Küresel Gelişim

Küresel Gelişim; iletişim ve etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılmasıyla meşgul olur.

Taşınan ilahi misyon, bütün insanlığın hayrına çalışmayı gerektirmektedir.

Kaffetenlinnas” ve “küntün hayra ümmetin uhricetlinnas” hükümleri gereği ciddi çalışmalar yapılmalıdır.

İnsanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı sorumluluğumuzu yerine getirebilme temennisiyle.

Nisan, 2021

 • 7 Nisan

  DünYaYa Yem OlMuYorum

  Her yerdeki ayrıştırma, ötekileştirne ve gruplaştırma düşman silahıdır. “Böl, parçala, yut” oyunu böyle gerçekleştirilir. Her kişi, her mecliste, sözüne ve uslubuna dikkat etmelidir. Toplum ve ülke gemi gibidir, gemiyi delme teşebbüsü ihanettir.Birlik, dirlik, iş ve güçbirliği, gelişim yolculuğu ve huzurun kaynağıdır. Hatalar görülmeli ve iyileştirme yolunda ortak gayret gösterilmelidir. Muhalefet, …

Ocak, 2021

 • 10 Ocak

  Yağmur Suları ve Sarnıç

     Dünya su tehlikesi ve kuraklık ile karşı karşıya… Ormanları yok eden, tarımı ihmal eden insanlık, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle, içme ve tarım suyuna ulaşamaz hâle geliyor. En büyük nimet, damıtılmış, saf yağmur suları, betonlaşan şehirlerimizde kanalizasyona karışıp gidiyor. Eski kalelerde mahzen, sarnıç ve yeraltı depoları ile değerlendirilen …

 • 7 Ocak

  Amerika’nın Çöküşü

  Hiç bir yapı kalıcı olamaz. Hele demokrasi gibi bir kavramın ardına saklanıp, mazlum ülkelere zülüm ve fitne götüren, aklı sıra dünyanın jandarmalığına soyunan Amerika’nın çöküşü, çok önce başlamıştı. Trump gibi birinin başkan olması, karşılığı olmayan doların yapay dünya piyasasında hâlâ ticari bir değer görülmesi, çöküşün ön habercisiydi. Bu durumu Kur’an’ı …

Ekim, 2011

 • 22 Ekim

  İnsanlığın Beklentisi

  İdeolojiler devri sona ermiştir, sadece bazıları devam ettiğini sanabilirler. 1945’de Faşizm, 90’lı yıllarda Komünizm, 2000’li yıllarda Kapitalizm son bulmuştur. Şu anda Materyalist zihniyet de krizler yaşamaktadır. Tüketim anlayışı, değerlerin de tükenişine sebep olmuş, insanlık ciddi bir beklenti ve arayış içine girmiştir. İnsanlığın aradığı huzur ve mutluluk kaynağını temsil edenlerin durumu, …

Eylül, 2011

 • 13 Eylül

  Tarihi Günler ve Ziyaretler

  Bölgemizde dış güçler etkisi ile oluşturulan suni ayrımlar son bulmaya doğru gidebilir. Sosyal, kültürel ve dini bağlar, toplumları birbirine yaklaştırır. Yapay birliklerin oluşturulmaya çalışıldığı günümüzde yapay ayrılıklara son verme zamanı gelmiştir.Mısır, Arap ve İslam dünyasında etkinliği olan bir ülkedir. Son hadiseler iyi değerlendirilebilir ve yeni devlet düzeni sağlam zemine oturur …

Ağustos, 2011

 • 16 Ağustos

  Medeniyetler İttifakı

  Medeniyetler ittifakı projesi, küresel çaptaki ayrışmaların panzehiri olabilecek mi? Küresel çaptaki gelişim ve değişim, insan ve toplumlar tarafından desteklenmeden olabilir mi?Dini, insani, sosyal ve kültürel değerler, hayatın lokomotifidir. Temel insani değerler belirlenip herkese huzur verecek şekilde devreye aınmalıdır.Hak, adalet, ehliyet, liyakat çerçevesinde asgari hayat şartlarının belirlenip herkese takdim edilmesi gerekir. …

 • 9 Ağustos

  Türkiye için Tehditler ve Fırsatlar

  Türkiye, dünyadaki hızlı değişim ve dönüşüm noktasında çok farklı ve kritik bir rol üstlenebilecektir. Batı’nın çöküşü ve doğunun yükselişi ortasında, Türkiye, duruş ve tablosunu güçlü tutar ise mihver ülkedir.Irak’taki belirsizlik, Suriye’deki olaylar, İran, Afganistan ve bölge ülkelerindeki yaşananlar, Türkiye’nin yaklaşımları ile şekillenebilir.Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, Avrupa Birliği, NATO derken bazı gelişmeler …

 • 4 Ağustos

  Dünya Yeni Eksenini Arıyor

  Dünyadaki hızlı değişimler yeni arayış ve beklentileri ön plana çıkarmaktadır. Asıl insanlığın maddeden huzur bulamayıp manaya doğru arayış içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bu süreci iyi yönetebilmek gerekiyor. Temsil kabiliyetini güçlendirerek, tablomuzu netleştirmek durumundayız. Bu sorumluluğu yerine getiremeyenler tarih önünde hesap vermekte zorlanacaktır.Dünyanın yeni ekseni; doğunun yükselişi, batının çöküşü esnasında, mihver ülke …

