Uyum Teorisi

Mart, 2023

 • 13 Mart

  Uyum Teorisi

  Uyum Teorisi, insanlar ve birimler arası eşgüdüm ve uyuma odaklıdır. Uyumlu olabilmek verimlilik gereğidir. Bu uyumun temel değerler çerçevesinde olması önemlidir. Uyumun aksine etki ve tepki şeklinde devam eden iletişimler çok defa verimsiz ve akim kalmaktadır. Beklentileri karşılayarak, problemleri uyum ile çözümleyebilmek gerekir. Bütün parça etkileşimini dikkate alarak, uyuma odaklı …

Aralık, 2013

 • 5 Aralık

  Umursamazlık İlacı

  İnsanların mizacı ve uslupları, hayat tarzını şekillendirir. Umursamaz kişilere bazen hayret edersiniz. Eskilerin deyimiyle “dünya yansa bir kalıp sabunları yanmaz”. İçinden çıklımaz gibi görünen problemler karşısındaki tavrımızı iyi belirlemekte fayda var. Nitekim dünyayı biz döndermiyoruz, önemli olan dönen dünya üzerinde ayakta durabilmek ve düşmeden yol alabilmektir.Biz kendi varlık sebebimizle buluşabildiğimizde, …

Eylül, 2011

 • 3 Eylül

  Kabullenmenin Gücü

  Misafir Kalem“Kim seni bütünüyle, koşulsuzca kabul ederse değişmeye başlarsın. Onun kabulü sana böyle bir cesaret verir ki, olduğun gibi kabul edilmen seni bütünleştirir, seni kendine güvenli kılar, seni kendin gibi hissettirir. O zaman beklentileri yerine getirmene gerek yoktur, sen olabilirsin. Bu yüzden sevgi bu kadar besleyicidir. Seni basitçe, sırf sevgi …

Ağustos, 2011

 • 5 Ağustos

  Çözümlemede Hata Odaklı Olabilmek

  Bir olay veya hatayı inceleyip çözümlemeye çalışırken şahsileştirmeden hata odaklı olmak gerekmektedir. Hataları konuşmak yerine, muhatabı suçlamayla kişiselleştirince, kişilik sahasına müdahale edildiğinden savunma mekanizması güçlü şekilde devreye girmektedir. Karşılıklı suçlamalarla çözüm yerine problem daha da derinleşmekte veya yeni kırgınlıklar oluşmaktadır.Hataya değil, kişiye yönelen tahliller, olayı çözümsüz hale getirebilmektedir. Çözüm odaklı …

Temmuz, 2011

 • 17 Temmuz

  Fıtrat Dilini Konuşabilmek

  “Fıtrat” insan tabiatını ve yaratılış kodlarını ifade eden bir terimdir. Bu yaratılış ve insan tabiatının kendi içinde bir sistematiği vardır.Kim ile neyi nasıl konuşabilirsiniz konusu durum teorisi (muktezay-ı hâl) ile ilgili bir durumdur. Kalp, gönül be beyinlerin karşılıklı açılması fıtrat dilini konuşabilmenin asgari şartlarındadır.

Ocak, 2011

 • 29 Ocak

  Sınıf İçi İlişkiler

  TRT1’de yayınlanan “SINIF 2010” dizisi bu başlığı kullanmamıza vesile oldu. Sınıf içindeki bazı kimlikler üzerindeki tartışmalar her yapı içinde sıradan yaklaşımlarda üçüncü ve dördüncü şahıslar tarafından geniş konuşmalara malzeme olabilmektedir.Sınıf içi ilişkilerin sağlıklı bir zeminde devam edebilmesi için yapılan işe ruh katabilmeli ve kurum kültürünün işlerlik kazanması sağlanabilmelidir.

 • 25 Ocak

  Beklentiyi Gerçekleştirmek

  Kişi, kurum ve toplumlar, çok defa kişilik ve kimliğe yönelik, beklentileri karşılama sistemine göre hareket eder. Kabiliyet ve kapasiteyi ortaya koyacak, inandırıcı ve destekli kimlik oluşturabilmek gerekir.Beklenti oluşturmak ve o beklentiyi gerçekleştirecek sistematik kişi ve kurumlara ihtiyaç vardır.Sağlıklı ve kaliteli beklentiler oluşturmak, gelişimlerin motoru haline de gelebilir. Kalkınmada kültürel değerlerin …

 • 14 Ocak

  Uyum Stratejisi ve Bilgi

  Uyum stratejisi, derin ve kapsamlı bir konudur. Parça ve bütün ilişkisini, zaman, mekan, kişi ve gruplar ile beraber yönetmeyle ilgilenir. Kişi, kurum, yer ve zaman uyum stratejisinde her daim dikkate alınmalıdır. Strateji, probleme göre şekil alır, uygulama süreçleri devreye konur.Bilginin hayata taşınması ve problemleri çözücü olarak kullanılması en önemli adım …

Kasım, 2010

 • 16 Kasım

  Fıtratın Tecellisi

  En sosyete görünümlü kişinin bile besmele ile arabaya binmesi çok dikkatimi çekmiştir. Buna fıtratın tecellisi diyorum.İlk anda dış görünüşüne göre ötekileştirdiğiniz kimse, bazı noktalarda sizden daha hassas davranabilmektedir. Bundan dolayı diğer insanlar ile ilgili önyargı ve olumsuz kanaat taşıma hastalığından uzak durulmalıdır. Rahman olan Allah’ın kulları hakkında, rastgele kanaatler oluşturmak, …

