Tarihin Tekerrürü

Bazı insanlar bazı şeylere saplanıp kalabilirler. Yıllar geçse de nice makam ve mevkilere gelseler de gelişim gösteremezler. Onların takıntıları inkişafa manidir. Siz köprülerin altından çok suların geçtiğini ifade etseniz de onlar köprünün kendilerinin olduğu varsayımıyla hareket ederler.
Belli noktalardaki takıntı ve hatalı anlayışlar tarihin tekerrür etmesine sebep olur. Aslolan tarihten ibret alıp gelişime odaklanmak iken bu zihniyetteki insanlar ile bir yere varmak mümkün değildir. Rabbim basiretsizlikten muhafaza eylesin.

Bir cevap yazın