Hasret… Özlem… Gurbet… Anlaşılmadığımız zamanlarda bu hisler, çok daha derinden kaplar bütün dünyamızı… Her kişinin hayatında, bu kelimelerin bir şekilde karşılığı vardır. Bazen hiç kimsenin olmadığı bir dağ başında, kendimizi dinlemek isteriz. Bazen bir su sesiyle dalar gideriz… Bazen bir kuş sesi bizi alır götürür, farklı âlemlere… Bazen derinden …

Nisan, 2012

 • 29 Nisan

  Adalet ve Zulüm

  Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli yerinde kullanmamak, hakkını vermemektir. İnsan ve toplum, adalete verilen değer nispetinde huzurlu olabilir. Toplumda uygulanan adalet sistemi, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaz, kamu vicdanını rahatlatmaz ise sosyal huzur sağlanamaz. Mahkemelerin verdiği hükümler, maşeri vicdanda makes bulmaz …

Eylül, 2011

 • 3 Eylül

  Planlama ve Bilgi Tazeleme

  Bazı zamanlar karşı taraf ile bir program yaparsınız. Program karşı tarafı bir şekilde bağlar. Çünkü planlamalarını siz doğrudan etkilemişsinizdir. Siz program tadilatıyla bazı değişiklikler yaparsınız ancak karşı tarafa bu değişimi haber vermediğiniz takdirde ciddi bir bekleme psikolojisi ve endişeyi başlatmış olabilirsiniz.Planlama ve değişiklikleri karşı tarafa mutlaka bildirmek gerekmektedir. İletişimin hızlandığı …

Ağustos, 2011

 • 20 Ağustos

  Bilimin Hayata Taşınması

  Pratik hayatta karşılık ve değeri olmayan bir şeyin kıymeti tartışılır. Bilim ve bilgi günlük hayatın akışı içinde yerini bulamaz ise hakiki gelişim olamaz.Üniversite sanayi işbirliği anlayışı ile başlayan bilimin hataya taşınması, çok daha geniş sahalara intikal etmelidir. Hele bilim ile manevi değerler bir araya gelecek olursa o zaman harikalar açığa …

 • 11 Ağustos

  Unu ve Tuzu Kuru Olanlar

  Bazı kişiler, unu ve tuzu kuru şekilde, fikir çilesinden mahrum bir üslupta yaşayabilirler.Bu kişilere fikir çilesi çeken bazıları bir şeyler anlatmaya çalıştığında, burunları büyük şekilde bigâne bir tutum sergilerler. Bir nimet olacak olsa herkesten önce bu nimete koşacak olanlar da bunlar olabilir. Belli hedeflere ulaşmak, bedel ödemeyi gerektirebilir. Bedel ödeme …

 • 5 Ağustos

  Futbol Muhabbeti ve Gelişim

  En ciddi olması gereken meclislerde bile uzun futbol muhabbetlerinin yapılabilmesi, kimlerin ne ile uğraştığını göstermesi açısından önemlidir.Falan takım, felan takım diye başlayan manasız muhabbetler bazen kırgınlıklara bile neden olabilmektedir. Spor ile takım tutma arasını ayırt etmesini bilmemiz gerekmektedir.90 dakikada oynanıp biten oyun ile ilgili, uzun uzadıya şöyle olsaydı, böyle olsaydı …

Şubat, 2011

 • 23 Şubat

  Temsil, Kalite ve İnternet

  Tebliğden önce temsili güçlendirmek gerekiyor. Değer merkezli yaklaşım olmaksızın kalite ortaya çıkmıyor. Her insanda negatiflik olabilir, aksi halde lamba yanmaz, kişi insan olmaz. Lambayı yakabilmek temsil ve kaliteyi gerektiriyor.Para, makam her şey gelip geçici. Aldanmamak gerekiyor. Para ve makam kimi düzeltmiş ki, sonradan edineni düzetsin!Kontrollü bencillik bazen verimliliğe hizmet edebilir. …

Kasım, 2010

 • 16 Kasım

  Sahip Çıkmak

  Sahibi olmayan iş ortada kalır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren işlere bir şekilde sahip çıkmalıdır. Görmezden gelinen olumsuzluklar bir şekilde bizleri ve toplumu rahatsız edecektir.Bazı işler için kurumlar oluşturulmuştur. Bunların yaldızlı vizyon ve misyonları, insan marifetiyle hayata geçebilir. Samimi ve istekli şekilde konulara eğilen elemanlar olmaksızın bir yere varmak mümkün değildir.Kurumlar …

Ekim, 2010

 • 26 Ekim

  Hayat Boşluk Kabul Etmez

  Sosyal hayat boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız alanları birileri, doldurur. Neticesinden hep beraber rahatsız olursunuz.İhtiyaçları tespit edip, beklentileri karşılayacak bir sistematik kurulmalıdır.Herkes bu sistematik içinde kendisine düşeni iyi yapmalıdır.  

Ağustos, 2010

 • 15 Ağustos

  Karşıt Görüş ve Hakikat

  Tek açıdan bakış çok defa vakıanın bütün boyutları ile anlaşılmasını engelleyebilir. Karşıt görüş, gerçeklerin açığa çıkmasına hizmet ediyor ise değerlidir.“Müsademe-i efkardan, barika-ı hakikat doğar.” Fikirlerin müzakeresinden hakikat kıvılcımları açığa çıkar. Doğru müzakere usul ve zeminlerinin oluşturulması gerçeklere ulaşmayı kolaylaştırır.

 • 1 Ağustos

  Terörün Hedefi

  Terör, toplumsal huzuru bozan tedhiş ve endişeyi ön plana çıkarmaya çalışan bir düşman silahıdır. Bu oyuna gelenler kendi istikbalini karartmaktadır.Dünyanın hızlı bir değişim geçirdiği ve Türkiye’ye ciddi bir teveccühün yöneldiği bu dönemde ciddi bir temsil ve duruş, birçok problemi kökünden halledecektir.Kurumlar, vizyon ve misyonlarını gerçekten yerine getirebilecek bir yapılanma ve …

 • 1 Ağustos

  Diyanetin Gücü

  Fizikte potansiyel ve kinetik enerjiden bahsedilir. Bu açıdan bakıldığında diyanet potansiyel enerjisini hedefe yönelik kullanabiliyor mu? Bu soruyu sorma ihtiyacı neden hissediliyor.Okulların taşıma sistemine geçmesi ile köylerden öğretmenler çekildi. Ama her köy ve mahallede bir şekilde bir camii veya mescidimiz hala mevcuttur. Burada görev yapan diyanet personelinin özveri ve gayreti …

 • 1 Ağustos

  444’lü Numaralar Hizmet Mi Hezimet Mi?

  Son dönemlerde sanki ciddi bir hizmet üretiyormuş gibi takdim edilen 444’lü numaralara erişip hizmet alabilmek çok zor, hatta sinir bozucu… Defalarca dönen kaydedilmiş kasetler, falan için 1, falan için 2 derken dakikalar geçiyor. Hat düşünce de şimdi bütün müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir, demez mi? Sanki biz müşteri değiliz? …