İnSGe’nin Yedili Güç Sistematiği

Mart, 2023

 • 7 Mart

  Kamunun Gücü

  Kamu ve mevzuat gücünün doğru kullanılması, devlet millet kaynaşması için gereklidir. Birlik ve dirlik, kuvvetlerin aynı yöne ve hedefe doğru kullanılmasıyla şekillenir. Her kafadan bir ses çıktığı, sistematiği ve hedefi belli olmayan yapılar kaliteli iş üretemezler. Bilginin, kamunun, sivil inisiyatifin, iş dünyasının ve etkin yapıların gücünün aynı hedefe yönelik kullanılabilmesi …

Aralık, 2022

 • 28 Aralık

  İnancın Gücü

  İnanç, insanın tutum ve davranışları belirleyen işletim sistemidir. Bilindiği üzere işletim sistemi, bilgisayarda donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulamalar için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımdır. İnsanın maddi ve manevi donanımlarını işleten sistem de inanç ve değerleridir. Kişinin, doğumundan itibaren; ailesi, yetişmesi, bilgi, eğitim ve tecrübeleri bu sistemi besleyen unsurlardır. Hepsinin …

 • 28 Aralık

  Bilginin Gücü

  Bilgi güçtür, kullanabilene! Bütün makam ve mevkiler aslında temsil içindir. O temsilin güzel gerçekleştirilebilmesi için, bilginin gücüne önem veren, ehliyet ve liyakati ön planda tutan, toplam kalite yönetimini gerçekleştirebilecek bir ekip oluşturup gelişim için çalışmak gerekir. Her iki dünyamızı imar edebilmek için maddi ve manevi kaynaklara önem vererek hayırlı hizmetler …

Nisan, 2021

 • 10 Nisan

  Eğitim ve Öğretmenlik

  Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir. Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli …

Şubat, 2014

 • 18 Şubat

  MANEVİYAT ARAYIŞI

  Maneviyat; insanın, ruhî ve manevî yönünü besleyen bir kaynaktır. İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve bedenden teşekkül eden insanın manevî yönü ihmal edilirse, stres ve buhranlar ortaya çıkar. Maneviyat arayışı, bütün toplumlarda geçerli bir durumdur. Temsil noktasındakiler bu arayışı, ne derece karşılayabiliyor. «Tebliğden önce temsil» bu noktada …

Ekim, 2008

 • 25 Ekim

  İnSGE – İnsanî ve Sosyal Gelişim Enstitüsü İnsanî ve Sosyal Gelişim; disiplinler arası bir çalışma sahası olup kavram, tanımlamalarıyla toplumumuzun değer, ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak hizmet üretimini hedeflemektedir. Bu gayeyi gerçekleştirmek için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliğine önem verir. “İşbirliği güç birliği” stratejisini hayata taşımayı amaçlar. İnsanî …