EtkilEşim Nazariyesi

Etkileşim; iki ya da daha fazla şeyin birbirini olumlu ya da olumsuz etkilemesidir. Etkileşim için, her iki tarafta da belli başlı değişimlerin gözlemlenmesi gerekir. Sadece bir tarafın değiştiği durumlara etkileşim değil etkilenim denir.

EtkilEşim; insanın davranış ve karar mekanizmalarında önemli bir yer tutar. Bazı kararlarımızda hiç farkında olmadığımız, ancak şuur dünyamızın bir yerlerinde bulunan yüzdelik etkisi küçük bir unsur, bir kararımızda dominant etki unsuru olabilir.

Kişinin; kimler ile vakit geçirdiği, arkadaşlık yaptığı, kimlerden ders aldığı, hangi kitapları okuduğu, neler dinleyip izlediği ve kimlerin meclisinde bulunduğu etkileşim açısından önemlidir.

Rehberlik noktasında biz sadece danışanımız üzerinde iyileştirme yapabiliriz. Danışanın diğerleri ile etkileşime yapılan olumlu katkı, onun diğerleri ile olan münasebetlerinde iyileştirmeye vesile olduğu kadar etkilidir. Bazen danışman, danışanın problem yaşadığı tarafın sözcüsü haline gelir, danışanın tutum ve davranışlarındaki etkileşim sürecinin iyileştirilmesi için çalışır. Bunun için danışmana ciddi bir güven gerekir. Zira zaten hassas durumdaki danışan, bu bası ve diğerinin sözcülüğüne soyunulmasını ilk anda kabullenemeyebilir. Ancak doğru etkileşim, süreci sağlıklı yönetmeye ve iyileşmeye vesile olacaktır.

İnsanlar üzerinde iyileştirme yapabildiğimiz kadar, onun diğerleriyle olan münasebetlerinde güzelleştirme yapabiliriz. Sosyal kontrol ve müeyyide, doğru etkileşim ve gelişim açısından önemlidir.

Bir yanıt yazın