Algının Seçiciliği

Haziran, 2023

  • 6 Haziran

    Algının Seçiciliği

    Beş duyu sayesinde günlük hayatımızda tabiattan çok sayı­da uyarıcılar alır ve bu uyaranları al­gılarız. Ancak insan tabiattan gelen her uyarıcıyı al­gılayamaz. Algılamış olsaydı zaten yaşa­ma şansı olmazdı. Algılayabildiğimiz uyarıcılarda da bir seçim yapar ve bizi il­gilendiren uyarıcıya yönelerek tüm dikka­timizi kullanarak algılamaya çalışırız. Dikkatin belli bir noktada toplanarak diğer uyarıcıları …