Eğitimin Küreselleşmesi

Ülkeler arasında eğitimin akredite olması süreci devam etmektedir. Bologna süreci bunu amirdir.
Sınavsız üniversite bir özlem olmaktan çıkarılabilmelidir. Kariyer gelişimi, temel alınmalıdır.
Uzaktan eğitim, imkanları artırılmalıdır. Hayat boyu eğitim, günlük hayatın bir parçası haline getirilmelidir.
Yaz okulu uygulamaları ile farklı donanımların yolu açılmalıdır.
Lisans eğitimleri, sınırlayıcı ve engelleyici değil, ufuk açıcı olarak dizayn edilebilmelidir.
Dünyaya açılabilmek için gerekli donanımlara sahip olmak gerekmektedir.

 

Bir cevap yazın