İhtiyaç Merkezli Yaklaşım

İhtiyaç, insanın tutum ve davranışlarının merkezinde yer alan bir kavramdır. Sözgelimi; yeme, içme, barınma gibi temel ihtiyaçlar sonrası, takdir edilme ve beğenilme, insanın en önemli ihtiyaçlarındandır. Yakınımızdaki insanların bu ihtiyaçlarını giderebilmek için ne yapıyoruz?

“Kişinin o anda ihtiyacı ne ise, en değerli şey odur.” Karnı aç olana; zamanında ikram edilen soğan ekmek, geç gelen ziyafetten efdaldir. En güzel ikram, ihtiyaç ne ise odur. İhtiyaçları göz önünde bulundurmak gerekir, zira karnı aç insanın beynine ve gönlüne ulaşmak zor olabilir.

Muhatabın ihtiyaçlarını anlamaya çalışmalıdır. Onların söylediğine veya söylemeye çalıştığına odaklanın, derinlemesine dinleyin, neye ihtiyaçları olduğunu hissetmeye çalışın. Takdir, iletişimde harikalar meydana getirebilir. Değerli olma ihtiyacı, en önemli insanî ihtiyaçlardandır. Karşılanmamış beklenti, hayal kırıklığına sebep olur.

İhtiyaç ve beklentiye uygun davranmak, ihtiyaç merkezli yaklaşımın temelidir. Tabi bunu fark edip uygun davranışı sergileyebilmek ayrıca üzerinde durulması gereken bir konudur. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir. Zaman yönetimi, ihtiyaç merkezli yaklaşımın dikkate aldığı bir konudur. Bu açıdan en önemli icat saattir. Randevu, uçağa yetişme ve bazı müracaatların son dakikasını düşündüğümüzde kastımız daha iyi anlaşılacaktır.

İhtiyacını hissettiğimiz şeyin karşılanması hayatımıza farklı bir boyut getirir. En unutamadığımız anlar, muhtaç ve çaresiz hissettiğimiz zamanlardır. Vefalı kişiler de ihtiyaçlarını gideren ve iyilik gördükleri kişileri unutmaz.

Bir yanıt yazın