İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi, İNSGEM

İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM MERKEZİ, İNSGEM marka patent tescili yapılan;

YÖK, üniversiteler, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları katkısı ile kurulması planlanan bir merkezdir.

İlgilenenler iletişim ve paylaşımda bulunabilirler.

Mart, 2023

 • 13 Mart

  İnsan Merkezli Yaklaşım

  “İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” İnsan Merkezli Yaklaşım; insanı ve değerleri ön planda tutar. Herkesin özel ve güzel olduğu kabulünden hareket eder. İnsana saygı ve özveri ile yaklaşır. Zira her şey emrine sunulan insan, diğer varlıklardan cins olarak daha değerlidir. Zamanla fıtrattan kayma ve bozulmalar olsa da, biz insanların …

Mayıs, 2017

 • 18 Mayıs

  3. BinYılda İNSANİ GELİŞİM

  Üçüncü Bin Yıl, miladi 2000 yılından sonraki yılları ifade etmektedir. Millenium kelimesi, bize ve kültürümüze ait değildir. Kavramları kim ve hangi kültür ihdas ederse içini de onlar doldurur. Covid 19 salgını (pandemi) sonrası dünyadaki değişim ve dönüşümler çok daha hızlanmış ve insanlık bir savrulma sürecine girmiştir. 16 Mayıs 2017 Salı …

Mart, 2014

 • 22 Mart

  HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT CENTER

  HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT CENTER, İNSGEM brand with patent registration;HEC, universities, government, private sector and civil society organizations with the contribution is planned to establish a center. Those interested may communicate and share.

Şubat, 2014

 • 10 Şubat

  Bilim Dalları ve Bütün Parça İlişkisi

  Her bilim dalı, kendi içinde bir sistematiği barındırır. Bu bilim dallarının kuruluş hedefi, atmosferi ve kavramları, olayları nasıl değerlendirmektedir? Bilimin evrenselliği nerde, ne kadar geçerli olmaktadır? Bilimsellik nedir? Beş, on senede değişen teori ve yaklaşımlar ile kalıcı çözümler üretmek mümkün müdür? Objektif değerlendirme kriterleri nelerdir? Bu ve benzeri soruların cevabı …

 • 10 Şubat

  Çıkar Çatışmaları ve Hakkaniyet

  Birçok zaman çıkar çatışmaları, insanî ve sosyal hayatı tehdit edebilmektedir. Geniş çaplı sorunlarda, soykırım ve savaşlarla halklar mağdur edilmektedir. Kişiler bazındaki problemler de ferdi hayatı tehdit etmektedir.Hakkaniyet, ferde ve topluma huzur getirecekken, menfaat üzere kurulan yapılar daima tedirginlikleri öne çıkarmaktadır. Ölçülere riayet edilmeyen bir yapıda «geniş dünya dar» edilmektedir.Kainattaki huzuru …

Haziran, 2013

 • 25 Haziran

  Beşeri Aşktan İlahî Aşka

  Sevgi ve aşk, insanın en önemli enerji kaynağıdır. Sevginin birçok şekil ve hedefi vardır. İnsanı en fazla sarsan ve aklını başından alan sevgiye «aşk» denir. Son zamanlarda aşk kavramı mana ve değer kaybetmiş olsa da, hakiki aşk insanın ayağını yerden kesebilir. Mecnun hale getirebilir. Zaten kültürümüzdeki beşeri aşkın ilahi aşka …

Eylül, 2012

 • 8 Eylül

  Kişilik ve Gelişim

  Kişinin eksik ve kusurlarını görebilmesi, gelişimin ilk adımıdır. Cehaletin farkına varabilmek, yeni şeyler öğrenmenin yolunu açar. Her şeyi bildiğini zanneden kişi, kendini gelişime ve öğrenmeye kapatıyor demektir.Hayatın karşımıza nerede, neyi çıkaracağını bilemiyoruz. Farklı konu, zorluk ve imkanlara karşı, hazırlıklı ve tedbirli olmak gerekiyor. Bu zorluk bazen sevdiğimiz bir kişinin ölümü …

Ağustos, 2012

 • 11 Ağustos

  Yargısız İnfazlar ve Gelişim

  İnsan ve toplum hayatında çok farklı hadiseler yaşanabilir. Gelişimi en kötü etkileyen unsurlardan biri yargısız infazlardır. Aile içindeki bireyler hakkındaki yargısız infaz kişilerin gelişimini olumsuz etkiler. Kurum içinde bilhassa yetki makamındakilerin çalışan hakkındaki yargısız infazı, kişinin verimlilik ve üretim kapasitesini sıfıra indirir. Toplum hayatındaki yargısız infazlar, toplumun kesimleri arasında huzursuzluğa …

Temmuz, 2012

 • 11 Temmuz

  KALP İLE BEYİN ARASINDA BİR KÖPRÜ BULUNDU

  Kalpte ne varsa dil onu söyler… Emine Yeniterzi’nin e posta olarak gönderdiği içeriği dikkatlerinize arz ediyorum. Konu ile ilgili olduğu düşünülen sayfa, http://www.heartmath.org şeklindedir. Yüzyıllardır gelmiş geçmiş üstadların, bilgelerin, peygamberlerin en azından 1 kez olsun gönül gözü diye adlandırdığı şey gerçek oluyor. Kalbimizin sadece vücudumuza kan pompalayan bir organ olmadığı …

Mayıs, 2012

 • 3 Mayıs

  Tutum ve Davranışlarımız Kültürel Kodlarımızla Uyumlu mu?

