Görev ve Sorumluluklar

Aile, iş ve toplumda görev ve sorumluluklar iyi belirlenmelidir. İyi belirlenip kabullenerek yapılmayan görevler, bazı algılama problemleri yaşatabilir.
Kurum kültürünün oturduğu yapılarda görev ve sorumlulukların büyük ölçüde belirlidir. İş yapana fazla yüklenmek, geçiştirme mizacındakileri devre dışı bırakmak grup içi problemlerin yaşanmasına sebep olabilir.
Evdeki iş bölümü ve beklentiler, aile ve çevre itibariyle değişebilir. Bu durum konuşulabilmeli, kabullenilemeyen beklenti içine girilmemelidir.
Kadın, erkek, küçük, büyük, ev sahibi misafir arası sağlıklı ve kaliteli iletişim, görev ve sorumlulukların daha etkili yerine getirilmesine katkı sağlayabilir.

Bir yanıt yazın