EtkilEşim Nazariyesi

Aralık, 2022

  • 28 Aralık

    EtkilEşim Nazariyesi

    Etkileşim; iki ya da daha fazla şeyin birbirini olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Etkileşim için, her iki tarafta da belli başlı değişimlerin gözlemlenmesi gerekir. Sadece bir tarafın değiştiği durumlara etkileşim değil etkilenim denir. EtkilEşim; insanın davranış ve karar mekanizmalarında önemli bir yer tutar. Bazı kararlarımızda hiç farkında olmadığımız, ancak şuur …