Fıtrat Merkezli Yaklaşım

Fıtrat Merkezli Yaklaşım

Her insanda fıtrat olarak ifade edilebilecek bir öz vardır. Bu öze ulaşabilmek için çaba sarf etmek gerekebilir. Fıtrat merkezli yaklaşım ile inanan, inanmayan, eğitim gören, görmeyen, medenî veya değil, her insana ulaşmak mümkündür. Ancak o kişinin de iletişime açık olması gerekir.

Tebliğden önce temsil ile vazifeli kimseler, fıtratın uyanışına hizmet etmelidir. Biz yaratılan ile nasıl iletişim kurabileceğimizi bilirsek ona ulaşabiliriz. Yaratılış gerçeği değişmez. Her insan, inanma ihtiyacına ve güven duygusuna sahiptir. Bu fıtratı açığa çıkarma cesareti olanlara kapılar açılır.


Mart, 2012

 • 31 Mart

  İhtida ve İrtibat

  İhtida, hidayet ve güzelliklere giden yolu bulmak manasına gelir. İhtida ve irtibat (rabıta) bir çok kötülüğü bertaraf edebilir. Öncelikle hidayete eren kişi, her türlü maddi ve manevi beladan emniyete kavuşur. Hidayete eren kişinin her şeyi ve hatta bakışı bile değişir. Zira gözün görüşünü, kalbin nuru şekillendirir. Her baktığında Rabb’inin kudret …

Aralık, 2010

 • 29 Aralık

  Hayat ve Dini Tutum

  Hayatın akışı içinde insanların dini tutum ve davranışları ile ilgili kanaat oluşturmak çok zorlaşmış gibi görünüyor. Dini bir görüntü vermeyenlerin de dini bir tutum sergileyebilmesi son zamanlarda da fazla dikkatimizi çekmektedir. Bunun tersi de temsili zedelemektedir.İnsanların giyim, tutum ve davranışları dini tecrübeyi ne kadar yansıtıyor? Sorusunu iyi cevaplamalı ve kaliteli …

Kasım, 2010

 • 22 Kasım

  Hayata Anlam Katmak

  Aileler ile yapılacak insani ve sosyal gelişim seminerlerinde “Hayata Anlam Katmak” başlığı kullanılabilir. Bu çalışmalarda, aile olabilmek başlığı işlenebilir.Aile bireyleri için; günlük, haftalık, aylık, yıllık ve ömürlük planlama ve etkinlikler üzerinde durulabilir.  

Ekim, 2010

 • 4 Ekim

  Uyku, Ölüm ve Hayat

  Uykuya küçük ölüm denilir. Uyumak ve uykudan uyanabilmek Allah’ın nimetlerindendir. Uykunun kıymetini uykusuzluk çekenlere sorabilirsiniz. Uyku esnasında kişi büyük ölçüde etrafta olup bitenden habersiz olur.Ölüm de büyük uyku gibidir. İkinci sûr’un üfürülmesi ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceği vakte kadar insan bir nevi uykuda olacaktır. Ölülere ihtiram gösterilmesi onların bazı şeyleri …

Eylül, 2010

 • 28 Eylül

  Fıtratın Temizliği

  Fıtrat temiz yaratılışı ifade eden bir kavramdır. Her kişi fıtrat üzere yaratılır. Sonradan kişiler bu fıtratı muhafaza edemez ise fıtrat bozulur.Görüştüğümüz nice farklı kimlikteki kişide bunu görme fırsatımız oldu. Kötü görünenin iç yüzü güzel olabilir, onu gösterme fırsatını yakalayamamıştır. Bundan dolayı “hüsnü akıbet-iyi son” önem arz etmektedir. İyi görünenin de …

Ağustos, 2010

 • 1 Ağustos

  Yapmacık Davranış

  Yapmacık davranış, çocuk tarafından bile fark edilir ve insana huzur vermez. Tabii ve samimi tutum ve davranışlar her daim daha manalıdır. İnsanı ve toplumu aşırı menfaatçi, hazcı, çıkarcı ve yapmacık davranışlara sevk eden unsurlar nelerdir? Bu sorunun cevabı, devrimizde ön plana çıkan kapitalist anlayışa hizmet eden menfaatçi davranışları refere etmektedir.Dinimiz, …

