Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Uyum Teorisi

İnsanların mizacı ve uslupları, hayat tarzını şekillendirir. Umursamaz kişilere bazen hayret edersiniz. Eskilerin deyimiyle “dünya...
Misafir Kalem“Kim seni bütünüyle, koşulsuzca kabul ederse değişmeye başlarsın. Onun kabulü sana böyle bir cesaret...
Bir olay veya hatayı inceleyip çözümlemeye çalışırken şahsileştirmeden hata odaklı olmak gerekmektedir. Hataları konuşmak yerine,...
“Fıtrat” insan tabiatını ve yaratılış kodlarını ifade eden bir terimdir. Bu yaratılış ve insan tabiatının...
TRT1’de yayınlanan “SINIF 2010” dizisi bu başlığı kullanmamıza vesile oldu. Sınıf içindeki bazı kimlikler üzerindeki...
Kişi, kurum ve toplumlar, çok defa kişilik ve kimliğe yönelik, beklentileri karşılama sistemine göre hareket...
Uyum stratejisi, derin ve kapsamlı bir konudur. Parça ve bütün ilişkisini, zaman, mekan, kişi ve...
En sosyete görünümlü kişinin bile besmele ile arabaya binmesi çok dikkatimi çekmiştir. Buna fıtratın tecellisi...
Korku ve endişeler, insanın enerjisini yok eder. Bazen korkulup endişe edilmeyecek şeyler yanlış bilgi veya...
Uyku ve anestezi yarı ölüm gibidir. Uyuyup uyanabilmek Alemlerin rabbinin kuluna verdiği yeni bir fırsat...
İnsan ilişki ve iletişimleri aynalama sistemi ile devam eder. Kim ne almak istiyor ise onu...
Sohbet meclislerine tecelliyat olur. En az üç kişi ile oluşturulacak sohbet meclislerinde bereket olur.Aile ziyaretlerini...
İletişimde ve daha birçok sahada “denklik” önemli bir konudur. “Davul bile dengi dengine çalar” atasözümüz...
Özgürlüklerin sınırlandırılması, her insanı derinden etkiler. Bazen sınav salonlarındaki görevlerimizde, bunu çok daha iyi anlıyoruz.2-3...
Şahsî ve sosyal hayatta etki ve tepki üzerine kurulu stratejiler, sağlıklı sonuca götürmez aksine ferdi...
Bazı açılımları yapabilmek ve çözüm üretebilmek için “Mekik Diplomasisi”ne ihtiyaç duyulabilir. Bu her türlü yapı...
Çok defa güven veya güvensizliği bizim davranışlarımız şekillendirir. Güven duyulmak istiyorsak tutarlı bir davranış sergilemek...
Uyum Teorisi, insanlar ve birimler arası eşgüdüm ve uyuma odaklıdır.Uyumlu olabilmek verimlilik gereğidir. Bu uyumun...