STRATEJİK BAKIŞ AÇISIYLA İNSANÎ VE SOSYAL GELİŞİM

SASAM Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezince düzenlenen eğitim ve söyleşi programlarının 16.sı; 09 Mayıs 2015 Cumartesi Ankara da, SASAM İstanbul Temsilcisi, İnsanî ve Sosyal Gelişim Uzmanı Dr. Hüseyin Emin SERT’in “Stratejik Bakış Açısıyla İnsanî ve Sosyal Gelişim” konulu sunumuyla gerçekleşti.
Söyleşiden Bazı Notlar:
– İnsani ve Sosyal Gelişim, insan ve toplum gelişimiyle ilgili disiplinler arası (Sosyal Psikoloji, Din Eğitimi, Psikoloji) çalışmayla üretilen doğru bilginin hayata taşınmasıyla ilgilenir.
– Dünyada dine ve maneviyata ciddi bir yöneliş var ama dini ve manevi hayatın hakkıyla yaşandığı ve insanlara örnek olabilecek bir ülke maalesef yok gibi.
– İnsan, maddî ve manevi iki yönden müteşekkildir. Sadece bedene odaklı yaklaşımlar, doğru çözümleme yapamazlar. Manevî ve ruhî değerler, asıl kimliği şekillendirir.
– Bilgi güçtür, kullanabilene…
– Her insan bir âlemdir, keşfedebilene…
– Fert olarak, her birimizin bir varlık sebebi vardır. Toplum içinde yerine getirmemiz gereken bir fonksiyon ve kâinatta doldurmamız gereken bir boşluk vardır. Varlık sebebimizle buluşabilmek, hepimizin gayesi olmalıdır.
– Hedefe ulaşabilmek için ısrarcı ve kararlı (istimrar) olmak lazımdır. Hedefin (istikamet) doğru seçimi en önemli husustur.
– Aşırı uzmanlaşma (ihtisas), bütün-parça ilişkisini kaçırmayı beraberinde getirebilir ve çoğunlukla problemlere çözüm üretemez.
– Farklılık, kıvamını tutturabildiğiniz takdirde bir kaos veya olumsuzluk yerine, bir zenginlik haline gelebilir. Tıpkı kıvamını tutturabildiğinizde aşurenin en iyi tatlı olması gibi…
– En değerli şey, ihtiyaç duyulan şeydir. İhtiyaç Merkezli Yaklaşım
– Türkiye, mihver ülke olabilmeli ve üçüncü bin yılın medeniyetini kurabilmelidir. Türkiye’nin bu potansiyeli vardır. Bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için hepimizin üzerine düşen görevler var.

Bir cevap yazın