Kalite Merkezli Yaklaşım

Eylül, 2014

 • 27 Eylül

  İRFAN MECLİSLERİ

  İrfan, unutulan derin kavramlarımızdandır. İrfan ile aynı kökten, ism-i fail olan arif kelimesiyle ilgili bazı sözler, bu hususu anlamamıza yardım edecektir. İrfan ilimden daha derin ve köklü bir kavramdır, konulara derinlemesine basıretli vukufiyeti ifade eder. Arif olan anlar. Arif olabilmek için ne yapmalıdır. İrfan, insanın erişebileceği maddi ve manevi anlayış …

Şubat, 2014

 • 17 Şubat

  DIŞ TETKİK ve KALİTE

  Dış tetkik, ürün kalitesinin açığa çıkması için önemlidir. Eğitim, sağlık, mal ve hizmet üretiminde; netice ürün müşteri veya muhatap kitle ile buluştuğunda, ihtiyaç ve beklentiyi ne denli karşıladığına bakılır.Sahada sürece katkı sağlayamayacak veya beklentiyi karşılayamayacak bir üretim, dış tetkikten geçerli not alamaz. Müşteri memnuniyeti, ürün kalitesinde en önemli kriterlerdendir.

Temmuz, 2011

 • 31 Temmuz

  Mahkeme ve Adalet

  Vatandaşlar arasında çözümlenmesi mümkün olmayan konular mahkemeye intikal eder. Mahkemeler; hangi konuda, ne kadar sürede, adaleti ne kadar tecelli ettirebilmektedir? Netice hükümler toplumdaki huzur ve mutluluğu sağlamada ne kadar etkilidir? Bu soruların cevabının bir kısmı, kanunlar ve kanunların ihtiyaç ve beklentiye uygunluğu ile yakından ilgilidir. Daha önceki dönemlerde “cemiyet adamı …

Haziran, 2011

 • 17 Haziran

  Her Şeyin Bir Sebebi Vardır

  Hayatta sebepsiz bir şey yoktur. Her şeyin bir sebebi vardır. Bazen bu sebepler bilinir, bazen bilmezlikten gelinir. Bazen insan bildiği sebebi kendine bile itiraf etmekten çekinir.İnsanın kendini tanıması, kendi ile barışık olabilmesi iç hesaplaşmanın sağlam bir çizgide devam edebilmesi ile mümkündür.Sebepler âleminde sebeplere tevessül etmeden yol almak ve neticeye varmak …

Mart, 2011

 • 29 Mart

  LİYAKAT SENDROMU

  Misafir Kalem Hafızasındaki ve hayatındaki yerini arada bir hatırlasa da; -Toplum yaşantısında ve sosyal devlet anlayışında çok önemli bir kavram olsa gerek liyakat- diyordu. Özellikle devlet kurumlarındaki hizmetin icrası noktasında, işe ehil insanların iş başında olmaları günlük yaşantısını kolaylaştıracağı gibi sosyal adalet ve toplumun önünün açılması açısından oldukça hassas bir …

Ocak, 2011

 • 14 Ocak

  KALİTELİ İLETİŞİMLER ve FİKİR ÜRETİMİ

  Kaliteli iletişimler, sağlıklı çözüm ve fikir üretimine katkı sağlar. Bazı fikir ve çözümlerin açığa çıkması için o konunun iyi irdelenmesine ihtiyaç vardır. Fikirlerin açığa çıkmasına katkı sağlayanlara “canlı kitap” diyoruz. Sosyal hayat boşluk ve ihmali kabul etmez. Bu gün hafife alınan, ihmal edilen bir şey, yarın hepimizi rahatsız eden bir …

