Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Kitap

ÖNSÖZ IV KISALTMALAR VI GİRİŞ I. ARAŞTIRMA KONUSUNUN AMAÇ VE ÖNEMİ 1 II. KAPSAM, YÖNTEM...
Ahiret inancı, bu dünyayı mutlak geleceğe göre ayarlamak için mükemmel bir im­kan sunmaktadır. Allah inancını...
Tüm varlık aleminin mutlak merkezi olan Allah’a iman ile diğer psikolojik eğilimler arasında çok yönlü...
Yüksek değerler örgüsü olan inanma, insanın her yapıp-ettiği şeyin dayanağıdır. Davranışlar; insanın düşünce, kabul ve...
İman, ibadet ve davranış, birbirleriyle irtibatlı olan kavramlardır. İnanmayan kişi, ibadet yapmaz. Usulüne uygun ibadet,...
Kat’î olarak azmetmek, karar vermek, bir şeyi yapmayı içten kastetmek manasına gelen niyet, her iş...
Hayat ve davranışlarımız, farkında olduğumuz veya olmadığımız düşüncelerimize göre şekillenir. Dolayısıyla kişilerin davranışlarını anlayıp değerlendirebilmek...
Davranışın dinamiği, kişinin içinde bulunduğu ortam, zaman ve psikolojik sahanın özelliklerinden doğar. Bu durumun kişileri...
Sosyal bilimlerde ekip çalışması yapılmaması sağlıklı açılımları geciktirmektedir. Beyin fırtınası, gelişim ve açılım için gereklidir....
PROJE KİTAP Piyasa Uyumu ekonomik hayatı göz önünde bulundurarak bazı tahlilleri ön plana çıkaracaktır. Piyasa,...
Proje Kitap Önsöz İnsan çok kompleks bir varlıktır. Bir anda birçok unsurun etkisinde kAlabilir. Yaşadığı...
Kitap Projesi İLK SÖZ Bu kitap düşüncesi, misafir olarak bulunduğum bir akrabamın evinde bir öğrencinin...
ÖNSÖZ Duygu Doyumu insanlar arası iletişimi, sevgi, aşk, evlilik, aile bağlamında ele alacaktır. İnsanın birçok...
Referans – Kaynaklar – Atıflar başlığımıza uygun olarak Kur’ân’da İnsan Tipleri ve Davranışları kitabımızın kaynaklarını...
Kur’ân-ı Kerimin beyanıyla münafıkların kalplerinde hastalık olduğu için nerede, ne zaman, nasıl davranacaklarını kestirmek zordur....
ABSTRACT This study entitled “Human Types and Their Behavior in the Light of the Holy...
Doktora tezi «Kur’ân’da İNSAN Tipleri ve Davranışları» ismiyle 2003’de yayınlanmış, 2 baskı yapmış, şu an...