Özverili ve Samimi Tutumla Hizmet

Özverili, samimi tutum ile hizmet bilinci arasında çok yakın bir ilişki vardır. Menfaatlerin ön plana çıktığı bir devirde, hizmet bilinci ile hareket eden kimlikler sınırlı olabilmektedir. Bu enerjileri devreye alabilen uygulamalar sadra şifa çözümler ortaya koyabilirler.
Küçük hesaplardan uzak olabilmek bir yetişmişlik seviyesidir. Sosyal barışı canlı tutacak, özverili ve samimi davranış kalıpları ile hizmet üretebilecekler kalıcı olabilirler.

 

Bir cevap yazın