Kasım, 2010

 • 28 Kasım

  Standartlarımız ve Kaliteli Hayat

  Günlük hayatımıza sıradan bir yaklaşımın ötesinde dikkatli bir şekilde bakıp düşünecek olursak, bir çok noktada standartlarımızın oluşmadığını görürüz. Standart ile kalite arasında yakın bir ilgi vardır. Gerçi bazı sahalar standart dışı olmayı da gerektirebilir. Bu bahsimizin şimdilik dışındadır.Mesela asansörlerimiz… Çok defa siz de fark etmişsinizdir. Hangi katta oturuyorsunuz veya o …

Ekim, 2010

 • 27 Ekim

  Değer Merkezli Yaklaşım

  Kavga, insanın olumsuz tarafının bir yansıması gibidir. Ama insani değerler ulaşılması gereken bir seviyedir.Örnek alınmaya çalışılan standartlar geliştirmeliyiz. Biz toplum olarak çok ciddi değerleri bünyemizde bulunduruyoruz. Bu değerleri hayata geçirecek köprülerin kurulması gerekmektedir.Batı tarihi bize değer dersi verebilecek kalibrede değildir. Batının merkezi Bosna’da yaşananlar bunun ne anlama geldiğini göstermiştir.Disiplinler arası …

Ağustos, 2010

 • 31 Ağustos

  Değerler Hizmeti

  Kurumların hizmet üretmelerinde değerler ön planda olmalıdır. Şahıslara göre değişen kurum yapıları, değerlerin sindirilmemiş olduğu düşüncesine götürebilir. Yaldızlı misyon ve vizyonların uygulanması, insan kaynakları ile orantılıdır. Hak, adalet, ehliyet ve liyakat gibi değerlerin ön planda olduğu hizmet anlayışına ihtiyaç vardır.

Ocak, 2010

 • 9 Ocak

  İnsan Hakları ve Meşruluk

  Gayr-i ahlaki ile insan hakları farklı kavramlardır. Ahlaki değerleri dikkate almayan bir yaklaşım, insan hakları gibi bir kalkan arkasından ön plana çıkarılabilecek masumiyette değildir.Ahlaki sapkınlık ayrı, meşru kabul etmek ayrıdır.Hak, hukuk derken kim, neyi, kimin adına savunuyor, bunlar netleştirilmelidir.Ahlaki ve insani değerleri dikkate almayan bir yaklaşımı, hiçbir masumiyet kalkanı koruyamaz.

Ocak, 2009

 • 18 Ocak

  İstişare Zafiyeti

  İstişare zafiyeti verimliliği ve gelişimi öldürür. Bir proje geliştirirken farklı disiplin ve bakış açılarını istişareye katmak gerekir.Bir kişi bazı şeyleri bir noktaya kadar düşünebilir. En profesyonel kişi belki projenin % 80 kısmını ortaya koyabilir. İyi bir zemin oluşturulur ve anlayışla fikirler paylaşılırsa bu proje daha da geliştirilebilir. Ferdi, ailevi, kurumsal, …

Aralık, 2008

 • 11 Aralık

  Aşk Acısı

  Aşk, bir şeye derin bağlılık demektir. Ferhat’a dağları deldirip Amasya’ya su akıttırır. Kontrol edilemezse, Mecnun’u çöllere düşürür. Sonunda Mevla bulunan aşktan daha güzeli de yoktur.Maddi aşklar, gelip geçebilir. İçine, sevgi, saygı, ilgi ve değer katılmayan aşk, maddi evlilikleri bile devam ettiremez.Aşk acısı, engellerden enerji üretmesini bilenlerin elinde müthiş değer kazanır. …

Nisan, 2008

 • 13 Nisan

  Kalite Merkezli Yaklaşım

  Kalite Merkezli Yaklaşım; kalite odaklıdır. Her şeyin belli bir kaliteye ulaşması için çalışır. Değer ve kalite olmadan süreklilik olmaz. Nerede sevgi, özveri ve gayret var ise, orada başarı ve kalite vardır. Hayatın her kesimindeki insanın belli bir kaliteye ulaşması, toplam kaliteyi de artırır. Kaliteye odaklı olabilmek, küçük hesaplardan uzak olmayı …