Basiretli Müslüman

Basiretli Müslüman, aynı hataları tekrarlamaz. Mümin etraflıca düşünmeden bir işe girişmez. Ama vakıa böyle midir? Bu noktada ciddi öz eleştiri ve yeni gelişim stratejilerine ihtiyaç vardır.
Manevi gelişim olmadan maddi değişim ve gelişim de olmuyor. Sistem sağlıklı olmaz ile her şey birbirine karışır.
Basiretli Müslüman bütün İslamî değerleri, günlük hayatına geçirmeye adanmalıdır.

Bir yanıt yazın