Eğitim ve Öğretmenlik

Eğitim, insanoğlunun hayat boyu, kaliteli yaşayabilmesi için en temel ihtiyaçlardandır. Eğitim örgün olabileceği gibi, hayat mektebi ve aile terbiyesi şeklinde de olabilir. Önemli olan kişinin alıcılarının açık olması ve kendini geliştirebilmesidir.

Eğitim; ferdî ve sosyal gelişim için de gereklidir. Fert, aile, kurum, toplum ve devletler eğitime verdiği önem kadar kaliteli ve uzun ömürlü olur. Yetişmiş insan gücü, hayatın her safhasına değer ve güç kazandırır.
Örgün eğitimin en önemli safhası başlangıcıdır. Buradaki öğretmen kalitesi ve öğrenciyi hayata hazırlaması çok önemlidir. Öğrenmeyi ve okulu sevdirebilmesi, tedirginliklerin giderilmesi, öğretmen öğrenci münasebetinin bel kemiğini oluşturur. Asıl öğretmenlik de Sınıf Öğretmenliği’dir. Ana sınıfı ve ilk okulda kişiliğin temeli atılır, kiriş ve kolonları şekillenir. Diğer bilgiler, o temel üzerinde yükselir.
Öğrenilen bilgilerin hayata geçirilmesi önemlidir. Merak etmeden, gerçek ve kalıcı öğrenme gerçekleşmez.

Öğretmenlerimiz, hangi bilginin, nerede, nasıl kullanılacağı ve nerelerde işe yarayacağıyla ilgili de bilinçlendirme yapmalıdır.

Bir yanıt yazın