#HedefeulAşıYorum

Hedefe #ulAşaBilmek; bilgi, gayret, zaman ve stratejik adımlar gerektirir.

Hedefler, kişinin varlık sebebi ve kabiliyetiyle ilişkilidir. Her kişi; kabiliyet, hedef ve gayreti ölçüsünde hayata tutunabilir. Hedeflerimize ulaşabilmek için irademizi en güzel şekilde kullanmak zorundayız. İlmi ezeli; ne zaman, nasıl tecelli eder, biz bilemiyoruz. Kula düşen; iyi niyet, gayret, dua, sebeplere tevessülle, istikamet üzere, hedefe doğru yürümektir. “Niyet hayr, akıbet hayr“.
Hedef yeterince güçlü, gerçekçi ve sağlam gerekçeliyse; uğruna atılacak adımlar için enerji daima özden sudur eder. İçten yanmalı motor misali… Ve hedeflere mana, değer katılabildiği ve anlamlı hâle getirilebildiği kadar, motivasyon güçlü olur.
Farklı hedefler arasındaki tereddüt tehlikelidir. Doğru bilgi ve istişareyle tereddüt izale edilmeli ve bir noktaya temerküz etmelidir. Bu odaklanma, çok önemli ve değerlidir. Anı değerlendirip asıl hedefe erişebilmek için bütün gayret harcanmalı, daha iyi olabilmenin yolu açılmalıdır.
Mesleki hedef ve hayatî başarı için önemli olan; kişinin kendini iyi yetiştirmesidir. İnsanî, meslekî ve uluslararası düzeyde farklılık ve farkındalık, değişik kapılar açabilecektir.
Sözgelimi eğitimci ve öğretmen olmak; en güzel mesleklerdendir. Zira maişeti temin ederken insanların; gelişim, değişim, dönüşüm ve hedeflerine ulaşması için vesile olabilme fırsatı sunar.
Hayat ve şartlar, her zaman istediğimiz şekilde olmayacaktır. Böyle durumlarda da şikayet yerine, çözüme odaklanmak hedefe ve gelişime katkı sağlayacaktır.
Hedeflerin gerçekleşmesi; ümit ve umut etmenin ötesinde, inanç ve gayreti icabettirir.
Hedeflere erişmek ve değer oluşturmak, bünyedeki ürün kalitesiyle de ilgilidir. Ekstra gayret, rekabetçi dünyanın acı veya tatlı gerçeklerindendir. Sıradan olan, sıradan yaşar. İlahi rehberliğe uygun olarak hedeflerine koşan, fâni hayatı baki hayat sermayesi hâline getirebilir.

One comment

  1. My wife and I are thrilled that we my friend told us about such a great web site, it is specifically special info my wifes friends are constantly looking for every week. The details on this webpage is especially helpful – the best and is going to be a resource for my brother and I quite a lot. Seems like the blog gathered a deep canyon of truely experienced kinds of info around topics I am fascinated in and the other links and info definitely exibits it. I’m not usually on the web all of the time but when my friends get a chance we are more often than not avidly searching for this sort of information or things closely related to it. I have several of my family members that have also developed a liking in this due to what I have gathered about it and they are more than likely to visit this forum since it’s such an one of a kind learning spot. I am also interested in self isolation and entertainment and how to deal with the drastic new changes in Trump issues as well as looking for other resources companies to assist making more money.

Bir cevap yazın