Münafığın Aşırılığı

Münafığın dört özelliğinden biri öfkelendiğinde aşırı gider. Yani bugün daha iyi anlaşılabilmesi için orantısız güç kullanır. Küçük şeyler için büyük zararlar vermeye çalışır. Hak ve hakikatin tecellisi için çalışanlara tahammül edemezler.
Nifak ve fitne girdiği sistemleri bozar. Müşahhaslaştırmak tehlikeli olsa da vasıflara daima dikkat etmelidir. Verdiği sözü tutmayan, emanete hıyanet eden, yalan söyleyen kişilerden uzak durmakta fayda var. Çünkü bunlar münafıklık alametidir.

Bir yanıt yazın