Dünyaya Huzur Projesi

Dünyada herkese yetecek kaynak mevcuttur. Ekonomik kriz, insanların açgözlülüğü sebebiyledir. İsraf ve ihtiyaç dışı harcamalar, krizi tetiklemiştir.
Dinler bile bazen bir şekilde kullanılarak şahsi çıkarlara alet edilebilmektedir. Aslında hiçbir din, gayr-i ahlakiliği kabul etmez.
Diğer dinlere saygı duyan, o dinlerin Kitaplarına ve Peygamberlerine imanı temel değer kabul eden İslam Dini insanlığa huzur pencerelerini aralamaktadır.
Öncelikle bu dine mensup olduğunu ifade edenler, İslam’ın izzet ve şerefine layık bir çizgide hayat sürmelidirler.
Unutulmamalıdır ki; temsil tebliğden çok daha etkili ve kalıcıdır. Söz ve davranış uyumu en temel prensiplerimizden olmalıdır.
İnsanî ve Sosyal Gelişim, dünyaya huzur ve mutluluk getirebilecek kadar kapsamlıdır.

Bir cevap yazın