Entegrasyon Stratejisi

Bünyelerin sağlıklı çalışmasının asgari gereklerinden birisi entegrasyon stratejisidir.
Entegrasyon stratejisi, küresel, toplumsal, kurumsal, ailevî ve insanî gelişim sahasında kullanılabilecek bir sistem yaklaşımıdır.
Kamu kurumları, iş dünyası, eğitim camiası ve geniş halk kitlesi ile sağlıklı entegrasyon altyapıları oluşturulmalıdır.
Kamu kurumları, partiler, şirketler, Sivil Toplum Kurumları ve her türlü bünye küçük hesaplardan arındırılmalıdır.
Kabiliyet ve kapasitelerin ortaya çıkmasına ve hizmet üretmesine fırsat tanınmalıdır.
İnsan unsurunun olduğu yerde bazı problemlerin yaşanması söz konusu olabilir. Önemli olan entegrasyon stratejisi ile verimlilik yollarının aranmasıdır.

Bir cevap yazın