Askerlik Görevi

Askerlik, Türk toplumu için çok önem ifade etmektedir. Ancak gençlerimizin en verimli çağlarının bir kısmını kışlada geçirmeleri onların, insanî ve sosyal gelişimine ne tür bir etki ve katkı sağlamaktadır? Bu durum çok iyi irdelenmeli ve incelenmelidir.
Barış halinde eğitimli ve donanımlı olmak, kötü niyetlilere karşı caydırıcı güç olma noktasında önemlidir.
Sivil – asker iletişimlerinde, Türk erkeklerinin kışlada geçirdikleri vakit ile ilgili anekdotlar etkilidir. Kim, hangi duygu ve düşünce ile teskere beklemekte veya almaktadır?
Bendeniz çok verimli bir “vatanî görev” icra ettim. Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi‘ndeki hizmetlerim bana ciddî katkılarda bulundu. Bugünkü açılım ve üretimlerime de ciddi temel teşkil etmektedir.
Unutmayalım ki; iletişimlerde “Güven, vermeden alınmayan bir değerdir
Taraflar bu ve benzeri yaklaşımları göz önünde bulundururlarsa çok daha sağlıklı açılımlar yakalamak mümkündür. Eğitim ve Doktrin Komutanlığı – EDOK ve benzeri kurumlar, verimlilik ve algılama sistemlerine dikkat ederlerse, çok daha huzurlu bir toplum olunabilir.

 

Bir yanıt yazın