Birebir İletişim

Birebir iletişim, genel değerlendirmelerden daha verimli neticelere götürebilir. Ama kimin ne için, kim ile iletişim kurduğu önemlidir. Yanlış bir kişi veya arkadaş insanı yanlış yönlendirebilir.
Muhatabın her türlü ihtiyaç ve beklentisini dikkate alan iletişimler geliştirir.
Kim, kim ile ne için, nasıl muhatap oluyor? Sorusu iyi cevaplandırılmalıdır. İletişim imkanları, sağlıklı ve özverili olarak kullanılabilmelidir.
İletişim çağında iletişimsiz kalmamak gerekiyor.

Bir yanıt yazın