Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler, kurumlar için vazgeçilmez sahalardandır. Çok defa ihmal edilen bu saha kurumların verimli ve sağlıklı hizmet üretmesini engellemektedir.

Ocak, 2021

 • 18 Ocak

  İCTİMÂİ ÂDÂBI MÛÂŞERET KURALLARI:

  1. Bir kişiyi telefonla 2-3 defadan fazla aramayın. Çağrınızı cevaplamazlarsa, ilgilenmeleri gereken önemli bir şeyler olduğunu varsayın.2. Ödünç aldığınız parayı, diğer kişi size ödünç verdiğini hatırlamadan önce iade edin. Bu sizin dürüstlüğünüzü ve karakterinizi gösterir. Aynı şey para haricindeki diğer şeyler için de geçerlidir.3. Birisi size yemek veya bir şey …

 • 8 Ocak

  Hakiki Gurbet

  Yalnızlık… Hasret… Özlem… Gurbet… Anlaşılmadığımız zamanlarda bu hisler, çok daha derinden kaplar bütün dünyamızı… Her kişinin hayatında, bu kelimelerin bir şekilde karşılığı vardır. Bazen hiç kimsenin olmadığı bir dağ başında, kendimizi dinlemek isteriz. Bazen bir su sesiyle dalar gideriz… Bazen bir kuş sesi bizi alır götürür, farklı âlemlere… Bazen derinden …

Nisan, 2012

 • 29 Nisan

  Adalet ve Zulüm

  Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli yerinde kullanmamak, hakkını vermemektir. İnsan ve toplum, adalete verilen değer nispetinde huzurlu olabilir. Toplumda uygulanan adalet sistemi, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaz, kamu vicdanını rahatlatmaz ise sosyal huzur sağlanamaz. Mahkemelerin verdiği hükümler, maşeri vicdanda makes bulmaz …

Eylül, 2011

 • 3 Eylül

  Planlama ve Bilgi Tazeleme

  Bazı zamanlar karşı taraf ile bir program yaparsınız. Program karşı tarafı bir şekilde bağlar. Çünkü planlamalarını siz doğrudan etkilemişsinizdir. Siz program tadilatıyla bazı değişiklikler yaparsınız ancak karşı tarafa bu değişimi haber vermediğiniz takdirde ciddi bir bekleme psikolojisi ve endişeyi başlatmış olabilirsiniz.Planlama ve değişiklikleri karşı tarafa mutlaka bildirmek gerekmektedir. İletişimin hızlandığı …

Ağustos, 2011

 • 20 Ağustos

  Bilimin Hayata Taşınması

  Pratik hayatta karşılık ve değeri olmayan bir şeyin kıymeti tartışılır. Bilim ve bilgi günlük hayatın akışı içinde yerini bulamaz ise hakiki gelişim olamaz.Üniversite sanayi işbirliği anlayışı ile başlayan bilimin hataya taşınması, çok daha geniş sahalara intikal etmelidir. Hele bilim ile manevi değerler bir araya gelecek olursa o zaman harikalar açığa …

 • 11 Ağustos

  Unu ve Tuzu Kuru Olanlar

  Bazı kişiler, unu ve tuzu kuru şekilde, fikir çilesinden mahrum bir üslupta yaşayabilirler.Bu kişilere fikir çilesi çeken bazıları bir şeyler anlatmaya çalıştığında, burunları büyük şekilde bigâne bir tutum sergilerler. Bir nimet olacak olsa herkesten önce bu nimete koşacak olanlar da bunlar olabilir. Belli hedeflere ulaşmak, bedel ödemeyi gerektirebilir. Bedel ödeme …

 • 5 Ağustos

  Futbol Muhabbeti ve Gelişim

  En ciddi olması gereken meclislerde bile uzun futbol muhabbetlerinin yapılabilmesi, kimlerin ne ile uğraştığını göstermesi açısından önemlidir.Falan takım, felan takım diye başlayan manasız muhabbetler bazen kırgınlıklara bile neden olabilmektedir. Spor ile takım tutma arasını ayırt etmesini bilmemiz gerekmektedir.90 dakikada oynanıp biten oyun ile ilgili, uzun uzadıya şöyle olsaydı, böyle olsaydı …

Şubat, 2011

 • 23 Şubat

  Temsil, Kalite ve İnternet

  Tebliğden önce temsili güçlendirmek gerekiyor. Değer merkezli yaklaşım olmaksızın kalite ortaya çıkmıyor. Her insanda negatiflik olabilir, aksi halde lamba yanmaz, kişi insan olmaz. Lambayı yakabilmek temsil ve kaliteyi gerektiriyor.Para, makam her şey gelip geçici. Aldanmamak gerekiyor. Para ve makam kimi düzeltmiş ki, sonradan edineni düzetsin!Kontrollü bencillik bazen verimliliğe hizmet edebilir. …

