Kavlî Dua – Fiilî Dua

Dua, insan için sığınma ve güvenmenin önemli bir göstergesidir. Bazen dış görünüş ile dua bilinci arasındaki ince çizgiler beni hayrete düşürür.
Kavlî dua, söz ile dile getirilen duaları ifade ederken, fiilî dua, bizzat o işin gerçekleşmesi için gereken sebeplere tevessül etmeyi gerektirir.
Çok defa insanlar, sebeplere tevessül etmeden sadece dilleri ile bir şeyler talep ettiklerinden, öz ile söz birleşmediğinden istenen de gerçekleşmemektedir. Tabii ki bu durum, her duanın neticesi dünyada alınacaktır genellemesini yapmayı gerektirmez.

 

Bir yanıt yazın