DeğerVeriYorum – KıymetBiliYorum

Nice değerli nimet eldeyken veya önemli kişiler hayatta iken kıymeti bilinmez. Dünyanın akışını değiştiren kişi, buluş ve düşünceler de zamanında fark edilmemiştir. Çok defa ciddî bedeller ödenmiş, hatta hayatlar feda edilmek zorunda kalınmıştır.
Aile için; büyükler, anne-baba, evlat yeri dolmaz kişilerdir. Ancak bu kişilerin varlığında “iyi ki varsın” diyebilen kişi sayısı çok azdır. Kaybettikten sonra bilinen kıymet, yok hükmündedir.
Kurumsal yapıda sistemin doğru işlemesine katkı sağlayan “özverili insanlar”ın kıymeti bilindiği kadar, kurum kültürü ve sahiplenme ön plana çıkar.
Sosyal doku içinde “cemiyet adamı kimliği” önemsenmelidir. Sosyal huzur; devlet, hukuk, adalet ve yönetim sisteminin yanında, toplumsal mutabakat ve uyumu da gerektirir.
Küresel manada daha sağlıklı bir dünya ve evren için her kişi, bireysel ve sosyal sorumlulukları dikkate almalıdır.
Değer; verildikçe artan ve sürdürülebilen bir güzelliktir. Elimizde ve etrafımızdaki şeylerin kadir ve kıymetini bildiğimiz kadar hayatımız mana kazanır ve huzur katsayımız artar.
DeğerVeriYorum – KıymetBiliYorum şuuruyla yaşayabilme dileklerimizle…

Bir yanıt yazın