Kasım, 2010

 • 16 Kasım

  Sahip Çıkmak

  Sahibi olmayan iş ortada kalır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren işlere bir şekilde sahip çıkmalıdır. Görmezden gelinen olumsuzluklar bir şekilde bizleri ve toplumu rahatsız edecektir.Bazı işler için kurumlar oluşturulmuştur. Bunların yaldızlı vizyon ve misyonları, insan marifetiyle hayata geçebilir. Samimi ve istekli şekilde konulara eğilen elemanlar olmaksızın bir yere varmak mümkün değildir.Kurumlar …

Ekim, 2010

 • 26 Ekim

  Hayat Boşluk Kabul Etmez

  Sosyal hayat boşluk kabul etmez. Sizin boş bıraktığınız alanları birileri, doldurur. Neticesinden hep beraber rahatsız olursunuz.İhtiyaçları tespit edip, beklentileri karşılayacak bir sistematik kurulmalıdır.Herkes bu sistematik içinde kendisine düşeni iyi yapmalıdır.  

Ağustos, 2010

 • 15 Ağustos

  Karşıt Görüş ve Hakikat

  Tek açıdan bakış çok defa vakıanın bütün boyutları ile anlaşılmasını engelleyebilir. Karşıt görüş, gerçeklerin açığa çıkmasına hizmet ediyor ise değerlidir.“Müsademe-i efkardan, barika-ı hakikat doğar.” Fikirlerin müzakeresinden hakikat kıvılcımları açığa çıkar. Doğru müzakere usul ve zeminlerinin oluşturulması gerçeklere ulaşmayı kolaylaştırır.

 • 1 Ağustos

  Terörün Hedefi

  Terör, toplumsal huzuru bozan tedhiş ve endişeyi ön plana çıkarmaya çalışan bir düşman silahıdır. Bu oyuna gelenler kendi istikbalini karartmaktadır.Dünyanın hızlı bir değişim geçirdiği ve Türkiye’ye ciddi bir teveccühün yöneldiği bu dönemde ciddi bir temsil ve duruş, birçok problemi kökünden halledecektir.Kurumlar, vizyon ve misyonlarını gerçekten yerine getirebilecek bir yapılanma ve …

 • 1 Ağustos

  Diyanetin Gücü

  Fizikte potansiyel ve kinetik enerjiden bahsedilir. Bu açıdan bakıldığında diyanet potansiyel enerjisini hedefe yönelik kullanabiliyor mu? Bu soruyu sorma ihtiyacı neden hissediliyor.Okulların taşıma sistemine geçmesi ile köylerden öğretmenler çekildi. Ama her köy ve mahallede bir şekilde bir camii veya mescidimiz hala mevcuttur. Burada görev yapan diyanet personelinin özveri ve gayreti …

 • 1 Ağustos

  444’lü Numaralar Hizmet Mi Hezimet Mi?

  Son dönemlerde sanki ciddi bir hizmet üretiyormuş gibi takdim edilen 444’lü numaralara erişip hizmet alabilmek çok zor, hatta sinir bozucu… Defalarca dönen kaydedilmiş kasetler, falan için 1, falan için 2 derken dakikalar geçiyor. Hat düşünce de şimdi bütün müşteri temsilcilerimiz diğer müşterilerimize hizmet vermektedir, demez mi? Sanki biz müşteri değiliz? …

 • 1 Ağustos

  Merkez ve Taşra

  Birçok kurum ve yapının merkez ve taşra teşkilatı vardır. Taşranın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almayan merkezi yapı ve yaklaşımlar gerçek başarıyı ortaya koyamaz. Bir bünyenin bütün parçaları önemlidir. Sisten içinde ihmal edilecek bir zayıf nokta bütünün gücünü devre dışı bırakabilir.Sistem analizi sağlıklı olmayan yapılar, hedefe yönelik adımlar atmakta zorlanır. Tepeden …

Temmuz, 2010

 • 20 Temmuz

  Kişiliksizleştirme Operasyonları

  Gücünü farklı kaynaklardan alanlar, kişilikli duruşları devre dışı bırakabilmek için kişiliksizleştirme operasyonları yapabilmektedirler. Bilinmelidir ki, güç ve yetkiler geçici olarak insanlara verilir. Herkes kişiliğine göre tutum ve davranışlar sergiler. Adalet, ehliyet ve liyakate uygun tutum ve davranış sergilemeyenler bunun hesabını bir şekilde verirler. Bu çok açık ve net bir gerçek …

 • 9 Temmuz

  Loyalty and Trusty

  Loyalty is a very important piece of the foundation on which we build our life. Being loyal to the others means to be loyal to yourself first. Friendship, loyalty and love always comes together ; loyalty means to offer yourself as a guarantee in all you do; the one who …

 • 7 Temmuz

  Tebliğden Önce Temsil

  Tebliğ, bir hizmet ve davayı insanlığa ulaştırmayı ifade eden köklü bir kavramdır. Birçok kavram değer kaybına uğradığı gibi bu kelimemizin kullanımında da anlam kaybını görmemiz mümkündür. Temsil ise bir güzelliği canlı hale getirmek ve yaşatmakla ilgilidir. Allah’ın insanlığın kurtuluşu ve hayat bulması için gönderdiği İslam dini iyi yaşanmalı ve temsil …