  Tutum ve davranışların çok farklı sebep ve sonuçları vardır. Bir toplumun varlığı ve değeri kültürel kodlarıyla anlaşılır. Bazı devir ve dönemlerde ön plana çıkan yaklaşımlar toplumun gidişatını etkileyebilir. Öz değerlerinden mahrum edilen toplumlar “yabancılaşma hastalığı”na düçar olur. Eğitim, günlük hayatı daha kaliteli hale getiremediği takdirde üzerine düşeni yapamıyor demektir. Milli …

Nisan, 2012

 • 29 Nisan

  Erdemli İnsan Projesi

  İnsani değerlerin hayata taşınması, erdemli insan projesinin başarısıyla yakından alakalıdır. Erdem, insanın asıl değerinin açığa çıkmasını sağlayan değerleri ifade eder. İnsan, ilahi imza fıtrata münasip, yaşadığı toplumun değer yargılarına uygun bir hayat yaşayabildiği derecede huzurlu ve mutlu olabilir. “Her insan canlı bir kitap gibidir. Canlı kitapları okuyabilmek, nice derse bedeldir.” …

 • 29 Nisan

  Adalet ve Zulüm

  Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli yerinde kullanmamak, hakkını vermemektir. İnsan ve toplum, adalete verilen değer nispetinde huzurlu olabilir.Toplumda uygulanan adalet sistemi, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaz, kamu vicdanını rahatlatmaz ise sosyal huzur sağlanamaz.Mahkemelerin verdiği hükümler, maşeri vicdanda makes bulmaz ise o …

 • 29 Nisan

  İdealler, Gerçekler ve Sosyal Projeler

  İdealler ve gerçekler arasındaki irtibatı sağlam kurabilenler başarıya erişir. Hedefler, ideal ve gerçeklere uygun olur ise erişilebilir. Hedefe giden yolda idealler, bize enerji kaynağı olup yol gösterebilir. Sosyal sorumluluk projeleri, kültür, değer ve inançlardan beslenir ise sürdürülebilir. Günübirlik yaklaşım ve modalar ile kalıcı eser bırakmak mümkün değildir. Köşe dönme anlayışı …

Ekim, 2011

 • 8 Ekim

  Medeniyet Kurabilmek

  Medeniyet, insanlığın bir eseridir. Güçlü ve muhtevalı bir ıstılah olan medeniyeti, uygarlık olarak çevirmeye kalkışmak, kelimeyi kısırlaştırmaktır. Uygarlık, çağ ile ilgili olup, gelip geçiciliği ön plana çıkarırken, medeniyet kaliteyi ve kalıcılığı ifade eder. Günümüzde adından söz ettiren bazı eski medeniyetler vardır. Ancak içinde yaşadığımız yüzyılın ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp insanlığa …

Eylül, 2011

 • 30 Eylül

  Yerinde Gelişim

  Gelişim için çevre ve atmosfer çok önemlidir. Kurumsal gelişim için bulunulan iş yerinin görülüp, çalışanlar ile iş yeri atmosferinde yapılacak eğitimler önem arz eder. Bazı zamanlar dış ve farklı çevrelerde, bazen de bizzat çalışma ortamındaki takviye ve programlar verimlilik ve kaliteyi artırabilir.Usta-çırak, amir-memur, işçi-işveren pozisyonları bazen farklı tutum ve davranışlara …

 • 3 Eylül

  GÜZEL BİR İLETİŞİM İÇİN….

  MİSAFİR KALEM Başkalarıyla geçinememek, başarısızlığın, asabiyetin ve mutsuzluğun ana nedenidir. Hayatımızdaki mutlulukların çoğu, diğer insanlarla aramızdaki başarılı ilişkilerden, sorunlarımızın çoğu da onlarla olan mutsuz ya da başarısız ilişkilerden doğmaktadır. Kısaca, hayatta karşılaştığımız problemlerin çoğu, insanlarla ilgilidir. İyi olan şey, diğer insanlarla iyi ve güzel geçinme konusunda olağanüstü bir beceriye kavuşabilmenin …

Ağustos, 2011

 • 31 Ağustos

  Cazibe Merkezi Olabilmek

  Kişi, kurum, toplum ve devlet varlık hikmetine layık olabildiği ölçüde cazibe merkezi haline gelebilir. Aslından uzaklaşan, varlık sebebiyle çelişen, öz değerlerden uzaklaşan kendine de yabancılaşır.Cazibe merkezi olup ve güven duyulabilmek için çok yönlü kalite ve değere ihtiyaç vardır. İnsanlığın menfaat ve çıkar girdabında boğulduğu dönemlerde maneviyat daha bir mana kazanır. …

 • 20 Ağustos

  Medeniyet İnşa Zamanı

  İnsanlık tarihi, önemli bir dönemi yaşıyor. Son yüzyılda dünya savaşları ve ideolojik sistemler ile sarsılan yapı krizlerle dibe vuruyor.Soğuk savaş dönemi, komünizmin çökmesi ile bitti gibi. 11 Eylül ile başlayan süreç, kapitalist anlayışı sona götürüyor. “Ne kadar çok para ve makam o kadar çok mutluluk” anlayışının yanlışlığı anlaşılıyor.Krizler ile sarsılan …