Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Halkla İlişkiler

Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli...
Bazı zamanlar karşı taraf ile bir program yaparsınız. Program karşı tarafı bir şekilde bağlar. Çünkü...
Pratik hayatta karşılık ve değeri olmayan bir şeyin kıymeti tartışılır. Bilim ve bilgi günlük hayatın...
Bazı kişiler, unu ve tuzu kuru şekilde, fikir çilesinden mahrum bir üslupta yaşayabilirler.Bu kişilere fikir...
En ciddi olması gereken meclislerde bile uzun futbol muhabbetlerinin yapılabilmesi, kimlerin ne ile uğraştığını göstermesi...
Tebliğden önce temsili güçlendirmek gerekiyor. Değer merkezli yaklaşım olmaksızın kalite ortaya çıkmıyor. Her insanda negatiflik...
Sahibi olmayan iş ortada kalır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren işlere bir şekilde sahip çıkmalıdır. Görmezden...
Sosyal hayat boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız alanları birileri, doldurur. Neticesinden hep beraber rahatsız...
Tek açıdan bakış çok defa vakıanın bütün boyutları ile anlaşılmasını engelleyebilir. Karşıt görüş, gerçeklerin açığa...
Terör, toplumsal huzuru bozan tedhiş ve endişeyi ön plana çıkarmaya çalışan bir düşman silahıdır. Bu...
Fizikte potansiyel ve kinetik enerjiden bahsedilir. Bu açıdan bakıldığında diyanet potansiyel enerjisini hedefe yönelik kullanabiliyor...
Son dönemlerde sanki ciddi bir hizmet üretiyormuş gibi takdim edilen 444’lü numaralara erişip hizmet alabilmek...
Birçok kurum ve yapının merkez ve taşra teşkilatı vardır. Taşranın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almayan...
Gücünü farklı kaynaklardan alanlar, kişilikli duruşları devre dışı bırakabilmek için kişiliksizleştirme operasyonları yapabilmektedirler. Bilinmelidir ki,...
Loyalty is a very important piece of the foundation on which we build our life....
Tebliğ, bir hizmet ve davayı insanlığa ulaştırmayı ifade eden köklü bir kavramdır. Birçok kavram değer...
İDD İnsani Değerler Derneği’nin “Siyaset ve İnsani Değerler” konulu kahvaltılı toplantısında Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek...
MOVEMENT FOR HUMAN VALUES Come let us be friends Let’s make things easier Let’s love,...