Ekim, 2010

 • 18 Ekim

  Korku ve Endişeler

  Korku ve endişeler, insanın enerjisini yok eder. Bazen korkulup endişe edilmeyecek şeyler yanlış bilgi veya bilgisizlik sebebi ile insanı derinden etkileyebilir. Bu durumu geçmiş tecrübe ve endişelerinizi gözden geçirerek kısmen anlayabilirsiniz.Gece karanlıkta ıssız yerlerden geçerken her türlü ses sizi ürkütebilir. Hatta rüzgarın hareket ettirdiği bir poşet bile canavar endişesine sebep …

Eylül, 2010

 • 20 Eylül

  Ameliyat Psikolojisi

  Uyku ve anestezi yarı ölüm gibidir. Uyuyup uyanabilmek Alemlerin rabbinin kuluna verdiği yeni bir fırsat gibi değerlendirilebilmelidir. Ameliyat öncesi kimler neler düşünür tespit edilebilse neler ortaya çıkar acaba? Ameliyata gireceklerin yakınları neler düşünür? Ameliyat psikolojisi başlı başına irdelenmesi gereken duygulanımları içerir. Hayatın anlam ve değerini fark etmek için bir fırsat …

Mart, 2010

 • 23 Mart

  Aynalama Etkisi

  İnsan ilişki ve iletişimleri aynalama sistemi ile devam eder. Kim ne almak istiyor ise onu vermelidir. Size tebessüm ile hitap eden kişiye asık surat ile cevap vermek insan tabiatına pek uymaz.Dostluk ve arkadaşlık muhatabını iyi anlayıp ihtiyaca uygun tutum ve davranışlarla güçlenir.  

Ocak, 2010

 • 9 Ocak

  Sohbetin Bereketi

  Sohbet meclislerine tecelliyat olur. En az üç kişi ile oluşturulacak sohbet meclislerinde bereket olur.Aile ziyaretlerini de sohbet meclisi haline getirmenin yollarını aramalıyız. Televizyonun kapatılmadığı odada sohbet meclisi oluşmaz.Dinden, imandan bahsedilmeden tecelliyata mazhar olunamaz. Sözlerimize güzellik katabilmek için bir gayret göstermeliyiz.Ayet, hadis, kibar-ı kelam, şiir ve beyitler ile sohbet zinetlendirilmelidir.

 • 9 Ocak

  İletişimde Denklik Esası

  İletişimde ve daha birçok sahada “denklik” önemli bir konudur. “Davul bile dengi dengine çalar” atasözümüz bunu güzel bir şekilde ifade eder.Etkileşim ve paylaşım zeminleri verimliliği artırır. “Tanışmadan konuşma olmaz.” Ortak nokta oluşturabilmek gerekir. Üç vasıflı tanışma sağlıklı iletişimin altyapısı için gereklidir. İsim, meslek ve memleket tanışmada takdim edilmesi gereken üç …

Haziran, 2009

 • 16 Haziran

  Özgürlüklerin Sınırlandırılması

  Özgürlüklerin sınırlandırılması, her insanı derinden etkiler. Bazen sınav salonlarındaki görevlerimizde, bunu çok daha iyi anlıyoruz.2-3 saat bize bir ömür gibi geliyor. Orada bulunma zorunluluğu, psikolojik sıkıntı konusu olabiliyor. Hapse mahkum olanların halini düşünüyorum. Bir anlık öfke ve öç alma isteği veya kinin ve sistemin kontrol edilememesinin insanın başına ne işler …

Nisan, 2009

 • 29 Nisan

  Etki ve Tepki Nereye Kadar

  Şahsî ve sosyal hayatta etki ve tepki üzerine kurulu stratejiler, sağlıklı sonuca götürmez aksine ferdi ve ve toplumu daha çok yıpratır.Yeri ve zamanı geldiğinde adaletin tecellisi için ortaya konulacak tutumlar bunun dışındadır. İnsanî ve sosyal tedbir, etki ve tepki tutumundan önce gelmelidir.Yakma, yıkma, kırma, dökme gibi tedhiş ve terör ile …

Ocak, 2009

 • 26 Ocak

  Mekik Diplomasisi

  Bazı açılımları yapabilmek ve çözüm üretebilmek için “Mekik Diplomasisi”ne ihtiyaç duyulabilir. Bu her türlü yapı için geçerli olabilecek bir süreçtir. Ekip çalışmalarına giden yol da bu yöntemin iyi uygulanabilmesi ile ilgilidir.

Aralık, 2008

 • 16 Aralık

  Tutarlı Davranış

  Çok defa güven veya güvensizliği bizim davranışlarımız şekillendirir. Güven duyulmak istiyorsak tutarlı bir davranış sergilemek zorundayız. Tutarsız davranışlarımız etrafımızdaki insanlara bize güvenemeyecekleri noktasında mesajlar vermektedir.Söz ve davranış uyumu tutarlı davranışa giden yolu gösterir.