Akademik Eleman Yetiştirme Problemi

Türkiye, akademik eleman yetiştirme problemini çözüp bunu hayat anlayışı ve eğitim sisteminin bir parçası haline getirebilirse bazı şeyler hızla değişecek ve yenilenecektir.
Türkiye’nin geleceğini, yönetim sanatı manasındaki siyaset, bilim üretim sistemi üniversite, adaletin tecellisine vesile olacak hukuk sistemi, düşmanın gözünü korkutacak ordu ve haklarına sahip çıkıp değerlerini canlı tutacak sivil toplum ve medya organları belirleyecektir.
Türkiye, potansiyeli büyük olmanın yanında paslanan çarkları da içinde bulunduran bir yapıya sahiptir. Yer altı, yer üstü ve insan kaynaklarını iyi kullanabilecek bir Türkiye, mihver ülke haline gelecektir.
Türkiye’nin dünyada ilk 10’da olacağız hedefi, iyi ve stratejik çalışılırsa kısa sürede gerçekleştirilebilir.
Kaliteli ve üretim yapabilecek beyinlerin, akademik eleman olarak istihdamının yolları açılmalıdır.

Bir yanıt yazın