Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

İnsanî ve Sosyal Gelişim Merkezi, İNSGEM

HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT CENTER, İNSGEM brand with patent registration;HEC, universities, government, private sector and...
İnsanlık, özündeki fıtrî değerlere yönelik arayış içindedir. Ruh ve cesetten teşekkül eden insanın manevî yönü...
Her bilim dalı, kendi içinde bir sistematiği barındırır. Bu bilim dallarının kuruluş hedefi, atmosferi ve...
Birçok zaman çıkar çatışmaları, insanî ve sosyal hayatı tehdit edebilmektedir. Geniş çaplı sorunlarda, soykırım ve...
Sevgi ve aşk, insanın en önemli enerji kaynağıdır. Sevginin birçok şekil ve hedefi vardır. İnsanı...
Kişinin eksik ve kusurlarını görebilmesi, gelişimin ilk adımıdır. Cehaletin farkına varabilmek, yeni şeyler öğrenmenin yolunu...
İnsan ve toplum hayatında çok farklı hadiseler yaşanabilir. Gelişimi en kötü etkileyen unsurlardan biri yargısız...
Kalpte ne varsa dil onu söyler… Emine Yeniterzi’nin e posta olarak gönderdiği içeriği dikkatlerinize arz...
Tutum ve davranışların çok farklı sebep ve sonuçları vardır. Bir toplumun varlığı ve değeri kültürel...
İnsani değerlerin hayata taşınması, erdemli insan projesinin başarısıyla yakından alakalıdır. Erdem, insanın asıl değerinin açığa...
Adalet, her şeyi yerli yerine koymak ve layığı ile muamele etmektir. Zülüm ise eşyayı yerli...
İdealler ve gerçekler arasındaki irtibatı sağlam kurabilenler başarıya erişir. Hedefler, ideal ve gerçeklere uygun olur...
Medeniyet, insanlığın bir eseridir. Güçlü ve muhtevalı bir ıstılah olan medeniyeti, uygarlık olarak çevirmeye kalkışmak,...
Gelişim için çevre ve atmosfer çok önemlidir. Kurumsal gelişim için bulunulan iş yerinin görülüp, çalışanlar...
MİSAFİR KALEM Başkalarıyla geçinememek, başarısızlığın, asabiyetin ve mutsuzluğun ana nedenidir. Hayatımızdaki mutlulukların çoğu, diğer insanlarla...
Kişi, kurum, toplum ve devlet varlık hikmetine layık olabildiği ölçüde cazibe merkezi haline gelebilir. Aslından...
İnsanlık tarihi, önemli bir dönemi yaşıyor. Son yüzyılda dünya savaşları ve ideolojik sistemler ile sarsılan...
Hayatta ince ve hassas bir kader çizgisi vardır. Asıl kader, Allah’ımızın ezeli ve ebedi içine...