HAYAT YOLCULUĞU

İnsan hayatı; âlemi ervah (ruhlar alemi)’de başladı. Orada yaratılan ruhumuz, anne ve baba vasıtasıyla bedenle buluşup, dünya hayatında devam etmektedir.
Fani dünyadaki hayat yolculuğunu; doğum, çocukluk, gençlik, olgunluk ve son dem olarak nitelendirmek mümkündür. Çocukluk, eğitim, meslek hayatı, evlilik gibi safhalar hayata mana ve değer katar.
Ölüm (vefat) ile, bedenden ayrılan ruh, âlemi berzah (kabir hayatı)nda, bir nevi irtibatla ruhlar alemindedir. Kıyametin kopması ve surun üfürülmesiyle vel ba’sü bağdel mevt (öldükten sonra dirilme) gerçekleşir. Mahşer (toplanma), mizan, hesap ve sırat sonrası, ebedî ahiret hayatı, iman ve ameline göre cennet veya cehennemde sürer.

Bir yanıt yazın