Ekim, 2010

 • 27 Ekim

  Evrensel Boyutta Dernek

  Birleşmiş milletlerin akredite ettiği bir STK mız yok. Türkiye’de İnsani Değerler Derneği bunu gerçekleştirme hedefine yönelik çalışmaktadır.Türkiye de cemaatler STK gibi çalışıyorlar. Ancak bunlar biraz kayıt dışı ekonomiye benziyor. Onların mutlaka ciddi katkıları var. Ama resmi ön plana çıkış, bir başka konu ve hedeftir.Gönül fethi, güven duygusuyla beslenir. Manevi fetih, …

Ağustos, 2010

 • 1 Ağustos

  Türkiye’nin Gücü

  Türkiye; tarihi, kültürel, dini ve jeopolitik durumu ile mihver ülkedir. Bu ülkenin kökleri ile sağlam bağlar kurarak güçlü olması topraklarımızda gözleri olan düşmanları rahatsız edebilir. Terör olaylarının arkasında bu rahatsızlık söz konusudur. Vatandaşlarımızın sağduyulu yaklaşım ve tutumu birçok oyunu bozacaktır. Devlet millet kaynaşması, güçlü olduğu müddetçe düşmanlar hedefine ulaşamayacaktır. Boşaltılan …

Haziran, 2010

 • 14 Haziran

  Küresel Gelişim

  Küresel Gelişim, iletişim çağında küçülen dünyamızdaki etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılması ile meşgul olur. Taşınan ilahi misyonun bütün insanlığın hayrına kullanılması hedefine yönelik çalışır.“Kaffeten linnas” ve “küntün hayra ümmetin uhricet linnas” misyonuna uygun davranır.

Mayıs, 2010

 • 25 Mayıs

  Dünyadaki Hızlı Değişim

  Küresel gelişim için bütün insanlığa olan tebliğe uygun adımlar atılmalıdır. Dünyadaki hızlı değişime ayak uydurmak ve yön vermek noktasında varlığımızı, asıl gücümüze uygun olarak ortaya koyabilmek için, iletişim, etkileşim, siyaset ve yaklaşımlarda pro aktif olmak durumundayız. Geçmişin hasreti ile yananlar, geleceği kuramazlar. Geçmiş ders ve ibret için değerlendirilip, içinde bulunulan …

 • 6 Mayıs

  Tarih ve İnsan

  Tarihin baş aktörü insandır. Bazen kaprisler, heyecan ve gayretler tarihin oluşumunu ve değişim noktalarını şekillendirmiştir. İyi bir yol açan ve başlangıç yapan daima tebcil ile anılırken, zulüm ve haksızlık yapanlar ise kötü bir ad bırakmışlar ve ebedi hayatlarını da tehlikeye atmışlardır.Halifelik sıfatına layık, iyi işler yapmak için hayattakilerin elinde hâlâ …

Nisan, 2010

 • 3 Nisan

  Tarihi Mirasın Ayağa Kaldırılması

  Türkiye Tarihi Mirasın Ayağa Kaldırılması noktasında çok önemli bir ivme yakalamış durumdadır. Ancak bu rüzgar çok uzun süreli esmeyebilir. Temsil kabiliyeti güçlendirilmesi ve içeriği dolu sağlıklı projeler hayata geçirilmelidir.Küresel mali kriz ile insanlık ciddi bir arayış içine girmiştir. Huzur ve mutluluğun çok mal ve parada olmadığının anlaşılması, adalet ve kalkınma …

Mart, 2010

 • 22 Mart

  YURTDIŞI TÜRKLER BAŞKANLIĞI

  Özel tasarı ile kurulan; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza ülkemizdeki sorunlarının çözümü ve takibi, ortak tarih ve kültür birliği içerisinde olduğumuz soydaş ve akraba topluluklarla ilişkilerimizin geliştirilmesi için, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yürütülerek, yabancı öğrencilerin ülkemizdeki eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli çalışmaların yapılması öngörülüyor.Dünyadaki hızlı değişimde, küresel …

Şubat, 2010

 • 18 Şubat

  Şiddet Kimin İşine Yarar

  Şiddet, insanı hiddetlendiren bir kelime, söylemesi bile rahatsızlık veriyor. Ama şiddetten beslenen bazıları buna daima ön plana çıkarıyor. Bazısı silah satıyor. Bazısı uyuşturucu ve gayr-i meşru yollardan para elde ediyor. Başkalarını huzursuz kılarak huzur bulacağına zannedenler yanılırlar.Bunu “Alma mazlumun âhını, çıkar aheste aheste” sözü ile atalarımız çok güzel dile getirmişler. …

Ocak, 2010

 • 19 Ocak

  Afganistan Gündemi

  “Dünyaya mesajımızı ulaştıracak temsili iyi şekillendirmeliyiz.” Afganistan uzun yıllardır üzerinde ciddi oyunlar oynanan, kan ve gözyaşının döküldüğü bir coğrafya haline getirilmiştir. Bu durumdan memnun olan kimse var mıdır? Sorusunu olumlu cevaplayabilecek yoktur. Fitne ve savaş hiç kimseye fayda vermez.Birilerinin kanı ve gözyaşı üzerinde yükselebilecek hiçbir değer ve medeniyet yoktur. Bu …

 • 19 Ocak

  Fitne Çıkaranı Boğar

  Fitne, terör ve karmaşa ona sebebiyet verenleri öncelikle içine çekerek yok eder. Dünya ve ülkeler, adalet ile güçlenir ve yaşanabilir bir hale gelir. Yeryüzündeki servet ve imkanlar, adilane kullanılacak olur ise herkese yeter.Ekonomik kriz aslında insanlık krizidir. Madde ile huzur ve mutluluğa erişilemeyeceğinin göstergesidir. İlmin bile ideoloji ve çıkara kurban …