Site Rengi

Dr. Hüseyin Emin SERT, İnsani ve Sosyal Gelişim Uzmanı, İNSGEM Resmi Web Sitesi

Kalite Merkezli Yaklaşım

İrfan, unutulan derin kavramlarımızdandır. İrfan ile aynı kökten, ism-i fail olan arif kelimesiyle ilgili bazı...
Dış tetkik, ürün kalitesinin açığa çıkması için önemlidir. Eğitim, sağlık, mal ve hizmet üretiminde; netice...
Vatandaşlar arasında çözümlenmesi mümkün olmayan konular mahkemeye intikal eder. Mahkemeler; hangi konuda, ne kadar sürede,...
Hayatta sebepsiz bir şey yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Bazen bu sebepler bilinir, bazen...
Misafir Kalem Hafızasındaki ve hayatındaki yerini arada bir hatırlasa da; -Toplum yaşantısında ve sosyal devlet...
Kaliteli iletişimler, sağlıklı çözüm ve fikir üretimine katkı sağlar. Bazı fikir ve çözümlerin açığa çıkması...
Günlük hayatımıza sıradan bir yaklaşımın ötesinde dikkatli bir şekilde bakıp düşünecek olursak, bir çok noktada...
Kavga, insanın olumsuz tarafının bir yansıması gibidir. Ama insani değerler ulaşılması gereken bir seviyedir.Örnek alınmaya...
Kurumların hizmet üretmelerinde değerler ön planda olmalıdır. Şahıslara göre değişen kurum yapıları, değerlerin sindirilmemiş olduğu...
Gayr-i ahlaki ile insan hakları farklı kavramlardır. Ahlaki değerleri dikkate almayan bir yaklaşım, insan hakları...
İstişare zafiyeti verimliliği ve gelişimi öldürür. Bir proje geliştirirken farklı disiplin ve bakış açılarını istişareye...
Aşk, bir şeye derin bağlılık demektir. Ferhat’a dağları deldirip Amasya’ya su akıttırır. Kontrol edilemezse, Mecnun’u...
Kalite Merkezli Yaklaşım; kalite odaklıdır. Her şeyin belli bir kaliteye ulaşması için çalışır. Değer ve...