Stratejik Düşünce Kuruluşları

Stratejik düşünce geliştirecek yaklaşım ve çözümlemeler, din ve değer olgusunu iyi algılamalıdır. Bilhassa ekonomik kriz sonrası arayış, çözümleme ve beklentilerde bu durum çok daha büyük önem kazanacaktır. İnsan ve toplum, din ve değer olgusu devreye alınmadan tam olarak anlaşılamaz.
Yeni binyıl ve içinde bulunduğumuz hızlı değişim ve dönüşüm bu noktada hazırlıklı olanlar için fırsat haline dönüşebilecektir. Komünist sistem son bulduğu gibi, kapitalist sistem de can çekişmektedir. Onu ayakta tutan, köleleştirilmiş ve aşağılık kompleksi virüsü bulaştırılmış olanlar uyandığında, her şey çok farklı bir boyuta geçecektir.
Gerçeği aramak gibi bir hedefe yönelik olma durumundaki Stratejik Düşünce Kuruluşları bu hakikatleri göz önünde bulundurmalıdırlar.

 

Bir cevap yazın