#HedefeulAşıYorum

Hedefler, kişinin varlık sebebi ve kabiliyetiyle yakın ilişki içindedir. Her kişi, hedef ve gayreti ölçüsünde hayata tutunabilir.
Hedeflerimize ulaşabilmek için irademizi en güzel şekilde kullanmak zorundayız. İlmi ezeli; ne zaman, nasıl tecelli eder, biz bilemiyoruz. Kula düşen; iyi niyet, gayret, dua, sebeplere tevessülle, istikamet üzere, hedefe doğru yürümektir. Niyet hayr, akıbet hayr.
Hedef yeterince güçlü, gerçekçi ve sağlam gerekçeliyse; uğruna atılacak adımlar için enerji daima özden sudur eder. İçten yanmalı motor misali… Ve hedeflere mana, değer katılabildiği ve anlamlı hâle getirilebildiği kadar, motivasyon güçlü olur.
Farklı hedefler arasındaki tereddüt sonrası gelinen nokta, çok önemli ve değerlidir. Anı değerlendirip asıl hedefe erişebilmek için bütün gayret harcanmalı, daha iyi olabilmenin yolu açılmalıdır.
Mesleki hedef ve hayatî başarı için önemli olan; kişinin kendini iyi yetiştirmesidir. İnsanî, mesleki ve uluslararası düzeyde farklılık ve farkındalık, değişik kapılar açabilecektir.
Sözgelimi eğitimci ve öğretmen olmak; en güzel mesleklerdendir. Zira maişeti temin ederken insanların; gelişim, değişim, dönüşüm ve hedeflerine ulaşması için vesile olabilme fırsatı sunar.
Hayat ve şartlar her zaman istediğimiz şekilde olmayacaktır. Böyle durumlarda da şikayet yerine, çözüme odaklanmak hedefe ve gelişime katkı sağlayacaktır.
Hedeflerin gerçekleşmesi; umma ve umut etmenin ötesinde, inanç ve gayreti icabettirir.
Hedeflere erişmek ve değer oluşturmak, bünyedeki ürün kalitesiyle de ilgilidir. Ekstra gayret, rekabetçi dünyanın acı veya tatlı gerçeklerindendir. Sıradan olan, sıradan yaşar. İlahi rehberliğe uygun olarak hedeflerine erişen, fâni hayatı baki hayat sermayesi hâline getirebilir.

Bir cevap yazın