Temmuz, 2010

 • 25 Temmuz

  Sağduyunun Gücü

  Halkın derin sağduyusu vardır. Her türlü olumsuzluklar ve yanlış yönlendirmelere rağmen, geniş halk kitlesinin istikameti takdire şayandır. Bir nevi fıtrat denilebilecek bu yapısı güçlü olan toplumlar, sağlıklı devam edebilirler.Toplumun ahlakî genleri ile oynandığı bir devirde bile, insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurulabildiğinde hakkaniyet çizgilerini yakalamak mümkündür.Sağduyunun kendine mahsus bir gücü …

Eylül, 2009

 • 7 Eylül

  Dine ve Huzura Dönüş

  Ekonomik kriz, insanlığın bazı hakikatleri görmesine vesile olabilir. Ancak bu noktada temsili güçlendirmek gerekiyor.Din, insanlığın maddi ve manevi ihtiyaçlarını dikkate alan yüce Yaratıcının insanlığa Peygamberler vasıtası ile öğrettiği ilahî sistemdir.İnsanların hatalarından kaynaklanan olumsuzlukları, dine maletmek doğru değildir.Hak ve hakikati arayanlar, “akıl için yol birdir” gerçeği çerçevesinde ilahi güzellikler ile bulaşabilmektedir.Henry …

Şubat, 2009

 • 2 Şubat

  Fıtratın Dirilişi

  Fıtrat, yaratılış şifrelemesi gibidir.Doğum ile dünyayla buluşan insan yavrusunun beyninin gelişiminde ilk 6 saatin önemli olduğu söylenmektedir. Çocuk dünya ile ilgili, ön fikirler oluşturur bu dönemde. İletişimde 6 saniye etkisi, ve dünyanın altı günde yaratılması üzerinde durulması gereken bir benzerliktir…Çocuklar ile iletişim, onların kişiliğinin şekillenmesinde önemli etkiye sahiptir. Çocuğun varlığına …

Aralık, 2008

 • 9 Aralık

  Tabiatla İletişim

  Bazen insan kendiyle baş başa kalmak ister. Bunların en güzeli tabiatla baş başa kalarak kendimiz ve tabiat ile kurduğumuz iletişimle olur.Toprak, ağaç, çiçek ve tabiatta bozulmamış olarak duran cisimler ile iletişime geçebilmek… Hele bu mazide hatıralarımızın olduğu bir coğrafyada olursa duygulanım çok daha güçlü olur.Kuş ve böcek sesleri ayrı bir …

Eylül, 2008

 • 25 Eylül

  Fıtrat

  Fıtrat, pusula gibi insana istikametini gösteren yaratılış şifrelenmesidir. Nitekim dini fıtratı dikkate aldığımızda; dinden tamamen soyutlanmış toplum ve kişilere rastlamak adeta mümkün değildir. Bütün olumsuz yaklaşım ve propagandalara rağmen insan kendi hakikatini inkâr ederek gerçeklerden kurtulamamaktadır. İşte bu öz, yaratılış ve fıtrat gerçeğini ortaya koymaktadır. Kendini ve kimliğini tanımayıp inkâr …

Nisan, 2008

 • 13 Nisan

  Fıtrat Merkezli Yaklaşım

  Özlenen Yaklaşım ve Açılımlar Fıtrat, yaratılış demektir. Yaratılanların ortak bazı özellikleri vardır. Yegane yaratıcı Allah, yarattığına ilahi nefha ile damgasını vurmuştur. Her yaratılan, yaratıcıya ulaştıracak öz cevher taşır. Tebliğden önce temsil ile vazifeli kimseler, fıtratın uyanışına hizmet etmelidir. Fıtrat, insan tabiatını ve yaratılış gerçeğini ifade eder. Her insanın kendine has …