İktisat ve Harcama

İktisat çok önemli bir kavramdır. Aşırılıklardan uzak olup harcamaları kontrollü yapma manasında da kullanılan iktisat, bir hayat tarzı haline getirilmelidir. Aksi halde tüketim ekonomisinin çarkları arasında bütçe her daim açık verecektir.
Harcama dengesi, ister fert, ister aile, kurum veya devlet olsun önem arz eder. Her şey bir denge üzeredir. Dengenin bozulduğu yapılar sağlıklı işlemez.
İktisat ile harcama arasındaki denge de iyi ayarlanmalıdır.

Bir yanıt yazın