YAŞAM YOLCULUĞU – KUDÜS TV

 KUDÜS TV’de Türkan ÇİĞDEM’in hazırlayıp sunduğu YAŞAM YOLCULUĞU programının 06 Ekim 2016 Perşembe günü 11.30-12.30 arası Canlı yayın konuğu İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Dr. Hüseyin Emin SERT, yıllardır üzerinde çalıştığı İNSANÎ ve SOSYAL GELİŞİM konusundaki sorulara cevap verdi.
Programdan Bazı SORU ve CEVAPLAR
1- İnsanî ve Sosyal Gelişim nedir?
İnsanî ve Sosyal Gelişim; kültürel kodları dikkate alarak, ihtiyaç ve beklentilere yönelik çözümlemeler sunan, akademik yaklaşımla pratik hayatı buluşturmayı hedefleyen bir saha çalışmasıdır.
2- İnsanî ve Sosyal Gelişim hangi alanları içermektedir?
İnsanî ve Sosyal Gelişim; insanî, ailevî, kurumsal, toplumsal ve küresel gelişim gibi küçükten büyüğe doğru beş gelişim alanına hitap etmektedir.
İnsanî Gelişim; Kalp, kafa, kese ve kemerin bir mihver etrafında tevhidi gerçekleştirmesiyle söz ve davranış uyumunu hedefler, tutum ve davranışların, inanç ve değerlere uygunluğuyla insan-ı kâmil olabilme yolculuğunda dürüstlük değerinin yerleşmesine çalışır.
Ailevî Gelişim; Evliliğe giden yol, eşler arası uyum (küfüv-denklik), aile içi iletişim, küçük aile-büyük aile bağlantıları, çocuk eğitimi, vefat sonrası kırılma noktaları, miras taksimi, toplumun ahlâkî genleri ile oynanması gibi konuları öne çıkararak sevgi ve saygı değerlerinin pekişmesini hedefler.
Kurumsal Gelişim; kurum işleyişinde toplam kalite yönetimi, üretilen hizmetin muhatap kitleye ulaştırması, muhatap kitlenin sağlıklı hizmet alması, kurum kültürü, kurumsal kimlik ve markalaşma yolunda gerekli tedbirler gibi konular ile kalite, üretim, sistem yönetimi, ehliyet, liyakat gibi değerlere vurgu yapar.
Toplumsal Gelişim; toplumun katmanları arasındaki ilişkiler ağının sağlıklı işlemesi, ast üst ilişkileri, etnik yapı, işçi işveren, yöneten yönetilen iletişimlerinin hedefe yönelik dizayn edilmesi, toplum içinde muhtemel kırılma noktalarını önceden görerek ön tedbirler alınması gibi konular ile adalet, cemiyet adamı, liderlik, selamlaşma, süreç yönetimi gibi değerlere işaret eder.
Küresel Gelişim; küresel iletişim ve etkileşim sürecinin insanlığın faydasına kullanılması, taşınan ilahi misyonun insanlığa ulaştırılması, insanlığa ve yaşadığımız dünyaya karşı borcumuz, sorumluluk, paylaşım, anlayış gibi değerlerin yerleşmesi için çalışır. Program esnasında
Neden böyle bir alana ihtiyaç duyulduğu, İnsanî ve Sosyal Gelişimin Yaklaşım tarzları ve prensipleri gibi konulara da yer verildi.

Bir yanıt yazın