Evrensel Boyutta Dernek

Birleşmiş milletlerin akredite ettiği bir STK mız yok. Türkiye’de İnsani Değerler Derneği bunu gerçekleştirme hedefine yönelik çalışmaktadır.
Türkiye de cemaatler STK gibi çalışıyorlar. Ancak bunlar biraz kayıt dışı ekonomiye benziyor. Onların mutlaka ciddi katkıları var. Ama resmi ön plana çıkış, bir başka konu ve hedeftir.
Gönül fethi, güven duygusuyla beslenir. Manevi fetih, maddi fetihten önde gider. Bizim tarihimizde işgal değil fetih vardır. Değerler ile insanların gönlüne giden bir yol vardır.

Bir yanıt yazın